Blog

May14

Antik Mısır Mumyalarının Boyu Kraliyet Ailesinde Ensesti Doğruluyor

Kategori: Arkeoloji ve Sanat Haberleri  |  Yorum: 0 yorum

etiketler  amenhotepantik mısırboy uzunlluğuebeveynensestensest ölçeğifiravunhalkkalıtsalkraliçekraliyetkuzenMısırmumyaramsesthutmosisAntik Mısır Mumyalarının Boyu Kraliyet Ailesinde Ensesti Doğruluyor Yazan: Ayşe Bursalı · 13 Mayıs 2015 259 mumya üzerinde yapılan incelemelere göre, Mısır’a hükmeden firavunların boyları, kardeşleri ve kuzenleriyle evlendiklerini bildiren tarihi kaynakları doğruluyor. Mısır kraliyet ailesi arasında ensest evlilklerin alışılagelmiş olduğu tarihi kaynaklardan biliniyor. Firavunlar, tanrıların soyundan geldiğine inandığı için aile içinde evlenmek kutsal soyu sürdürmenin bir yolu olarak görülüyordu. Fakat kraliyet evlilikleri arasındaki ensesti genetik testlerle kanıtlamak, mumyaların dokularının tahrip edilmesi etik bir problem olduğu için zor. 164 cm boyundaki Ahmose I, araştırmacıların ensest ölçeğinde ikinci sırada. Büyük ihtimalle hem ebeveynleri, hem de büyükannesi ve büyükbbası kardeşti. Zürih Üniversitesi Evrimsel Tıp Enstitüsü’nden Frank Rühli ve meslektaşları, ensestin kanıtlarını aramak için 259 mumyanın oldukça kalıtsal bir özelliği olan boy uzunluğunu inceledi. Bu mumyalar hem kraliyet ailesi üyelerine hem de halk tabakasına aitti. Rühli, Discovery News’e yaptığı açıklamada “Bu hem Antik Mısırlıların boy uzunluğuyla ilgili en geniş koleksiyonlardan biri, hem de Mısır tarihinin bütün en önemli dönemlerini kapsıyor” dedi. Kraliyet ve Halk Mumyalarının Karşılaştırılması Araştırmacılar kraliyet üyeleri arasında ensest olduğu teorisini test etmek için, kraliyet üyelerinin mumyaları arasındaki boy farklılıklarını, halktan insanların mumyaları arasındaki boy farklılıklarıyla karşılaştırdı. 167-169 cm boyundaki Tutankhamun’un iskeleti. 2010’daki genetik testler, KV35’teki iskeletin, KV55’te bulunan ve (tartışmalı olarak) firavun Akhenaton’a atfedilen iskeletin kardeşi olduğunu ortaya koydu. Bu iki iskelet, Tutankhamun’un anne-babasıydı ve kardeşlerdi. Rühli, “Firavunların boyları arasındaki fark, halktan erkeklerin boyları arasındaki farktan daha azdı. Bu da aile içinde evliliğin bir göstergesi” dedi. Araştırmanın sonuçlarına göre ayrıca, aynı dönemde yaşamış firavunların ortalama boyunun, halktan erkeklerin ortalama boyundan daha yüksek olduğunu gösterdi. Buna karşın, kraliçelerin ortalama boyu ile halktan kadınların ortalama boyu arasında çok az fark olduğu görüldü. Antik Mısır’da Ortalama Erkek 166 cm, Ortalama Kadın 158 cm Antik Mısır erkek nüfusunun boyu, Yeni Krallık Dönemi’nin (MÖ 1550- MÖ 1070) ortalaması 161 cm ile Erken Hanedanlık Dönemi’nin (MÖ 2925-MÖ 2575) ortalaması olan 169.6 cm arasında değişiyordu. Tüm dönemlerin ortalaması ise 165.7 cm idi. Ramses II, en az 173 cm’lik boyuyla en uzun firavunlardandı. Kadınların