Blog

Nis28

Boğaziçi Üniversitesi’nde Bizans Araştırmaları Merkezi Kuruldu

Kategori: Arkeoloji ve Sanat Haberleri  |  Yorum: 0 yorum

etiketler  BizansBoğaziçi ÜniversitesipaleografyanümizmatikkodikolojiLatinceeskiçağaraştırma merkeziBoğaziçi Üniversitesi’nde Bizans Araştırmaları Merkezi Kuruldu

 

Boğaziçi Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Bizans Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bizans uygarlığı ile ilgili çalışmalarda bulunacak.

Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikle, Merkezin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre, Türkiye’de Bizans uygarlığı ile ilgili çalışmaların gelişimine katkıda bulunmayı ve halihazırda yapılan araştırmalar için bir platform işlevi görmeyi hedefleyen merkezin diğer amaçları ise şöyle:

“Üniversitenin bünyesinde Bizans tarihi, kültürü, sanat ve mimarlık tarihi, arkeolojisi konularındaki akademik birikimi uluslararası bir ortama taşıyarak geliştirmek, Bizans tarihi, kültürü, sanat ve mimarlık tarihi, arkeolojisi konularında Üniversitede verilen eğitimin geliştirilmesini desteklemek ve teşvik etmek; yurtiçi ve yurtdışındaki diğer üniversitelerle bu konularda ortak çalışma ve araştırmaları geliştirmek, Bizantoloji alanında uzmanlığın altyapısını teşkil eden ve halen Üniversitede verilen Latince, Eskiçağ ve Ortaçağ Yunancası eğitiminin geliştirilmesini desteklemek ve teşvik etmek; gelecekte bu dillerin yanı sıra Bizans dönemi paleografya, nümizmatik, kodikoloji gibi konularda eğitimi desteklemek, araştırma, inceleme, koruma, uygulama ve geliştirme projelerine ön ayak olmak ve bu projelerin gerçekleşmesi için Kültür Bakanlığı ve Türk Tarih Kurumu başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumsal birimlerle işbirliği yapmak.”

-MERKEZİN FAALİYET ALANLARI-

Merkez amaçları doğrultusunda şu faaliyetlerde bulunacak:

“Düzenlenecek ulusal ve uluslararası konferanslar, çalıştaylar, konuşma dizileri, seminerler ve bunların yayınlanması aracılığı ile Bizans çalışmaları sahasındaki araştırmaları desteklemek, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve ortak projeler yapmak, Bizans tarihi, kültürü, sanat ve mimarlık tarihi, arkeolojisi konularında uygulamalı eğitim ve araştırma çalışmaları yürütmek ve yayınlanmasını desteklemek, Bizans kültürel mirasını belgelemeye ve korumaya yönelik çalışmaları ve projeleri desteklemek ve geliştirmek, Bizans tarihi, kültürü, sanat ve mimarlık tarihi, arkeolojisi konularında bilimsel ve akademik işbirliğinin gelişmesini teşvik etmek; bu amaçla Türkiye’de ve diğer ülkelerde yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, doktora sonrası araştırmacıların ve öğretim üyelerinin bilimsel alışveriş ve hareketliliğine katkıda bulunmak.” 26.04.2015 kamugundemi.com-arkeolojihaber

Bu yazı hakkında yorum bulunamamıştır. İlk yorumu siz ekleyebilirsiniz >

Yazıya Yorum Ekleyin

* Takma ad kullanabilirsiniz

* Yorumunuzda görülmeyecektir

 Evet   Hayır* Her defasında yeniden girmemeniz için