Blog

Şuu17

Göçebe Savaşçı İskitler Kimdi?

Kategori: Arkeoloji ve Sanat Haberleri  |  Yorum: 0 yorum

etiketler  AmazonlarGöçebeİskitSakalarSavaşçıGöçebe Savaşçı İskitler Kimdi?

İskitlerin kökenleri hakkında çok fazla tartışma var. MÖ 5. yüzyıla, Yunan tarihçi Herodotus’a göre, İskitler aslen Asya’da yaşıyorlardı, ancak düşman bir kabile tarafından batıya itildiler.

Erman Ertuğrul - www.arkeofili.com

Karadeniz’in kuzeyinden Çin’e kadar uzanan geniş bir bozkır bölgesini işgal eden İskitler, göçebe çobanlardı ve zorlu savaşçılardı.


400 yılına tarihlenen İskit yapımı bir geyik levhası. MÖ 300. C: The Cleveland Museum of Art

“İskit”, Karadeniz’in kuzeyinden Çin’e kadar uzanan geniş bir otlak veya bozkır bölgesini işgal eden çeşitli ama kültürel olarak ilişkili bir göçebe grubunu belirtmek için kullanılan bir terim. Saka olarak da bilinen “İskit (Scythian)” adı eski Yunanlar tarafından türetilmişti.

Stanford Üniversitesi’nde halkbilimci ve tarihçi olan ve “Amazonlar: Antik Dünyadaki Savaşçı Kadınların Yaşamları ve Efsaneleri”nin (Princeton University Press, 2014) yazarı Adrienne Mayor, “İskit kültürü bozkırlarda MÖ 800’den MS 300’e kadar gelişti.” diyor.

İskitler; Antik Yunanlar, Persler, Romalılar ve Çinliler de dahil olmak üzere birçok eski uygarlık tarafından biliniyordu ve at sırtında okçuluk sanatını, üzengi veya eyer kullanmadan bile mükemmelleştirmişlerdi. Savaşta gaddarlıkla ün yapmışlardı ve vur-kaç savaş taktiklerinde ustaydılar.

Günümüzde Kiev, Ukrayna’da bulunan İskit yapımı altın parçası. C: Shutterstock

İskitlerin kökenleri ve imparatorluğu

İskitlerin kökenleri hakkında çok fazla tartışma var. MÖ 5. yüzyıla, Yunan tarihçi Herodotus’a göre, İskitler aslen Asya’da yaşıyorlardı, ancak düşman bir kabile tarafından batıya itildiler. En nihayetinde Karadeniz bölgesine ve Avrupa’nın doğu eteklerine ulaştılar ve orada da mevcut sakinleri dışarı attılar.

Buna karşılık, MÖ 1. yüzyılda yazan Yunan yazar Diodorus Siculus, İskitlerin kuzeye, güneyden bozkır bölgesine, muhtemelen modern Ermenistan’dan veya hatta daha güneyde Hindistan ile batı sınırı boyunca ilerlediklerini iddia etti.

Farklı ve çok daha hayali bir başlangıç hikayesinde Herodotus, İskitlerin nasıl güçlü kahraman Heracles’in torunları ve yarı kadın yarı yılan bir yaratığın soyundan geldiklerini anlatır. Bu hikayede Heracles, Yunanistan’ın doğusundaki topraklarda seyahat ederken yaratıkla karşılaştı. Yaratık, Heracles’in atlarını çaldıktan sonra, onları geri istiyorsa kalıp onunla çiftleşmek zorunda kalacağını talep etti. Bu çiftleşmeden, biri İskit soylularının atası olan Scythes adlı üç oğul ortaya çıktı.


3. yüzyılın başlarına tarihlenen bir Roma dönemi lahitinde tasvir edilen Amazonlar ve Yunanlar arasındaki bir savaş.

Ancak modern tarihçiler, İskitlerin kökenlerini yeniden yapılandırmak için arkeolojik ve genetik kanıtları kullandılar.

Mayor, “Görünüşe göre İskit kültürü dediğimiz şey 2500 yıldan daha uzun bir süre önce Sibirya, Doğu Asya ve Yamnaya Avrasya gruplarının bir kombinasyonu olarak ortaya çıktı.” diyor.

“Eski İskit bölgesinin birçok farklı dili olduğu gibi, İskit atalarında da, özellikle anne soyunda büyük etnik çeşitlilik bulunur. Şimdiye kadar yapılan tüm çalışmalar, İskitlerin tek bir homojen grup olmadığını doğruluyor.”

