> Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

Christiasn Originsin Ephesos

Toplam 391 ürün  -  Sayfa sonu 1/10 Sonraki sayfa   -   Sayfa

Uluslararası Yıldırım Bayezid Sempozyumu
44,00 TL

Uluslararası XIX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu I-II Cilt. Takım
130,00 TL

Osmanlı Hâkimiyetine Kadar Doğu Karadeniz'de Türkler
50,00 TL

Osmanlı Dönemi Ege Adaları Tarihi KİKLADLAR Cilt: I,II
34,00 TL

Orta Karadeniz Tarihinin Kaynakları XI (Perşembe, Aybastı, Bolaman ve Çamaş Kazaları 1834-1845)
94,00 TL

Karadeniz'in Orta Çağ Dönemi Eserleri ve Topoğrafyası I-II. Cilt(Takım)
180,00 TL

Selimiyye (İnceleme-Çevirimetin-Sadeleştirme)
22,00 TL

Uluslararası Afrika'da Türkler Sempozumu Bildiriler
22,00 TL

Eski Orta Asya Türk Devletleri'nde Aile
18,00 TL

Urfalı Mateos Vekayi-Nâmesi(952-1136) ve Papaz Grigor'un Zeyli(1136-1162), 2019
20,00 TL

Eski Anadolu Mimarlığı, 2019
36,00 TL

Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar II: Eratna Devleti, Kadı Burhaneddin Ahmed ve Devleti, Mutahharten ve Erzincan Emirliği, 2018
58,00 TL

Timur ve Timurîler Devrinde Semerkand, 2019
10,00 TL

Konsiller Tarihi İznik' ten II. Vatikan'a
12,00 TL

Anadolu'da İşletmeye Açılan İlk Demiryolu İzmir-Kasaba(Turgutlu) Hattı ve Uzantıları (1863-1897), 2019
40,00 TL

Malazgirt Meydan Savaşı
6,00 TL

Tarihçe ve Mimari Özellikleriyle Şanlıurfa Medreseleri
44,00 TL

Rumeli Telgraf Hatları 1854-1876
34,00 TL

Hadrianopolis Seramik Buluntuları
132,00 TL

MÖ II. Binyılda Afyonkarahisar ve Çevresi Kültürleri
37,00 TL

Pazarcık Türkmen Alevileri
102,00 TL

Mimar Koca Sinan
22,00 TL

Halep Eyyûbîleri El-Melikü`n-Nâsır II. Salahaddin Yûsuf Devrinde Eyyûbîler
32,00 TL

Kurtuluş Savaşında Türk Kadını
16,00 TL

Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Tarsus
74,00 TL

IV - XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri
40,00 TL

Türkiye Halkının Antropolojik Karakterleri ve Türkiye Tarihi - Türk Irkının Vatanı Anadolu
30,00 TL

Anadolu Selcuklu Veziri Sâhib Ata Fahreddîn Ali'nin Mimari Eserleri
54,00 TL

Gupta Tarihi ve Kültürü
14,00 TL

Yeni Assur Sanatı II-Resim
38,00 TL

Büyük Sahra'da Son Osmanlı Tebaası Tevârikler
30,00 TL

Geç Ortaçağ Dönemi'nde Pamfilya, Pisidya ve Likya'nın Tarihi Coğrafyası
30,00 TL

Eski Mısır Tarih ve Medeniyeti
25,00 TL

Elmalı Kazası (1839 - 1914)
66,00 TL

Piri Reis'in Hayatı ve Eserleri
22,00 TL

Hakkari Taşları II-Gizemin Peşinde
34,00 TL

Anadolu’da Hz. Ali Tasavvurları (XIII. - XVI. Yüzyıllar)
40,00 TL

Trabzon Merkez ve İlçelerindeki Önemli Tarihi Yapılar
48,00 TL

Panaztepe 1 - (2 Kitap Takım)
158,00 TL

Abdi Tarihi - 1730 Patrona İhtilali Hakkında Bir Eser
15,00 TL

Toplam 391 ürün Sayfa sonu 1/10 Sonraki sayfa   -   Sayfa