Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

XVI.Yüzyılda Ruha(Urfa) Sancağı

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9789751624802

18,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet


ISBN: 9789751624802
Yazar: Ahmet Nezihi Turan
Cilt tipi: Şömizli Sert Kapak

Arşive ve vesikalara dayanarak hazırlanan bu eser, Ruha (Urfa) Sancağı'nın XVI. asırdaki idari, demografik, iktisadi ve sosyal özelliklerini tespit etmeye yönelik çalışmalar içermektedir.

I. BÖLÜM
İDARÎ YAPI
A. OSMANLI İDARÎ TEŞKİLATI VE DİYARBEKİR EYALETİ
B. RUHA SANCAĞI
1. Coğrafi Mevkii
2. İdarî Durumu
3. Ruha Sancağının İdarî Taksimatı
3.1 1518 Tahririne Göre Durum
3.2 1523 ve 1540 Tahrirlerine Göre Durum
3.3 1566 Tahririne Göre Durum
4. Sancağın Yönetimi

II BÖLÜM
İSKÂN VE NÜFUS

A. SANCAĞIN MERKEZ NÜFUSU /ŞEHİR
1. Müslim Nüfus
2. Gayrimüslim Nüfus

B KÖYLERİN NÜFUSU
1. Müslim Nüfus
2. Gayrimüslim Nüfus

C AŞİRETLER
1. Yerleşik Olanlar
1.1 Bozuluş
1.2 Karaulus
2. Konar-Göçerler

D GENEL SANCAK NÜFUSU
1. Vergiye Tabi-Muaf Şehir Nüfusu
2. Vergiye Tabi-Muaf Kır Nüfusu
3. Dirlik Sahipleri
4. Toplam Nüfus

III BÖLÜM

İKTİSADÎ HAYAT
A ZİRAÎ HAYAT-ÜRETİM - VERGİLER
1. Ziraî Alanlar ve Vergilendirme
1.1 Ziraî Alanlar
1.2 Ziraî Vergiler
2. Üretim ve Vergilendirme
2.1 Hububat ve Bakliyat
2.2 Diğer Üretim
2.2.1 Pamuk Üretim
2.2.2 Susam Üretimi
2.2.3 Bağcüık
2.2.4 Sebze ve Meyve Üretimi
3. Hayvancılık
3.1 Arıcılık
3.2 Koyunculuk
3.3 Yaylak ve Kışlak

B. ŞAHSA BAĞLI VERGİLER
1. Bennak Resmi
2. Mücerred Resmi
3. İspenç Resmi
4. Cizye
5. Irgadlık Resmi
6 Odun Vergisi
7. Arızî Vergiler
7.1 Bâd-ı hevâ ve Cürüm ve Cinayet Resimleri
7.2 Tapu, Deştbanlık, Arûs, Kışlakcıyân ve Yave ve
Kaçgun Resimleri

SINAÎ VE TÎCARÎ HAYAT/MUKATAALAR
1. Tesisler ve Bunlardan Alman Vergiler
1.1 Değirmenler (Resm-i Asiyâb)
1.2 Boyahane
1.3 Diğerleri (Meyhane, Darphâne, Başhâne, Kirişhâne,
Kassabhânc)
2. Ticarî Hayal ve Bağlı Vergiler
2.1 Bâc ve Damgalar
2.2 Arasa, Dellâliye ve Mezad
3 Bazı Hizmetler ve Mııkataa Gelirler
3.1 İhlisâb
3.2 Asesiyc
3.3 İhzariye

SANCAK GELİRİNİN DİRLİKLERE TAKSİMİ
1. Haslar
1.1 Padişah Hasları
1.2 Sancakbeyi Hasları
1.3 Diğer Haslar
2. Ze'âmetler
3. Timarlar

IV BÖLÜM

XVI YÜZYILDA RUHA ŞEHRİ
ŞEHRİN FİZİKÎ YAPISI VE MAHALLELERİ
1. Ruha Kalesi
2. Şehrin Mahalleleri
2.1 Bâb-i Berriye Mahallesi
2.2 Bâb-i Emîr Mahallesi
2.3 Bâbü'l-Mâ Mahallesi
2.4 Bâb-i Harran Mahallesi
2.5 Gemâ'at-i Erâmine
2.6 Mağaracık Mahallesi
2.7 Cemâ'at-i Bîrûniyân
2.8 Ccmâ'at-i Şeyh Çâkeri

B. ŞEHİRDE SOSYAL-İKTİSÂDÎ HAYAT VE TİCARET
1. Sınaî ve Ticarî Faaliyetler
2. Çarşı, Pazar ve Esnaf

C. VAKIFLAR VE VAKIF ESERLERİ
1. Cami, Mescid ve Medreseler
2. Zaviye, Tekke ve Türbeler
3. Diğerleri
 

Türkçe

2012

309 Sayfa

15 x 21,50 cm