Blog

Eyl25

Dünyada Kaç Karınca Yaşıyor?

Kategori: Arkeoloji ve Sanat Haberleri  |  Yorum: 0 yorum

etiketler  BöcekEkosistemKarıncaOmurgasızDünyada Kaç Karınca Yaşıyor?

Ünlü biyolog Edward O. Wilson bir keresinde böceklerin ve diğer omurgasızların “dünyayı yöneten küçük şeyler” olduğunu söylemişti ve haklıydı.

www.arkeofili.com

Dünyada tam olarak kaç karıncanın yaşadığını hiç merak ettiniz mi? Muhtemelen hayır, ama bu kesinlikle merak edeceğiniz bir soru.


Karıncalar, ekosistem için büyük önem taşıyor.

Yeni yapılan bir araştırmanın bu soruya yaklaşık bir cevabı var. Araştırmacılar, gezegenimizin yaklaşık 20 katrilyon karınca barındırdığını tahmin ediyor. Sayısal biçimde ifade etmek gerekirse: 20.000.000.000.000.000 (20 ve 15 sıfır).

Araştırmacılar ayrıca, dünyadaki karıncaların toplu olarak yaklaşık 12 milyon ton kuru karbon oluşturduğunu tahmin ediyor. Bu, dünyadaki tüm yabani kuşların ve vahşi memelilerin toplam kütlesini aşıyor. Aynı zamanda, insanların toplam ağırlığının yaklaşık beşte birine eşit.

Ünlü biyolog Edward O. Wilson bir keresinde böceklerin ve diğer omurgasızların “dünyayı yöneten küçük şeyler” olduğunu söylemişti ve haklıydı.

Karıncalar, özellikle, doğanın çok önemli bir parçası. Karıncalar, diğer rollerin yanı sıra toprağı havalandırır, tohumları dağıtır, organik maddeleri parçalar, diğer hayvanlar için yaşam alanı oluşturur ve besin zincirinin önemli bir parçasını oluşturur.

Karınca sayılarını ve kütlesini tahmin etmek, endişe verici çevresel değişiklikler sırasında karınca popülasyonlarını izlemek için önemli bir temel sağlar.

Dünya’daki karıncalarını saymak

15.700’den fazla isimlendirilmiş karınca türü ve alt türü var ve daha birçoğu henüz bilim tarafından adlandırılmadı. Karıncaların yüksek düzeydeki sosyal organizasyonu, dünyadaki neredeyse tüm ekosistemleri ve bölgeleri kolonileştirmelerini sağladı.

Karıncaların şaşırtıcı bir şekilde her yerde bulunması, birçok doğa bilimciyi Dünya’daki tam sayılarını düşünmeye sevk etti. Ancak bunlar temelde tahminlerden oluşuyordu. Daha önce sistematik, kanıta dayalı tahminler yapılmamıştı.

Yeni araştırma, dünyanın dört bir yanından karınca uzmanları tarafından yürütülen 489 karınca popülasyonu çalışmasının bir analizini içeriyordu. Bu, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Rusça, Mandarin ve Portekizce gibi dillerdeki İngilizce olmayan edebiyatı da içeriyor.


Birçok karınca türü önemli tohum dağıtıcılardır. Burada iki işçi Meranoplus karıncası yuvalarına bir tohum taşıyor.

Araştırma, ormanlar, çöller, çayırlar ve şehirler dahil olmak üzere tüm kıtaları ve büyük habitatları kapsıyor. Çalışmada, çukur tuzakları ve yaprak çöpü örnekleri gibi karıncaları toplamak ve saymak için standart yöntemler kullanıldı.

Bütün bunlardan yola çıkarak, Dünya’da yaklaşık 20 katrilyon karınca olduğu tahmin ediliyor. Bu sayı, ihtiyatlı olmakla birlikte, önceki tahminlerden iki ila 20 kat daha yüksek.

Önceki tahminler, karıncaların dünyadaki tahmini böcek popülasyonunun yaklaşık yüzde 1’ini oluşturduğunu varsayarak “genelden özele” bir yaklaşım kullanmıştı. Buna karşılık, araştırmacılar “özelden genele” tahminlerinin daha güvenilir olduğunu söylüyor, çünkü doğrudan sahada gözlemlenen karıncalara ilişkin verileri kullandılar ve daha az varsayımda bulundular.