Mayor, genetik çalışmaların bir zamanlar İskit olarak bilinen toprakların farklı halklarının yapısı hakkında çok şey ortaya çıkarmasına rağmen, hikayenin tamamının henüz bilinmediğini ve hala tartışıldığını belirtiyor.


Takma sakal. Tümülüs 2, Pazırık, Altay Dağları, Güney Sibirya, MÖ 4. – 3. yüzyılın başı. C: The State Hermitage Museum, St Petersburg, 2017. Photo: V Terebenin.

Sosyal organizasyon ve ölü gömme

Bozkırların açık otlakları – geniş ovalar ve alçak, inişli çıkışlı tepelerden oluşan bir ortam – pastoralizm için faydalıydı ve bu manzaradaki binlerce insan nüfusu, büyük hayvan sürülerine yöneldi. İskitler de istisna değildi. Herodotus’a göre, sığır ve at sürülerini beslediler ve çoğu insan kalıcı yerleşim yerlerine yerleşmek yerine bozkırlarda dolaşıyordu.

World History Encyclopedia’ya göre, İskitler arazide öküzlerin kullandığı yük arabalarında dolaşıyorlardı. Bu arabalardan bazıları büyük ve ayrıntılıydı ve birden fazla odası vardı. Birden fazla araba birlikte seyahat ettiğinde, bu yığın bir şehre veya büyük bir yerleşime benziyordu.

İskitler, siyasi olarak birleşik olmayan, ortak bir dili, kültürü, giyim tarzını ve sanat tarzını paylaşan kabileler halinde örgütlendiler. Savaş zamanları veya ritüel etkinliklerin kutlanması gibi belirli dönemlerde, farklı kabileler daha büyük siyasi birimler veya konfederasyonlar oluşturmak için bir araya geldi.

Mayor, İskit toplumunun kalıtsal seçkinler gibi keskin sosyal bölünmelere sahip olup olmadığı açık olmadığını, ancak birçok açıdan, özellikle cinsiyet rolleri açısından nispeten eşitlikçi göründüklerini söylüyor.

Bir ağacın altında atlarıyla dinlenen İskitler. Altın kemer toka. Sibirya, MÖ 4. – 3. yüzyıl. © The State Hermitage Museum, St Petersburg, 2017. Photo: V Terebenin.

World History Encyclopedia’ya göre, tarihi ve arkeolojik kayıtlar, İskit kadınlarının modern zamanlara kadar rakip olamayacak kadar önemli bir özerkliğe ve ayrıcalığa sahip olduğunu gösteriyor. Örneğin, birçok İskit kadını, erkeklerin yanında atlı okçu olarak hizmet ediyordu ve İskit toplumunda liderlik rolleri üstlenebiliyorlardı. Ayrıca, çok sayıda İskit mezarı, kadınların da genellikle erkekler kadar ayrıntılı adaklarla defnedildiğini gösteriyor. Örneğin 2019’da, silahlar ve altın objeler de dahil olmak üzere, genellikle erkekler için ayrılmış adakları içeren dört kadını içeren bir mezar bulundu.

Herodotus, bu grubu belirtmek için “Kraliyet İskitleri” terimini kullanarak İskit “krallarının” varlığından bahsediyor. Ayrı bir kabile olduklarını ve şu anda Ukrayna’nın güney kesiminde, Karadeniz çevresinde kümelenmiş antik Yunan şehirlerinin hemen kuzeyinde yaşadıklarını belirtiyor. Herodotus, önemli bir siyasi ve askeri güce sahip olduklarını ve kalıtsal seçkin olduklarını söylüyor, ancak diğer İskit kabileleriyle ilişkilerinin ne olduğu açık değil.

Herodotus’a göre, Kraliyet İskitlerinden biri öldüğünde, “yerde dört köşeli büyük bir çukurdan” oluşan büyük bir mezar hazırlanır ve bireyin vücudu içine yerleştirilir. Herodotus, bireyin “cariyeleri, sakisi, aşçısı, uşağı, yaveri ve habercisinin yanı sıra atlar ve altın kupaları” ile gömüldüğünü yazıyor. Kralın hizmetkarları daha sonra mezarı toprakla kapladı ve bir tümülüs dikti, “bunu olabildiğince büyük kılmak için birbirleriyle şevkle yarıştılar”.

