> Yaynevi: Kitap Yaynevi

Dergi Abonelii

Toplam 99 rn  -  Sayfa sonu 1/3 Sonraki sayfa   -   Sayfa

ki Yemek Kitab Inda 16. Yzyl Safevi Mutfa Krnme ve Mddet'l Hayt
160,00 TL

Mslman Osmanl Toplumunda Arzu ve Ak
130,00 TL

stanbul'da Yl 1. Cilt - Trklerin rf ve Adetleri 1841-1844
150,00 TL

stanbul'dan zlenimler - 19. Yzyl Sonlarnda ehir
49,00 TL

Boazii 1779
80,00 TL

A Mektebi
140,00 TL

Payitaht Yenierileri
170,00 TL

Saraydaki Kahin: 15. ve 16. Yzyllarda Osmanl Saraynda Kehanet - Makaleler
85,00 TL

Lale Devrinde Savas : Iran Seferinde Organizasyon ve Lojistik
122,00 TL

stanbulda Konstantinopolisi Aramak - Bir Tarihi Miras Rehberi
375,00 TL

Sarayn Terzileri
43,00 TL

Pierre Belon Seyahatnamesi
175,00 TL

Divanyolu
180,00 TL

Kale ve Nefer-Habsburg Serhaddinde Osmanl Askeri Gc 1699-1715
150,00 TL

Anadolu Rumlar
110,00 TL

Osmanl Surlarnda Balk Avcl
70,00 TL

Kenar Adamlar ve Bendeleri
130,00 TL

On Alt Batkta Dnya Tarihi
130,00 TL

Ok, Balta ve Mancnk
78,00 TL

Derviler ve Sufi evreler
110,00 TL

Hrrem Sultan
115,00 TL

Bir Osmanl Kimlii - 14.-17.Yzyllarda Rum / Rumi Aidiyet ve mgeleri
75,00 TL

Yunanca Dnce Arapa Kltr Badat'ta Yunanca Arapa eviri Hareketi ve Erken Abbasi Toplumu
150,00 TL

Yryerek Anadolu Samsun - Halep 1911-1912
230,00 TL

Harem-i Hmayun Cariyeleri 18.Yzyl : Hayatlarnn eili Safhalarnda
220,00 TL

Kandiye Olaylar Giritin Osmanl Devletinden Kopuu
25,00 TL

Beylikten mparatorlua Osmanl Denizcilii
120,00 TL

Kadn Seyyahmzn Kaleminden Dou Bat ve Kadn
80,00 TL

stanbul Gnlkleri ve Anadoluda Yolculuk 12 Aralk 1802-22 Kasm 1803
380,00 TL

Pero Tafur Seyahatnamesi 9 Mays 1437 - 22 Mays 1438
100,00 TL

Osmanl Sularnda Rekabet : Mesajeri Maritim Vapur Kumpanyas 1851-1914
145,00 TL

Thevenot Seyahatnamesi-Stefanos Yerasimos'un Ansna
185,00 TL

Trkiye Tarihi 1453-1603 Bir Dnya Gc Olarak Osmanl mparatorluu
275,00 TL

Osmanl Devlet ve Toplum Hayatnda Mevlevilik
175,00 TL

Kitab't-Tabih
29,00 TL

Haydi Sofraya Mutfak Penceresinden Osmanl Tarihi
95,00 TL

Size lmeyi Emrediyorum! Birinci Dnya Sava'nda Osmanl Ordusu
175,00 TL

Osmanl Tarih ncesi
23,00 TL

Osmanl Kahvehaneleri Mekan, Sosyalleme, ktidar
80,00 TL

Osmanl Mutfak mparatorluu
125,00 TL

Toplam 99 rn Sayfa sonu 1/3 Sonraki sayfa   -   Sayfa