Araştırmacıların bir sonraki adımı, tüm bu karıncaların ne kadar ağır olduğunu bulmaktı. Organizmaların kütlesi tipik olarak karbon yapıları açısından ölçülür. Ortalama büyüklükteki 20 katrilyon karıncanın, yaklaşık 12 milyon ton karbonun kuru ağırlığına veya “biyokütlesine” karşılık geldiği tahmin edildi.

Bu, yabani kuşların ve memelilerin toplam biyokütlesinden ve toplam insan biyokütlesinin yaklaşık yüzde 20’sinden daha fazlaydı. Karbon, bir karıncanın kuru ağırlığının yaklaşık yarısını oluşturur. Diğer bedensel unsurların ağırlığı dahil edilmiş olsaydı, dünyadaki karıncaların toplam kütlesi daha da yüksek olurdu.

Ayrıca karıncaların Dünya yüzeyinde eşit olmayan bir şekilde dağıldığı da anlaşıldı. Karıncalar, habitatlar arasında altı kat değişiklik gösteriyorlar ve genellikle tropiklerde sayıca zirveye ulaşıyorlar. Bu, sağlıklı karınca popülasyonlarının korunmasında tropik bölgelerin önemini vurguluyor.

Karıncalar ayrıca özellikle ormanlarda ve şaşırtıcı bir şekilde kurak bölgelerde bol miktarda bulunuyor. Ancak insan yapımı habitatlarda daha az yaygın hale geliyorlar.

Araştırmacılar, bulguları konusunda birkaç uyarı yapıyor. Örneğin, veri kümesindeki örnekleme konumları, coğrafi bölgelere eşit olmayan bir şekilde dağılmış. Ve örneklerin büyük çoğunluğu yer katmanından toplandı, yani ağaçlardaki veya yeraltındaki karınca sayıları hakkında çok az bilgimiz var. Bu, bulguların biraz eksik olduğu anlamına geliyor.

Hepimizin karıncalara ihtiyacı var

Karıncalar ayrıca insanlar için hayati “ekosistem hizmetleri” sağlıyor. Örneğin, yakın tarihli bir araştırma, karıncaların çiftçilerin yiyecek üretmesine yardımcı olmada pestisitlerden daha etkili olabileceğini buldu.

Karıncalar ayrıca diğer organizmalarla sıkı etkileşimler geliştirdi ve bazı türler onlarsız yaşayamaz.

Örneğin, bazı kuşlar avlarını ayıklamak için karıncalara güvenirler. Ve binlerce bitki türü, koruma veya tohumlarını dağıtma karşılığında ya karıncaları besler ya da barındırır. Ve birçok karınca yırtıcıdır ve diğer böceklerin popülasyonlarını kontrol altında tutmaya yardımcı olur.

Habitat tahribatı ve parçalanması, kimyasal kullanım, istilacı türler ve iklim değişikliği gibi tehditler nedeniyle küresel böcek sayıları endişe verici bir şekilde azalıyor.

Ancak böcek biyoçeşitliliği hakkındaki veriler endişe verici derecede az. Araştırmacılar, söz konusu çalışmanın, bu boşluğu doldurmaya yardımcı olacak daha fazla araştırma için bir temel oluşturmasını umuyor.

“Karınca popülasyonlarını izlemek insanlığın çıkarına. Karıncaları saymak zor değil ve dünyanın her yerinden bilim insanları, bu önemli hayvanların büyük bir çevresel değişim zamanında nasıl yaşadığını araştırmaya yardımcı olabilir.


Science Alert. 20 Eylül 2022.

Makale: Patrick Schultheiss et al. 2022.

Bu yazı hakkında yorum bulunamamıştır. İlk yorumu siz ekleyebilirsiniz >

Yazıya Yorum Ekleyin

* Takma ad kullanabilirsiniz

* Yorumunuzda görülmeyecektir

 Evet   Hayır* Her defasında yeniden girmemeniz için