Blog

Mar14

Arkeoloji ve Sanat Dergisi'nin 171. Sayısında neler var?

Kategori: Arkeoloji ve Sanat Haberleri  |  Yorum: 0 yorum

etiketler  Arkeoloji ve Sanat DergisiGöbeklitepeNeolitik YapılarTaş TepelerArkeoloji ve Sanat Dergisi'nin 171. Sayısında neler var?

Yaklaşık yarım asırdır birbirinden ilginç konuları gündeme taşıyarak yayını sürdüren derginin bu sayısında da 'okumasam olmaz' dedirten konular dikkat çekiyor.

www.arkeolojikhaber.com

Arkeoloji ve Sanat Yayınları tarafından yayınlanan alanında Türkiye'nin en eski ve köklü süreli yayını Arkeoloji ve Sanat Dergisi'nin 171. sayısı yayınlandı. Yaklaşık yarım asırdır birbirinden ilginç konuları gündeme taşıyarak yayını sürdüren derginin bu sayısında da 'okumasam olmaz' dedirten konular dikkat çekiyor.


Arkeoloji ve Sanat Dergisi Sayı 171 sayısında kapaktan duyuyurlan iki önemli makale var. Bunlardan birincisiBoncuklu Tarla Güneydoğu Alanı Kazıları adını taşıyan makale. Makalede, Mardin'in dargeçit ilçeisndeki Boncuklutarla'da konut olmadığı anlaşılan çanak çömlesiz neolotik döneme ait iki binanın ne olduğu ve bu yapıların daha sonraki yıllarda ne yönde evrildiği konusu ele alınıyor.

Benzer bir neolotik alan bilmecesi ise "Taş Tepeler Projesinin Doğudaki Sınır Yerleşmesi Sefertepe: İlk Sonuçlar" makalesinde ele alınıyor. Sefertepe'ye özgü binaların işlevleri ve diğer "Taş Teperlerde" bulunan binalardan farklarının ele alındığı makale aynı zamnda bu alanda bulunan boncuklar ile diğer arkeolojik bulguların önemne de dikkat çekiyor.

Neolitik döneme ait bir diğer bilmeceye çözüm arayan malake ise Orhan ayaz'ın İngilizce yayınlanan "Neolitik Toplulukların İnşasında Tabunun Rolü (Göbekli Tepe Neolitik Kültür Bölgesi)" başlıklı makalesi. Bu makalede en dikkat çekici yan ise Karahanteğe'den Göbeklitepe'ye varıncaya kadar dikili taşların nasıl bir sembolik evrilme içerdiği..

Dergide yer alan tüm makaleler şu şekilde sıralanıyor:

Ergül Kodaş – Yunus Çiftçi – Kazım Özkan – Çağdaş Erdem – Onur Dinç-Boncuklu Tarla Güneydoğu Alanı Kazıları:GD 4 Yapısı

Emre Güldoğan – Celal Uludağ-“Taş Tepeler” Projesinin Doğudaki Sınır Yerleşmesi Sefertepe: İlk Sonuçlar

Orhan Ayaz-The Role of Taboo in the Construction of Neolithic Communities (Göbekli Tepe Neolithic Cultural Region)

Orkun Hamza Kayci-Kilikya’nın Tarihöncesi Dönemleri

Esra Kaçmaz Levent – Hakkı Öztoprak – Mahmut Aydın-Siirt Başur Höyük Kazısı Mezar Yapılarından Ele Geçen Metal Eserlerin Arkeometrik Yönden İncelenmesi

Asuman Kapuci – Umut Kapuci-Seyitömer Höyük BuluntusuTerrakottaOyuncaklar: Temsil ve Sembol

Esengül Akıncı Öztürk -Pers İmparatorluğu’nda Hediyeleşme Geleneği ve Akhaimenid İdeoloji

Rukiye Satan Sönmez – Mustafa Kolağasıoğlu – Bahattin Çelik-Ordu’da Ele Geçen Bir Balbal Heykeli

Hasan Öztürk-Parion’dan Odrys Kralı Hebryzelmis’e Ait Bronz Bir Sikke

Yusuf Albayrak – Oktay Keskin-Edessa Mozaiklerinde Hayvan Tasvirleri

Ali Özkan-Küçük Menderes Nehri’nin Antik Kent ve Kırsal Yerleşimler ile İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Cana Vilken Çoraklı-Seneca’nınNaturales QuaestionesAdlı Eserinde Depremler

Savaş Altun-Bir Grup Tunç Hayvan Figürininin Değerlendirilmesi

Füsun Tülek – Serkan Gedük-Tarihî Süreçte Hereke Limanı ve Kalesi: Kazılar ve Mimari Araştırmalar

Gizem Öncelen-Kapadokya Bizans Kiliselerinde “Kudüs’e Giriş” İkonografisi

Ülkü Kara-İstanbul Yakınlardan Dipinto Yazılı Bir Çini Kaplama Pano Parçası Üzerine

Nergis Ataç-Cross-Cultural Influences on Architecture: Christian Anatolian, Caucasian and Seljuk

Emine Sökmen Adalı-Geç Osmanlı Dönemi Resmî Yazışmalarında Ankara Augustus Tapınağı

İ. Banu Doğan-İnsan Olan Kişiler, İnsan Olmayan Kişiler: Doğa ve Kültür Ayrımı Üzerine Düşünceler

HABER - YORUM - YENİ GÖRÜŞ - GÖZLEM

Görkem Utku Alparslan -Sanat Eleştirisinde İkonoloji Metodu ve Kant Estetiği Üzerine
Nezih Başgelen -Karabel Kaya Anıtı Tahribi

Dergi'nin sipariş koşullarını görmek için bu linki kullanabilirsiniz

Bu yazı hakkında yorum bulunamamıştır. İlk yorumu siz ekleyebilirsiniz >

Yazıya Yorum Ekleyin

* Takma ad kullanabilirsiniz

* Yorumunuzda görülmeyecektir

 Evet   Hayır* Her defasında yeniden girmemeniz için