Arkeologlar, kurgan adı verilen bu yüksek statülü mezarlardan bazılarını ortaya çıkardılar. Güney Sibirya’da bulunan bunlardan biri 2800 yıl öncesine ait ve bir futbol sahası uzunluğundan daha genişti. Bir erkek ve kadının cenazesini içeriyordu ve altın takılar, silahlar, zengin bir şekilde dekore edilmiş kaplar (bazılarında afyon gibi uyuşturucu izleri olan) ve diğer mezar eşyalarıyla doluydu.

İskit kıyafetleri ve dövmeleri

Bazı klasik yazarlar, İskitlerin kendine özgü elbisesinden bahseder ve erkeklerin sivri şapkalar, renkli tunikler ve en karakteristik olarak ayak bileklerine kadar uzanan uzun pantolonlar giydiklerini söyler. İskitler ayrıntılı tasarımlara, karmaşık işlemelere ve cesur renklere düşkündü. Erkekler ve kadınlar, genel olarak kıyafetleri gibi, renkli ve birçok desenle süslenmiş botlar giyiyorlardı. Bunlardan biri, bir kadın botu, Orta Asya’daki Altay Dağları’nda bulundu ve yaklaşık 2.300 yıl öncesine tarihleniyor.

İskitler dövme uygulamalarıyla ünlüydü. Birçoğu son derece stilize edilmiş desenlerde işlenmiş gerçek ve efsanevi hayvan tasarımları, özellikle kol ve bacaklarda belirgindi. Ukok Prensesi olarak adlandırılan genç bir kadının mumyası 1993 yılında bulundu; bir geyik, bir panter ve bir grifon tasvirleri de dahil olmak üzere bir dizi ayrıntılı dövmeye sahipti. Antik İskit bölgesinde başka dövmeli mumyalar da bulundu.


Altay Prensesi veya Prenses Ukok’un 2400 yıllık mumyası, 1993 yılında Rusya Altay Cumhuriyeti’ndeki bir kurganda bulundu. Ayrıntılı dövmelere sahip ve MÖ 5. yüzyılda altı at eşliğinde gömülmüştü.

İskit savaşçıları ve silahları

Herodotus, İskitlerin askeri hünerlerini yazdı, hayatlarının bu yönünü çok detaylı bir şekilde tanımladı ve onları “yenilmez ve karşı konulmaz” olarak sınıflandırdı.

İskit savaşçıları, savaşta beceri yoluyla yüksek statü elde edebilirdi. Herodotus, “Bir İskit savaşçısı, savaşta öldürdüğü herkesin başlarını kralına taşıdı, çünkü bir kafa getirirse ganimetten payını alırdı.” diyor.

İskitler özellikle atlı okçuluk yetenekleriyle ünlüydü. Mayor, “İskitli erkek ve kadın atlı okçular, Yunanlar, Romalılar, Persler ve Çin Seddi’ni kendilerine karşı savunmak için inşa eden Çinliler tarafından takdir edildi.” diyor.

İskitlerin birincil silahı, tahta, boynuz ve kas telinden yapılmış kompozit yaydı. Son derece dayanıklı ve isabetli bir silahtı. İskit savaşçıları ayrıca balta, kılıç, mızrak ve topuz gibi bir dizi başka silah da taşıyorlardı. Askeri yetenekleri çevrelerindeki birçok medeniyet tarafından tanındı ve İskit savaşçıları, Pers imparatorluğu ve Greko-Pers kralı Mithridates VI’nın kuvvetleri gibi yabancı ordularda sık sık paralı asker olarak hizmet ettiler.


Kadın ayakkabısı. Deri, tekstil, kalay, pirit kristalleri, altın folyo, cam boncuklar. Tümülüs 2, Pazırık, Altay Dağları, Güney Sibirya, MÖ 4. – 3. yüzyılın başı. C: The State Hermitage Museum, St Petersburg, 2017. Photo: V Terebenin.

İskit kadınları ve Amazonlar efsanesi

İskitler, genellikle antik Yunan mitolojisinde önemli bir yere sahip olan vahşi kadın savaşçılar olan Amazonlar efsanesi ile ilişkilendiriliyor. Diodorus Siculus, İskit kadınlarının önde gelen savaş rolünü öne süren antik yazarlardan biriydi. Siculus, “Çünkü bu halklar arasında kadınlar, tıpkı erkeklerin yaptığı gibi savaş için eğitilirler ve erkekçe yiğitlik eylemleri hiçbir şekilde erkeklerden aşağı değildir. Sonuç olarak, seçkin kadınlar birçok büyük işin yaratıcısı olmuştur.” diye yazmıştı.

