Blog

Nis22

Hobbit Lakaplı İnsan Türü Hâlâ Yaşıyor Olabilir!

Kategori: Arkeoloji ve Sanat Haberleri  |  Yorum: 0 yorum

etiketler  EndonezyaFloresHobbitHomininHomo FloresiensisProfesyonel bir antropolog ve etnobiyolog olmaktan yola çıkarak vardığım sonuçlar muhtemelen birçok kişiyi şaşırtacak.

www.arkeofili.com

Homo floresiensis üyeleri, fosillerinin 20 yıl önce yeni bir insan türünün tanımlanmasına yardımcı olduğu Endonezya adasında hâlâ yaşıyor mu?


Homo floresiensis.

Ünlü bir antropoloji profesörü olan Gregory Forth, Hobbit olarak da bilinen Homo floresiensis türünün hala yaşıyor olabileceğini iddia ediyor. Şimdi emekli olan Gregory Forth, otuz yılı aşkın bir süre boyunca Alberta Üniversitesi’nde antropoloji profesörüydü.

Profesör Gregory Forth, yeni kitabında detaylı olarak anlattığı iddiayı, The Scientist websitesinde kısaca özetledi. Biz de sizler için çevirdik.

2004 yılında, Endonezya’nın Flores adasında küçük bir hominin türüne ait fosillerin keşfiyle bilim dünyası sarsıldı. Homo floresiensis adı verilen ve geç Pleistosen’e tarihlenen tür, görünüşe göre Güneydoğu Asya’nın bu bölgesindeki erken modern insanların çağdaşıydı. Yine de bazı açılardan küçücük olan bu hominin, australopithecine’lere ve hatta şempanzelere benziyordu. Yirmi yıl önce, Flores üzerinde etnografik saha çalışmasına başladığımda, çok nadiren görülmesine rağmen, bazılarının hala hayatta olduğu söylenen insana benzer yaratıkların hikayelerini duymuştum. Homo floresiensis keşif ekibinin lideri, son olarak Avustralya’daki Wollongong Üniversitesi’nde bulunan merhum Mike Morwood'un sözleriyle, bu hominoidlerin tanımları “floresiensis’e cuk oturuyordu.” En azından yeni tanımlanan fosil türlerinin neslinin tükendiği varsayıldığından, bu olağanüstü benzerliğin açıklanabileceği yollar aramaya başladım. Sonuç, Mayıs 2022’de çıkacak olan "Maymun ve İnsan Arasında (Between Ape and Human)"bir kitap oldu.

Profesyonel bir antropolog ve etnobiyolog olmaktan yola çıkarak vardığım sonuçlar muhtemelen birçok kişiyi şaşırtacak. Hatta bir zamanlar New England Üniversitesi’nden paleoantropolog Peter Brown tarafından bir uzaylının keşfiyle eşdeğer olarak tanımlanan H. floresiensis’in keşfinden bile daha şaşırtıcı olabilirler.

Hominin evrimi ile ilgili diğer kitapların aksine, kitabımın odak noktası fosiller değil, Lio adı verilen yerel bir insan popülasyonu ve bu insanların (kendi tanımladıkları şekliyle) insana oldukça benzeyen ama insan olmayan bir hayvan hakkında söyledikleridir. -sadece maymun adam diyebileceğim bir şey. Kitabı yazmaktaki amacım, yaratıklara ilişkin Lio halkı kayıtlarının en iyi açıklamasını, yani en rasyonel ve ampirik olarak en iyi desteklenen açıklamayı bulmaktı. Bunlar, hepsiyle doğrudan konuştuğum 30’dan fazla görgü tanığının görüldüğü raporlarını içeriyor. Ve bana söylediklerini açıklamanın en iyi yolunun, Flores’te bugüne veya çok yakın zamanlara kadar sapiens olmayan bir hominin hayatta kaldığı sonucuna varıyorum.

“Maymun ve İnsan Arasında” adlı kitabım, doğa bilimcilerinin canlılar hakkında bilgiyi nasıl yapılandırdıkları da dahil olmak üzere genel soruları da ele alıyor. Tek sorun, belgelenmemiş veya henüz bilimsel literatürde belgelenmemiş hayvanlar da dahil olmak üzere, yaratıklar hakkındaki çeşitli bilgi kaynaklarının ve özellikle geleneksel olarak okuryazar olmayan ve teknolojik olarak basit olan Lio gibi basit topluluklar tarafından sağlanan bilgilerin göreceli değeri. Elbette, Lio halkı, mutasyon ve doğal seçilim tarafından yönlendirilen türleşme ile modern evrim teorisine benzer hiçbir şeye sahip değil. Ancak evrimcilik temelde farklı türlerin nasıl ortaya çıktığı ve farklılıkların nasıl korunduğuyla ilgileniyorsa, o zaman Lio halkı ve diğer Flores adalıları uzun zamandır aynı soruları soruyorlar.