boyu, Geç Dönem’in (MÖ 712-MÖ 332) ortalaması 155.6 cm ile, Erken Hanedanlık Dönemi’nin ortalaması 159.5 cm arasında değişiyordu. Tüm dönemlerin ortalaması 157.8 cm idi. Antik Mısır’ın Firavun ve Kraliçe Boyları Kralların boyları arasındaki farklılıklar, genel halkın boyları arasındaki farklılıklara göre çok daha azdı. Kralların ortalama boyu 166 cm idi. Kraliçe ve prenseslerin ortalama boyu 156.7 cm idi. İncelenenler arasındaki en uzun firavun, 173 cm boyuyla Ramses II’ydi (MÖ 1303-MÖ 1212). 165 cm boyundaki eşi Kraliçe Nefertari-merj-em-Mut da zamanına göre sıradışı bir uzunluktaydı. Kraliçe, bu boyla Yeni Krallık’taki ortalama bir erkekten daha uzundu. Firavunların Ensest Sıralaması Amenhotep I, araştırmadaki ensest ölçeğinde ilk sırada çıktı. Büyük ihtimalle üç kuşak kardeş evliliğinin bir ürünüydü. Araştırma 17. ve 18. Hanedan hükümdarlarında yüksek oranda ensest olduğunu da doğruladı. 165 cm boyundaki Kral Amenhotep I’in en yüksek ensest oranına sahip olduğu belirlendi. Amenhotep I büyük ihtimalle üç kuşak kardeş evliliğinin sonucu olarak doğdu. Araştırmacılar, ensest ölçeğinin daha alt aralığının kabataslak olduğunu belirtti. Alt aralıkta, ebeveynleri değil, büyükbabası ve büyükannesi kardeş olan Thutmosis III gibi firavunlar var. Anne babaları kardeş olmayan, ama kendi kızkardeşleriyle evlenen firavunlar araştırmaya dahil edilmedi. Çünkü bu ensest sadece firavunun çocuklarını etkiliyordu. Ensest ölçeğinin daha alt kısımlarında 18. hanedanın altıncı firavunu Thutmosis III bulunuyor. Zengin ve Fakir Sınıflarda Ensest Biyolojik Antropoloji Profesörü Barry Bogin, Discovery News’e yaptığı açıklamada “Bu araştırma, güvenilir ve zarar verici olmayan yöntemlerle, ensest evliliklere dair kanıtlar sunuyor” dedi. Bogin de Guatemala’da günümüzde yaşayan 5 ve 14 yaşları arasındaki erkek ve kız çocuklar üzerinde yaptığı araştırmada benzer sonuçlara ulaşmış. Bogin “Çocukların boyları arasındaki farklılıklar çok zengin ve çok fakir ailelerde azdı. Ama orta ve alt tabakadan çocukların boyları çok daha çeşitliydi” diyor. Boy farklılıklarındaki bu trendler, hem çok zenginlerin hem de çok fakirlerin homojen ortamlarda yaşadığını ortaya koyuyor. Bu zenginler için çok iyi, fakirler için de çok kötü bir sonuç. Orta ekonomik tabakalarda yaşayanlar ise daha değişken ortamlarda yaşadığı görülüyor. “Ortalama boy ve boylardaki farklılıklar, yaşanılan ortamın niteliğini çok iyi bir şekilde yansıtıyor. Yani kraliyet ailesinin çok iyi bir ortam içinde bulunması, kraliyetteki boy farklılıklarının halk arasındaki boy farklılıklarına kıyasla daha az olmasının bir nedeni olabilir” diyor Bogin.Discovery News-Arkeofili.com

Bu yazı hakkında yorum bulunamamıştır. İlk yorumu siz ekleyebilirsiniz >

Yazıya Yorum Ekleyin

* Takma ad kullanabilirsiniz

* Yorumunuzda görülmeyecektir

 Evet   Hayır* Her defasında yeniden girmemeniz için