> Yayınevi: Bilgin Kültür Sanat Yayınları

Arkeoloji

Toplam 82 ürün  -  Sayfa sonu 1/3 Sonraki sayfa   -   Sayfa

Aksaray Güzelyurt Manastır ve Kilise Binaları
90,00 TL

Tralleis 1 - Kemik Buluntular
285,00 TL

İNDİRİMRoma Devlet Kabartmalarında Propaganda ve Sanat
130,00 TL  117,00 TL

Hititlerde Müzik Müzik Aletleri ve Müzisyenler
60,00 TL

Tarihsel Süreç ve Arkeolojik Bulgular Bağlamında Bolu Seben Kaya Barınakları Sığnakları
75,00 TL

İNDİRİMHititler ve Eski Anadolu Halklarında Mit, Efsane, Destan ve Masallar - İçerik, Köken, İlişki ve Kültürlerarası Etkileşimler
90,00 TL  81,00 TL

Prehistoryadan Günümüze Kadın
120,00 TL

Bizans Maden Sanatı - Dini Törenlerde Kullanılan Eşyalar
70,00 TL

İNDİRİMDünden Bugüne Dünya Destanları
80,00 TL  72,00 TL

Locus - Loy System: Guidelines for Archaeological Excavations
60,00 TL

Mysia'dan Üç Nekropolis
425,00 TL

Eski Çağda Sivas ve Çevresi
50,00 TL

Karaz'dan Büyük İskender'e Erzurum Ovası'nda Yeni Bir Keşif
425,00 TL

Arkaik Dönem Kilikia Pişmiş Toprak Figürinleri - Kilikia Kıbrıs ve Ionia İlişkileri
90,00 TL

Çağlar Boyunca Üretim ve Ticaret-Prehistorya'dan Bizans Dönemine
250,00 TL

Anadolu'da Hellenistlik ve Roma Dönemleri'nde Ölü Gömme Adetleri
600,00 TL

15.Yüzyıl Osmanlı Kronikleri-İlk İki Asrın Yaşayan Hafızası
42,00 TL

Eski Mezopotamya Tarihi
50,00 TL

Urartu Krallığında Tekerlekli Taşıtlar
60,00 TL

Eski Mısır Tarihi
50,00 TL

Büyük Şölen - Eski Anadolu'nun 3500 Yıllık Yemek ve İçkileri
125,00 TL

Linguae Hethiticae Grammatica - Hititçe Dilbilgisi
200,00 TL

Taş Çağlarında Yontmataş Uçlar
50,00 TL

Orta Çağ'da Türkler Ermeniler Gürcüler
27,00 TL

Aydın Arkeoloji Müzesi Fibulaları
40,00 TL

Heykeller Konuşabilseydi... Antik Yunan Heykeltıraşlık Sanatına Toplumsal Açıdan Bir Bakış
75,00 TL

Aizanoi Zeus Tapınağı'ndaki Türk İzleri 3
350,00 TL

Pamphylia, Lykia, Kilikia Bölgesi Roma Bölgesi Su Sistemlerinin Yapısal Özellikleri
60,00 TL

Eskiçağlardan, Eskiçağların Keşfine Ege-Akdeniz'de Sünger ve Süngerciliğin Dip Tarihi
45,00 TL

Knidos - Denizlerin Buluştuğu Kent
60,00 TL

Geç Hitit Dönemi Tasvir Sanatında Mobilyalar
50,00 TL

Eski Anadolu Siyasi Tarihi Kitap 1: Eski Taş Devri'nden Hitit Devletinin Yıkılışına Kadar (M. Ö. 60.000 -1180)
350,00 TL

Madeni Eser Tipolojisi
50,00 TL

APAD Sayı 4
50,00 TL

Varlık ve Tapınak - Eski Yunan Tapınağının Kavramsal İnşası Üzerine Arkitektonik Bir Deneme
50,00 TL

Byzantine Architectural Sculpture in Çanakkale
200,00 TL

Onsekizinci Yüzyıl Osmanlıda Kimya
45,00 TL

20. Su Altı Bilim ve Teknoloji Toplantısı Bildirileri Proceedings of the 20th Annual Meeting of Underwater Science and Technology
50,00 TL

Akkulturation in Pisidien
75,00 TL

Olba'da Ölü Kültü
70,00 TL

Toplam 82 ürün Sayfa sonu 1/3 Sonraki sayfa   -   Sayfa