Lio halk zoolojisi ve kozmolojisi ayrıca doğal varlıkların, özellikle insanların kalıcı olarak başka tür hayvanlara dönüşen hikayelerini de içeriyor. Bunu da kısmen yeni ortamlara girerek ve yeni yaşam biçimlerini benimseyerek, böylece nitelikli bir Lamarckizm önererek yaparlar. Saha çalışmamın ortaya koyduğu gibi, bu tür varsayılan değişiklikler, varsayılan bir ata türü ve onun farklılaşmış torunları arasındaki benzerliklere ve farklılıklara ilişkin yerel gözlemleri yansıtır. Lio hayvan sınıflandırmasındaki adlandırılmış kategorilerin çoğu gibi, bu türevler de modern sistematiğin tür veya cinsleriyle örtüşür. Aynı zamanda, Lio, modern Batılılarla aynı şekilde, yani sadece morfolojik zeminde değil, kültür, dil ve teknolojinin karmaşık ifadelerini yalnızca insanlara atfederek insanları insan olmayan hayvanlardan ayırır.

Diğer halk zoologları gibi, Lio halkı da insanları ilk sıraya koydu, özellikle de insan olmayan hayvanların kökeni olarak, bir tür Darwinizm’in tersi. Buna karşılık, evrim teorisi insanları (veya homininleri) tıpkı Yaratılış’ın İncil hikayesinde olduğu gibi son sıraya koyar. Yine de her durumda, konum Homo sapiens’e benzersiz bir statü verir ve böylece bizi hayvanlar aleminin geri kalanından ayırır.

Lio için, maymun-adamın tamamlanmamış bir insan olarak görünüşü, yaratığı anormal ve dolayısıyla sorunlu ve rahatsız edici hale getirir. Akademik bilim insanları için Homo floresiensis de benzer şekilde sorunludur, ancak Homo sapiens’e benzerliği açısından çok fazla değil; daha ziyade, türün jeolojik kayıtlarda çok geç ortaya çıkması ve modern insanın ortaya çıkışından çok sonrasına kadar hayatta kalmasıdır. H. floresiensis’in bir insan türü olarak değil de iki ayaklı bir maymun olarak yorumlansaydı kabul edilmesi daha zor (ya da daha kolay) olur muydu, söylemek zor. Yine de, hominin evrimine dolaylı olarak tek çizgili bir bakış açısı getiren ve türün Homo’ya dahil edilmesini savunan Morwood’un, Homo floresiensis’i kendi cinsimiz içinde sınıflandırmak için “iyi bir neden” olarak, küçücük homininin Dünya’da nispeten yakın zamanda gezdiğinin kanıtlarından bahsetmesi ilginçtir. Zira bu, bu yazarın görüşüne göre yalnızca, yakın zamanlara kadar hayatta kalanların bir şekilde bize ait olması gerektiği anlamına gelebilir.

Maymun adamlara gelince, Lio halkı onları hayvan olarak tanımlıyor. Aslında, onlar, Lio halkının insanlardan türediğini iddia ettiği birkaç hayvandan biridir. Ancak bu sınıflandırmanın jeolojik tarihleme veya herhangi bir paleoantropolojik kanıtla ilgisi yok. Bunun yerine, dindar Batılıların yaptığı gibi, doğal varlıkları doğaüstü (veya ruhsal) varlıklardan ayıran Lio halkı, maymun-adamları, onları görünmez ruhlardan açıkça ayıran gözlemlenebilir özelliklere atıfta bulunarak insan olmayan hayvanlar olarak yorumlar; diğer, daha tanıdık hayvanlardan; ve tabii ki insanlardan. Maymun adamların bazı özellikleri, bilimsel olarak keşfedilmemiş bir tür veya modern maymun popülasyonu önerebilir. Ancak, doğu Endonezya’nın biyocoğrafyası hakkında bildiğimiz her şey gibi, Lio halkının açıklamaları çoğunlukla bu hipoteze karşı çıkıyor.

Sanırım ilk içgüdümüz, Flores’in günümüze ulaşan maymun adamlarını tamamen hayali olarak görmek. Ancak, Lio halkının söylediklerini ciddiye alarak, böyle düşünmek için iyi bir neden bulamadım. Başka türden kanıtlarla desteklenen yaratıklar hakkında söyledikleri, hayatta kalan bir hominin türüyle veya yalnızca son 100 yıl içinde soyu tükenmiş bir türle tamamen tutarlı. Paleontologlar ve diğer yaşam bilimcileri, Endonezya’da ve başka yerlerde devam eden hominin evrimi araştırmalarına bu tür yerli halk bilgileri dahil etmekle iyi ederler. Kitapta tartıştığım nedenlerden dolayı, henüz hiçbir saha zooloğu Homo floresiensis veya ilgili hominin türlerinin canlı örneklerini aramıyor. Ancak bu, bulunamayacakları anlamına gelmez.


The Scientist. 18 Nisan 2022.

Bu yazı hakkında yorum bulunamamıştır. İlk yorumu siz ekleyebilirsiniz >

Yazıya Yorum Ekleyin

* Takma ad kullanabilirsiniz

* Yorumunuzda görülmeyecektir

 Evet   Hayır* Her defasında yeniden girmemeniz için