> Yayınevi: Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Dergi Aboneliği

Toplam 138 ürün  -  Sayfa sonu 1/4 Sonraki sayfa   -   Sayfa

Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Ticari Tarım
200,00 TL

Tasarım, Mimarlık ve Mimarlar
125,00 TL

Ege'de Eşkıyalar
40,00 TL

İşgal İstanbul'undan fotoğraflar - Istanbul 1919: Images d'occupation
60,00 TL

Bizans'ın Son Yüzyılları (1261-1453)
75,00 TL

Osmanlı Adet, Merasim ve Tabirleri
65,00 TL

19. yüzyılda Osmanlı Başkenti - Değişen İstanbul
50,00 TL

Payitaht İstanbul'un Tarihçesi
45,00 TL

Anadolu'da Bronz Çağı Kentleri
80,00 TL

Jacques Pervititch Sigorta Haritalarında İstanbul / In The Insurance Maps of Jacques Pervititch
6.000,00 TL

İstanbul : İmparatorluklar Başkenti
350,00 TL

Sinan’ın Sanatı ve Selimiye
180,00 TL

Tur Abdin: Süryani Ortodoks Dini Mimarisi
180,00 TL

Osmanlı Dış Borçları ve Gözetim Komisyonları (1854-1856)
20,00 TL

İstanbul Lezzeti
38,00 TL

Mitler,Gerçekler ve Yöntem
112,00 TL

Mardin: Aşiret-Cemaat-Devlet
245,00 TL

Çevresel Tarih Nedir?
40,00 TL

Bizans İmparatorluk Kadınları
150,00 TL

Harun Reşid ve Abbasiler Dönemi
150,00 TL

Bir Ulusun Doğuşu Geçmişten Günümüze Boşnaklar
85,00 TL

Samur Devri (1640-1648)
100,00 TL

Osmanlı Askerî Tarihini Araştırmak: Yeni Kaynaklar Yeni Yaklaşımlar
45,00 TL

Toplumsal Tarih Dergisi Sayı 286
12,00 TL

Toplumsal Tarih Dergisi Sayı 285
12,00 TL

Zeugma Yalnız Değil TÜrkiye'de Barajlar ve Kültürel Miras
30,00 TL

Mardin Aşiret - Cemaat - Devlet
125,00 TL

Toplumsal Tarih Dergisi Sayı 284
12,00 TL

Toplumsal Tarih Dergisi Sayı 282
12,00 TL

Toplumsal Tarih Dergisi Sayı 281
12,00 TL

Türkiye'de İşçi Sınıfı 1908 1946
75,00 TL

Türkiye'de Sanat Tarihi Yazımı 1970 2010
98,00 TL

Zındıklar ve Mülhidler Osmanlı Toplumunda
45,00 TL

Haremi Hümayun
45,00 TL

Dürr-i Meknun : Saklı İnciler
20,00 TL

Bolşevizm ile Emperyalizm Arasında Türkiye
28,00 TL

Anadolu 1913
15,00 TL

İstanbul Limanı : Bizans'tan Osmanlı'ya
60,00 TL

Ahmed Resmi Efendi : Savaşta ve Barışta Bir Osmanlı Devlet Adamı 1700-1783
35,00 TL

Osmanlı Kudüs'ünde Loncalar
98,00 TL

Toplam 138 ürün Sayfa sonu 1/4 Sonraki sayfa   -   Sayfa