Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Yatağan - Her Şeyi ile Tarihi Yaşatma Denemesi

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

Ürün Kodu: 9789751626561

14,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet

İlişkili Ürünler

İlişkili ürün bulunamamıştır!

Cilt tipi: Karton Kapak

İÇİNDEKİLER

 • ÖNSÖZ
 • GİRİŞ
 • A. KAYNAKLAR
 • B. YATAĞAN ADI
 • C. YERİ 
 • I. BÖLÜM TABİÎ ÇEVRE
 • A. Toprakla İlgili Hususiyetler

1. Arazi

2. Yer Adları

3. Yollar, Çevre ile Bağlantısı 

 • B. İklim ve Sular

1.İklim

2.Sular

 •  C. Yetişen Canlı Varlığı

1. Bitki Varlığı

 • 2. Hayvanlar
 •  II. BÖLÜM İNSAN VE İSKÂN
 • A. Yatağan ve Çevresinde İskân

1. Yatağan Köyü

2. Çevresi

 • B. XVI. Yüzyılda Yatağan ve Çevresi

1 Yatağan Köyü

2. Zaviyeler, Vakıflar

3. Çiftlikler

a. Armağan Çiftliği

b. Tur'ah Çiftliği'

c. Hasan Oğlu Nebi Çiftliği

 • C. Yatağan'ın Son Yüzyıllardaki Nüfus Gelişmesi

1. XIX. Yüzyıl1

2. XX. Yüzyıl

3. Nüfus Gelişmeleri

 • D. Yatağan'ın Son Yüzyıllardaki İç Durumu

1. Mahalle

2. Avlu

3. Aile

 • E. Yatağan Halkı

Yatağan'Da Aileler, Sülaleler 

 • III. BÖLÜM TARİHÎ MİRAS
 • A. Tarihi Geçmiş, Olaylar.

1. Türk Öncesi Devir ..

2. Türk Devri ..

3. Bazı Olaylar

 • B. Kalıntılar, Eskiden Kalanlar.

I. Yapılar .

a. Umumî Yapılar.

1. Cami ve Mescidler ...

2. Tekke ve Zaviyeler...

-Yatağan Baba...

- Abdi-Beğ Sultan Tekkesi

- Banaz-Dede Zaviyesi..

- Hicran Hatun Telekesi

- Çağırgan-Dede

- Çatlağan-Dede

3. Mektep ve Medreseler..

4. 'Oda'lar ve Diğerleri

b.Hususiyapılar (Meskenler=Evler, İşlikler, ...) ..

II. Diğer Maddî Kalıntılar

III. Tarihî Yerler .

 • C. İdarî Geçmiş

1. Yatağan'm Bağlı Olduğu Kaza, Sancak (Vilayet), Eyalet ile İlgili Gelişmeler

2. Yatağan'daki Durum...

3. Yatağan Köyündeki Gelişmeler ..

a. Timar Dönemi...

b. Ayan ve Kethüdalar

c. Muhtarlar.

d. Belediye İdaresi ...

e. Diğer İdari Görevliler

 • D. Maarif ve Eğitim..

1. Mektep.

a. XV-XVIII Yüzyıllarda Mektep

b. 1890'dan Sonra

c. Cumhuriyetten Sonra...

2. İhtisas Tahsili: Medreseler...

a. Yukarı Büyük Medrese.

b. Hacı Karaca Medresesi

c. Apalızade Medresesi.

3. Diğer Mektepler .. 

 • IV.BÖLÜM. GEÇİM KAYNAKLARI
 • A. Hayvancıhk

1. Yan Meşgale Olarak Hayvancılık

 • B. Ziraat.

1. Tarla Ziraatı.

2. Bahçe ve Bağ Mahsulleri..

 • C. Sanat.

1 .Barut İmali

2. Bıçakçılık ve "Yatağan"

3. Diğer Sanatlar

a. Tarakçılık..

b. iplikçilik ve Diğerleri ...

 • D. Ticaret..,.

1. Tüccarlar..

2. Yolculuk...

3. Değiş.

 • E. Diğer Geçim Kaynakları.

1 .Amelelik, Irgatlık...

2. Diğerleri... 

 • V.BÖLÜM GÜNDELİK HAYAT
 • A. Aile, İnsan.

1. Ortak Gündelik Hayat.

2. Yemek..

3. Çocuk...

a. Kız Oyunları.

b. Oğlan Oyunları

4. Delikanlı-Genç Kız..

5. Düğün..

 • B. Ev-Mesken.

1. Ev Türleri.

2. Ev Yapımı

3. Evdeki Eşyalar..

4. Giyim...

5. Aydınlanma-Isınma..

 • G. Gündelik Hayatın Öteki Yönleri...

1. Takvim ve Zaman Ölçümü..

a. Gün ve Kısımları..

b. Yıl ve Kısımları

2. Bayramlar.

3. Diğer Tören ve Eğlenceler...

4. Hastalık ve Tedavileri..

5. Dil ve Edebiyata Dairı..

a. Bazı Dil Özellikleri...

b. Bazı Kelimeler..

c. Edebiyat...,

6. Diğer Perakânde Bilgiler..

a. Vergilere Dair...

b. Yatağan ve Zeybekler...

c. Bazı Gündelik İhtiyaçlar.

d. Kahvehane ve Berber...

e. Kooperatif

 • D. Yatağan İle İlgili Bazı Hususlar

1. Yatağan'da Güzel Gelenekler..

2. Olumsuzlar...

3. Bazı Alışkanlık ve Adetler..

4. Yatağan'da "İlk"ler.

5. Son Sözler

 • E. Yatağan'da Yetişen Bazı Şahsiyetler.

1. Yatağan-Baba...

2. Abdi-Beğ Sultan...

3. Banaz-Dede...

4. Hacı Mehmed Ağa...

5. Koca Müderris Hacı Mustafa Efendi...

6. Hacı Mehmed Kethüda...

7. Hacı Dervişçe...

8. Koca Hoca : Hacı Şeyh Mehmed Efendi ...

9. Hacı Karaca-Zâde Hüseyin Hilmi Efendi ..

10. Apalı-Zâde İsmail-Hakkı Efendi

11. Müftü Arif Akşit

12. Tüfekçi İsmail Usta (Tezcan).

13. Mustafendi: (Mustafa Şenel)...

14. Hafız İbrahim Karaca...

15. Ali Haydar Bektaş..

16. Dr. Baha Akşit...

17. Hüsnü Akşit>...

18. İsaTunçbilek.

19. Fehmi Yalm(Yatağan-Baba)...

20. Ömer Baykara

21. Remzi Şenel...

22. Kamil Baykara...

23. Mehmed Ali Aktaş.

24. Mustafa Cevat Akşit...

25. Ali Güngör Ve Tuncer Baykara.

 • F. Yatağan İle İlgili Bazı Resimler  

Türkçe

2013

288 Sayfa

16.5 x 23 cm .