Mayor, bu cesur kadın savaşçıların efsanesi ve gerçekliği arasındaki bağlantıyı araştırdı. “Herodotus, Platon, Strabo ve Pausanias gibi Yunan yazarların hepsi, efsanelerdeki Amazonları, bozkırların savaşçı İskit göçebeleri arasındaki gerçek, kanlı canlı kadınlara bağladılar. Şimdi, antik İskitya’da, bazıları savaşta yaralanmış, silahları ve atlarıyla birlikte gömülmüş 300’den fazla antik kadının yakın tarihli ve muhteşem arkeolojik keşifleri sayesinde, Yunan edebiyatının ve Amazonlarla ilgili sanatının, atlı bozkır göçebelerinin yaşamlarından güçlü bir şekilde etkilendiğini biliyoruz.”

İskit dünyasının alacakaranlığı

Herodot, Akhamenid hanedanından I. Darius yönetiminde İskitler ve Persler arasında geçen büyük bir savaşı anlatıyor. Bu savaş, MÖ 513’te Darius’un orada yaşayan insanları boyunduruk altına almak ve onları Pers boyunduruğu altına sokmak niyetiyle İskit topraklarını işgal etmesiyle başladı.

Ancak sefer felaketle sonuçlandı; İskit süvarileri tarafından ezilen, uzun yürüyüşlerden ve fethetmeye çalıştıkları toprakların amansız genişliğinden yorulan Pers ordusu sonunda geri döndü. Bu yenilgi İskitlerin batıya doğru kuzey Yunanistan ve Trakya’ya doğru ilerleyerek etkilerini genişletmelerini sağladı.

Ancak birkaç yüzyıl sonra İskitler o kadar şanslı değildi. Güçleri, önce MÖ 339’da Makedon II. Philip’in ellerinde ve daha sonra kültürel ve dilsel olarak İskitlerle akraba olan Sarmatyalılar tarafından MÖ 4. yüzyıldan, MS 2. yüzyıla kadar süren uzun bir çatışmada bir dizi askeri yenilgiye uğradıklarında azaldı. Ayrıca MÖ 2. yüzyılda, Pontus kralı VI. Mithridates’in kuzey Anadolu’da İskit kuvvetlerini kararlı bir şekilde yendiği ve İskit savaşçılarını kendi ordusuna dahil ettiği zaman büyük bir askeri yenilgiye uğradılar.

İskit toplumu ve siyasi hegemonyasına ağır bir darbe MS dördüncü yüzyılda, İskitlerin Hunlar tarafından harap edilmesiyle geldi. Hunlar, hükümdarları Attila’nın altında, MS 5. yüzyılda Avrupa’yı işgal eden Avrasya’daki atlı göçebe savaşçılardı.

World History Encyclopedia’ya göre İskitler bu dönemde Gotlar tarafından asimile edilmiş olabilir. Bazı bilim insanları, güney Rusya’nın bazı kısımlarını ve Kafkas Dağları bölgesini işgal eden Osetlerin atalarını İskitlerden almış olabileceğine inanıyor.

Ancak Mayor, bir kültürün nihai ölümüyle ilgili hikayelerin yanıltıcı olabileceği konusunda uyarıyor.

“Antik Yunanlar, Romalılar ve Persler gibi eski İskit kültürü, onların Orta Çağ’daki ayaklanmalarla, yok olma veya diğer kabilelerle bütünleşme ve İslam’ın yükselişiyle (ve sürekli fetihler, yerinden edilmeler, baskı ve diğer çalkantılı olayların modern tarihine rağmen) İskit geleneklerinin kaybolduğunu bilse de İskit gelenekleri hiçbir zaman ortadan kalkmadı.”

“İskit gelenekleri ve atlı okçuluk uzmanlığı Partlar, Moğollar ve diğerleri ile devam etti ve İskit binicilik ve okçuluk becerileri ve eşitlikçi değerler bugün Orta Asya’da yaşayan bazı göçebe ve yarı göçebe gruplarda varlığını sürdürüyor.”


Live Science. 10 Şubat 2022.

Bu yazı hakkında yorum bulunamamıştır. İlk yorumu siz ekleyebilirsiniz >

zeyus
Yazan: zeyus   5.10.2023 19:18:18 - 19:18:12cok guzeldı detaylı acıklanmıs

Yazıya Yorum Ekleyin

* Takma ad kullanabilirsiniz

* Yorumunuzda görülmeyecektir

 Evet   Hayır* Her defasında yeniden girmemeniz için