Blog

ޞu22

Bartın'da Arkeoloji Dünyasını Heyecanlandıran Çalışma

 |  Kategori: Arkeoloji ve Sanat Haberleri  |  Yorum: 0 yorum

etiketler  Amasrayüzey araştırmasıFilyosPaphlagoniaKaradenizBartın

Bartın'da Arkeoloji Dünyasını Heyecanlandıran Çalışma...

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından Bartın ili ve ilçelerinde arkeolojik çalışmalar başlatılacak.

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından Bartın ili ve ilçelerinde arkeolojik çalışmalar başlatılacak. Eylül ayında başlaması planlanan yüzey araştırmalarının ilk olarak Amasra ilçesinde yapılacağı öğrenildi.

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam, Bartın ili ve ilçelerinin tamamını kapsayan arkeolojik çalışmalarla ilgili ön hazırlıkların tamamlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulduğunu söyledi. Çam, "Bartın Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından planlanan "Bartın İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması" başlıklı çalışmanın, başlangıçta beş yıllık bir süreç içerisinde yapılacaktır. Çalışmalar, bölgenin kıyı ve iç kesimlerinde Prehistorik Dönemlerden Osmanlı Dönemlerine dek uzanan iskan tarihinin tespitine yönelik olacaktır. Homeros'un İlyada eserindeki, Parthenios Irmağı kıyısında Enetlerin yaşadığı ve Sesamos (Amastris), Kromna (Tekkeönü) gibi yerleşimlerin olduğu bilgisi bölgede çalışacak araştırmacılar için çok değerlidir. Bu bölgede var olan ve olması muhtemel yerleşimlerin tespiti amaçlanmaktadır." dedi.

Bartın'daki araştırmalar bölgenin tarihine ışık tutacak

Bartın'da bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaların Amasra merkezli yüzey araştırmaları ve sadece Müze tarafından yapılmış küçük çaplı kurtarma kazıları ile sınırlı olduğunu vurgulayan Çam, Bölgenin araştırılmasındaki önem ve aciliyete dikkat çekmişti. Çam "Bartın'da gerçekleştirilecek yüzey araştırmaları ve kazılar sonucu elde edilecek verilerin, Filyos (Tieion) Antik Kenti Kazısı başta olmak üzere bölgenin diğer merkezlerindeki arkeolojik verilerin bir arada değerlendirilerek Paphlagonia (Paflagonya) olarak bilinen Bartın merkezli bu bölgenin tarihinin yanı sıra Karadeniz ve Ege Arkeolojisi'ne önemli katkılar sağlayacaktır. Ek olarak Bartın İli sınırlarında elde edilecek arkeolojik veriler, Karadeniz'in kuzeyindeki uluslararası arkeoloji camiası ile paylaşılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda Bartın Üniversitesinin bilimsel önderliğinde düzenlenmesi planlanan panel, sempozyum, kolokyum gibi uluslararası faaliyetlerin, Bartın'ın tanınırlığına katkı sağlayacağına inanmaktayız." diye konuştu.

Çam, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından verilecek onayın ardından bu yıl içerisinde yüzey araştırmalarına başlanacağını ifade

ederek "Yaz aylarında başlayacak yüzey araştırmaları ilk olarak Amasra ilçesinde gerçekleştirilecek, ardından tüm Bartın İli kapsamına yayılacaktır. Arkeoloji Bölümünün yürüteceği bu çalışmaların neticesine göre ilk arkeolojik kazı çalışmaları, gelecek yıl için planlanmaktadır. Sadece Amasra'nın değil aynı zamanda Güzelcehisar, KozcağızUlus, Mugada, Bartın kent merkezi ve çevresinin de köklü bir tarihe sahip olduğu ortaya çıkarılacaktır." şeklinde konuştu.

Elde edilen bilgilerle veritabanı oluşturulacak

Araştırmaların, alanında uzman kişilerden oluşan bir ekiple gerçekleştirileceğini ve bilimsel, güvenilir bir veritabanı oluşturulacağını da aktaran Çam, "Araştırmalar sırasında kurumlar arası işbirliğine öncelik verilerek Bartın Valiliği bünyesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü ve yerel yönetimler ile eşgüdüm gözetilecektir. İlerleyen süreçte araştırma ekibine Harita/Kadastro, Coğrafya, Jeodezi, Jeosismoloji, Jeoarkeoloji, Mimarlık, Prehistorya, Sanat Tarihi, Bizans Arkeolojisi, Epigrafi alanlarında uzmanların dahil edilmesiyle, verilerin yerinde değerlendirilmesi daha sağlıklı ve displinlerarası bir anlayışla yapılabilecektir. Yüzey araştırmasının gerçekleştirileceği bölgede Prehistorik çağlardan Osmanlı Döneminin sonuna kadar olan tüm veriler yerinde tespit edilebilecek ve kayıt altına alınacaktır. Tespiti yapılarak belgelenen arkeolojik verilerin konumları GPS yöntemiyle işaretlenerek arkeolojik ya da kültür mirası çerçevesinde elde edilen verilerin konumları harita üzerinde konumlandırılacak, böylelikle oldukça zengin bir arkeolojiveritabanı oluşturulacaktır." ifadelerini kullandı.

Arkeoloji Bölüm Başkanı Çam ile birlikte araştırma ekibinde, Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Handan Bilici Altunkayalıer, Yrd. Doç. Dr. Ali Bora, Arş. Gör. Sinan Paksoy, Arş. Gör. İzzettin Elalmış'tan yer alıyor. - BARTIN

www.haberler.com

Bu yazı hakkında yorum bulunamamıştır. İlk yorumu siz ekleyebilirsiniz >

Yazıya Yorum Ekleyin

* Takma ad kullanabilirsiniz

* Yorumunuzda görülmeyecektir

 Evet   Hayır* Her defasında yeniden girmemeniz için