> Yayınevi: Libra Yayınevi

Arkeoloji

Toplam 46 ürün  -  Sayfa sonu 1/2 Sonraki sayfa   -   Sayfa

Yeni İsrailiyat: Doğu'da İsrail ve Yahudi Çalışmaları
80,00 TL

19. Yüzyıl Osmanlıca ve Karamanlıca Yayınlarda Ezop’un Hayatı ve Masalları
90,00 TL

Konstantin Nikolayeviç Leontyev (1831-1891) – Bizansçılık ve Şark Meselesi
70,00 TL

Balkan Tarihi Araştırmalarına Metodolojik Yaklaşımlar
120,00 TL

Osmanlı Bürokrasisinde Yahudiler
60,00 TL

Anatolian Images
250,00 TL

Celalzâde’nin Rodos Fetihnamesi (İnceleme-Metin)
65,00 TL

Türk Siyasi Yaşamında Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
45,00 TL

Tüccarzade İbrahim Hilmi Çığıraçan - Osmanlı Devleti'nin Çöküş Nedenleri
45,00 TL

Balkan Savaşları'nda Salgın Hastalıklar ve Sağlık Hizmetleri
60,00 TL

Portraits From a Bygone Istanbul: Georg Mayer and Simon Brod
175,00 TL

Osmanlı Devleti'nde Kuraklık ve Kıtlık Olayları (1800-1880)
60,00 TL

Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Bursa Kent Tarihinde Gayrimüslimler
65,00 TL

Savarona: Atatürk'e Son Armağan
45,00 TL

Osmanlı Mizah Basınında Batılılaşma ve Siyaset (1870-1877)
60,00 TL

Beyaz Rus Ordusu Türkiye'de
45,00 TL

Osmanlı Devleti'nde Sigortacılık
50,00 TL

Travels In Search of Turkey's Jews
200,00 TL

II. Abdülhamid Döneminde Uygulanan Sosyal Yardım Politikaları (1876-1909)
60,00 TL

Osmanlı İktisat Düşüncesinin Evrimi - Societas ve Universitas Gerilimi
50,00 TL

An Overview of The Turkish Press Through The Reports of American Diplomats (1925-1962)
185,00 TL

Revival of Islam in Turkey In The 1950's Through The Reports of American Diplomats
150,00 TL

Towards Social History of Modern Turkey - Essays in Theory and Practice
125,00 TL

6-7 Eylül 1955 Olayları: Tanıklar - Hatıralar Genişletilmiş İkinci Baskı
55,00 TL

"Wicked" Istanbul - The Regulation of Prostitution in the Early Turkish Republic
225,00 TL

Spanish in the Bosphorus - A Sociolinguistic Study on the Judeo-Spanish Dialect Spoken in Istanbul
1.500,00 TL

Estambol Djudyo - Una Koleksyon de Rekuerdos i İlustrasyones / Jewish Istanbul - A Collection of Memories and Illustrations
250,00 TL

1929 Dünya Ekonomik Buhranı ve Türkiye
70,00 TL

Adapazarı 1942 - Le Journal d'un Soldat Juif Dans L'Arme Turque
70,00 TL

Mémoires d'un Fermier Juif en Turquie
125,00 TL

Xenophobia and Protectionism
110,00 TL

Negotiating the Terms of Mercy: Petitions and Pardon Cases in the Hamidian Era
120,00 TL

Murder in Salonika 1876: A Tale of Apostasy and International Crisis
125,00 TL

A Survey of Some Social Conditions in Smyrna, Asia Minor - May 1921
175,00 TL

Sınırdaki Kimlikler - Türkiye'ye İlhak Sürecinde Hatay
60,00 TL

1934 Trakya Olayları
70,00 TL

From Balat to Bat Yam: Memoirs of a Turkish Jew
80,00 TL

İdris-i Bidlisi: Ottoman Kurdistan and Islamic Legitimacy
200,00 TL

Giresun Rumları ve Gayrimüslim Bir Belediye Başkanı: Kaptan Yorgi Konstantinidi Paşa
60,00 TL

Kozmopolitan Hayatlar, Diasporik Kimlikler
30,00 TL

Toplam 46 ürün Sayfa sonu 1/2 Sonraki sayfa   -   Sayfa