> Yayınevi: Sakin Kitap

Arkeoloji

Toplam 32 ürün  -  Sayfa sonu 1/1 Sayfa sonu   -   Sayfa

İran Ermenileri - Antik Çağlardan Safevilere
245,00 TL

Asgard - İskandinav Mitolojisi’nde Tanrı ve Tanrıçalar
75,00 TL

Prometheus’un Çocukları (Eski Yunan Mitolojisi’nde Kahramanlar ve Efsaneler)
225,00 TL

Arkeo Duvar 2 - Aşk ve Erotizm, Fal Büyü Tılsım, Oyunun Tarihi
270,00 TL

Hellenistik Devirde Pergamon ve Aristonikos Ayaklanması
396,00 TL

TÜKENDİSovyet Arkeolojisi Üzerine Denemeler 1
225,00 TL

Zerdüşt ve Avesta’nın İzinde
184,00 TL

Apicius’un İzinde - Antik Roma’da Bir Gurme: Çeviri, Yorum ve Uygulamalarla
750,00 TL

Dionysos Kültü - Kökenleri ve Anlamı Üzerine Bir İnceleme
195,00 TL

TÜKENDİPantheon - Helen Tanrılarını Boyayarak Öğreniyorum
75,00 TL

Eskiçağ İnançlarında ve Ritüellerinde Şarap
120,00 TL

Antik Yunan Mitolojisinin Kadınlarına Dair Öyküler
110,00 TL

Ganimet Şehir İzmir - Farklı Bir İzmir “Kurtuluş” Tarihi
194,00 TL

Antik Çağ’da Bağ ve Şarap
250,00 TL

Sasani Dönemi İran Arkeolojisi ve Sanatı
186,00 TL

Geçmişten Günümüze İzmir’in Gazoz Tarihi
170,00 TL

Antikçağ Çoban Sözlüğü
220,00 TL

Anadolu'da Hadrianus'un İzleri
295,00 TL

Mezopotamya Kaynaklarında Dilmun: Diplomasi Ticaret ve Mitoloji
150,00 TL

TÜKENDİArkeo Duvar 1 (Neden Savaştık? Nasıl Barıştık?, Salgın Hiç Bitmedi!, Deprem: Yıkan ve Kuran)
195,00 TL

Giyim Kuşam ve Çıplaklık - Tarihöncesi Yakındoğu'da Giyim Kültür
150,00 TL

Saklı İzmir Mekan Hikayeleri - Farklı Bir İzmir Rehberi
194,00 TL

Anadolu Mutfak Kültürü'nün Kökenleri: Arkeolojik Arkeometrik Dilsel Tarihsel ve Etnolojik Veriler
195,00 TL

Ateşin Kültür Tarihi - Tarihöncesinden İlk Çağlara
150,00 TL

Anadolu'da Ölümün Tarihöncesi - Bir Geleneğin Oluşum Süreçleri
195,00 TL

Ampelofilozofiya: Arkeoloji ve Hayat Üzerine Geyik Muhabbetleri
90,00 TL

Eski Yunan Mitolojisi: Kozmogoni - Teogoni ve Tanrısal Varlıklar
195,00 TL

TÜKENDİArete - Eski Mısır'dan Antik Yunan Olimpiyatları'na Sporun Kültür Tarihi
190,00 TL

Antik Yunan ve Roma'da Onurlandırma: Propaganda, Gelenek ve Kentler
195,00 TL

Roma İmparatorluğunda İsyancı Lejyonlar
175,00 TL

TÜKENDİAnadolu Neolitik Mutfak Kültüründe Kaşıklar
195,00 TL

TÜKENDİEskiçağ'da Tuvalet Kültürü
90,00 TL

Toplam 32 ürün Sayfa sonu 1/1 Sayfa sonu   -   Sayfa