Blog >

Nis28

Arkeoloji ve Sanat Dergisi - Makale Yazım Kuralları

Yazının devamı >

Kas30

ARKEOLOJİ VE SANAT YAYINLARI / DERGİSİ

 

MAKALE YAYIM KURALLARI

Dergide basılmak üzere verilen yazılar Türkçe, İngilizce, Almanca ya da Fransızca olabilir; yazılara Türkçe ve İngilizce olmak üzere özet ve anahtar sözcükler eklenmesi gerekmektedir. Almanca ve Fransızca yazılarda ise anahtar sözcükler, makalenin dilinin yanı sıra Türkçe ve İngilizce olarak üç dilde verilmelidir. 

Arkeoloji ve Sanat Dergisi hakemli bir dergidir. Gelen yazıların önkabulü üzerine yayın kurulu görüş bildirir ve hakem önerir. Her yazı hakeme gönderilerek, hakem önerileri, eleştiri ve düzeltmeleri yazara, hakemin isteğine bağlı olarak, hakemi adı gizlenerek ya da belirtilerek gönderilir; yazarlar hakem görüşüne uymayı kabul etmek yükümlülüğündedir. Yazarların, gerekçe göstererek görüşlerinde ısrarcı olmaları durumunda yayın kurulu yeni bir değerlendirme yapar

Hakem görüşleri doğrultusunda yayın kurulu tarafından basılabilir kararı verilen yazılarda, yazı düzeni, yazım kuralları, kaynakça, görsel malzeme ile yazının ilişkilendirilmesi gibi konular da dahil olmak üzere gözden geçirildikten sonra, önemli bir aksaklık bulunmaz ise son gözden geçirme yayın koordinatörü tarafından yapılır.

Makale gönderim adresi :

Serdar Kıran

[email protected]

 

Yazının devamı >