> Yayınevi: Kitap Yayınevi

Dergi Aboneliği

Toplam 77 ürün  -  Sayfa sonu 1/2 Sonraki sayfa   -   Sayfa

On Altı Batıkta Dünya Tarihi
47,50 TL

Ok, Balta ve Mancınık
21,00 TL

Hürrem Sultan
36,00 TL

Bir Osmanlı Kimliği - 14.-17.Yüzyıllarda Rum / Rumi Aidiyet ve İmgeleri
20,00 TL

Yunanca Düşünce Arapça Kültür Bağdat'ta Yunanca Arapça Çeviri Hareketi ve Erken Abbasi Toplumu
35,00 TL

Harem-i Hümayun Cariyeleri 18.Yüzyıl : Hayatlarının Çeşili Safhalarında
40,00 TL

Kandiye Olayları Giritin Osmanlı Devletinden Kopuşu
15,00 TL

Beylikten İmparatorluğa Osmanlı Denizciliği
35,00 TL

Üç Kadın Seyyahımızın Kaleminden Doğu Batı ve Kadın
23,00 TL

İstanbul Günlükleri ve Anadoluda Yolculuk 12 Aralık 1802-22 Kasım 1803
97,50 TL

Pero Tafur Seyahatnamesi 9 Mayıs 1437 - 22 Mayıs 1438
29,00 TL

Thevenot Seyahatnamesi-Stefanos Yerasimos'un Anısına
41,00 TL

Türkiye Tarihi 1453-1603 Bir Dünya Gücü Olarak Osmanlı İmparatorluğu
90,00 TL

Osmanlı Devlet ve Toplum Hayatında Mevlevilik
37,00 TL

Kitabü't-Tabih
29,00 TL

Haydi Sofraya Mutfak Penceresinden Osmanlı Tarihi
25,00 TL

Size Ölmeyi Emrediyorum! Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Ordusu
41,00 TL

Osmanlı Tarih Öncesi
22,00 TL

Osmanlı Kahvehaneleri Mekan,Sosyalleşme,İktidar
20,00 TL

Osmanlı Mutfak İmparatorluğu
34,00 TL

Konstantinopolis'in Düşüşü Osmanlıların Bizans'ı Fethi
125,00 TL  112,50 TL

İmparatorluğun Açlıkla İmtihanı
39,00 TL

Bir Konargöçer İmparatorluk Osmanlıda Göçebeler, Göçmenler ve Sığınmacılar
20,00 TL

Girit : Siyaset ve İsyan 1895 - 1898
29,00 TL

Topkapı Sarayı Haremi : IV. Mehmet Saltanatında İktidar Sınırlar ve Mimari
33,00 TL

17. Yüzyılda Topkapı Sarayı
27,00 TL

Sultanlar Kentine Yolculuk 1578 - 1581
29,00 TL

Osmanlı Dünyası ve Avrupa 1300-1700
38,00 TL

Sanat Kültür ve Mutfak : Antik ve Ortaçağ Yemek Kültürü Eski Çağlardan 70 Yemek Tarifi
48,00 TL

Bulgaristan'da Alevi Bektaşi Kültürü
59,00 TL

Chardin Seyahatnamesi : İstanbul Osmanlı Toprakları Gürcistan Ermenistan İran 1671-1673
45,00 TL

Hacı Beşir Ağa
18,00 TL

Selefilik - İslami Köktenciliğin Tarihi temelleri
34,00 TL

Osmanlı Tıbbı : Tedavi ve Tıbbi Kurumlar 1500-1700
29,00 TL

Düğün ve Aile Fotoğrafları
19,00 TL

Velilik ile Delilik Arasında
34,00 TL

Lale Devrinde Savaş : İran Seferinde Organizasyon ve Lojistik
27,00 TL

Antikçağda Oyun ve Oyuncaklar
32,00 TL

Dünya Tarihinde Türkler
25,00 TL

Saray-ı Enderun : Topkapı Sarayı’nda Yaşam
12,50 TL

Toplam 77 ürün Sayfa sonu 1/2 Sonraki sayfa   -   Sayfa