Blog

May17

İlk Amerikalılar Sibirya’dan Dört Ayrı Dalga Halinde Gelmiş

Kategori: Arkeoloji ve Sanat Haberleri  |  Yorum: 0 yorum

etiketler  Amerika YerlisiAmerika ya GöçDilDilbilimSibiryaİlk Amerikalılar Sibirya’dan Dört Ayrı Dalga Halinde Gelmiş

Yeni model, arkeoloji, iklimbilim ve genetik verilerle bağıntılı ve erken Kuzey Amerika’daki popülasyonların dinamik ve çeşitli olduğu fikrini destekliyor.

 

Buket Çağlayan - www.arkeofili.com

 

Yeni bir dil modeli, yerli halkın 12.000 ila 24.000 yıl önce Kuzey Amerika’ya en az dört kez girerek dillerini de getirdiğini gösteriyor.

 
 

 

Yeni bir araştırmaya göre Amerika yerlileri, farklı dillerini Sibirya’dan gelen dört farklı nüfus dalgasından geliştirdi. C: G. Mülzel

Yeni model, arkeoloji, iklimbilim ve genetik verilerle bağıntılı ve erken Kuzey Amerika’daki popülasyonların dinamik ve çeşitli olduğu fikrini destekliyor.

Dünyadaki dil ailelerinin neredeyse yarısı Amerika’da bulunuyor. Birçoğunun artık yok olduğu düşünülse de, tarihsel dilbilim analizi, kıtaya ilk gelen grupları daha iyi anlamak için yaşayan dilleri araştırıp karşılaştırabilir ve zaman içinde geriye doğru izini sürebilir.

California Berkeley Üniversitesi’nden tarih dilbilimcisi Johanna Nichols, American Journal of Biological Anthropology’de yayımlanan bir çalışmada, ABD ve Kanada genelindeki 60 dilin yapısal özelliklerini analiz etti ve bu dillerin, Kuzey Amerika’ya en az dört farklı dalga halinde giren iki ana dil grubundan geldiklerini ortaya çıkardı.

Nichols, hece yapısı, isimlerin cinsiyeti ve ünsüz harflerin konuşma sırasında üretilme şekli dahil olmak üzere bu dillerin 16 özelliğini araştırdı. İki ana dil grubu vardı: birinci şahıs zamirinin “n” sesinin ve ikinci şahıs zamirinin “m” sesinin olduğu erken grup? ve bir cümle değerindeki bilgiyi tek bir kelimeyle birleştiren dillerin bulunduğu daha sonraki bir grup.

Daha ileri dilbilimsel analizler, insanların Amerika’ya dört ayrı dalga halinde geldiğini gösterdi. Bunlardan ilki, yaklaşık 24.000 yıl önce, devasa buzulların Kuzey Amerika’nın çoğunu kapladığı dönemde meydana geldi. Nichols hiçbir benzersiz dil özelliği bulamadı; bu da o dönemde Kuzey Amerika’ya çok çeşitli insan ve dillerin girdiğini gösteriyor.

Yaklaşık 15.000 yıl önce ikinci bir insan dalgası n-m zamirleri olan dilleri getirirken, 1000 yıl sonraki üçüncü dalga ise basit ünsüzleri olan dilleri getirdi. Yaklaşık 12.000 yıl önce dördüncü bir dalga, karmaşık ünsüz harfleri ortaya çıkardı.

Nispeten yakın zamana kadar araştırmacılar, yerli halkın Amerika’ya ilk kez yaklaşık 13.000 yıl önce Sibirya’dan bir kara köprüsü aracılığıyla geldiğini varsayıyordu. Ancak Nichols’un dilsel verilerle ilgili önceki çalışması, onu bu sürenin yaklaşık 200 Amerika yerli dilinin gelişmesi için yeterli olmadığına ikna etti: Bunun yerine, insanların ilk kez 35.000 yıl önceye ulaştığını öne sürdü.

Giderek artan sayıda arkeolojik, jeolojik, iklimbilim ve genetik araştırma, Amerika’ya en erken varış tarihlerini geriye itti ve yeni bir fikir birliğine göre, 30.000 ila 25.000 yıl önce birkaç insan dalgası Amerika’ya doğru yola çıkmış olmalı. Nichols, bu çalışmaya dilbilimsel çalışmaların eklenmesinin “dört alanın birbirini onaylaması” anlamına geldiğini söylüyor: “Şimdi yorumun çok daha sağlam olduğunu düşünüyorum.”

Araştırmada yer almayan Colorado Boulder Üniversitesi’nden dilbilimsel antropolog Andrew Cowell, Nichols’un çalışmasının ilginç olduğunu, çünkü dil verilerinin, Kuzey Amerika’da onlarca yıldır varsayılandan çok daha erken bir dönemde nüfus oluştuğunun diğer alanlarda giderek daha fazla kabul edildiğini güçlendirdiğini söylüyor.

Ancak Cowell, çalışmanın istatistiksel analizinin iki dilin, Yurok ve Arapaho’nun oldukça farklı şekilde sınıflandırıldığını gösterdiğini, ancak iki dilin Algic dili süper ailesinin bir parçası olarak genetik olarak ilişkili olduğunun bilindiğini belirtiyor. (Yurok, Kuzey Kaliforniya’nın uzak kesimlerinde konuşulurken Arapaho, Wyoming ve Oklahoma’da konuşuluyor)

Dahası, Cowell’a göre diller komşularından büyük ölçüde etkilenebilir ve bu da onların kökenlerinin anlaşılmasını zorlaştırabilir.

Bu yeni çalışma, dillerin Kuzey Amerika’ya nasıl girdiği ve geliştiğine dair bir model sunarken, dillerin hala bilinmeyen kökenleri hakkında bilgi vermiyor. 

Nichols, “Kuzey Amerika’ya gelen insanların Asya’da akrabalarını bırakmış olmaları muhtemel ve bu dillerden bazılarının Sibirya’da hayatta kalmış olması mümkün” diyor. Ancak Nichols, dilsel karşılaştırmalı yöntemin sınırlarının hiçbir zaman kesin olarak bilemeyeceğimiz anlamına geldiğini söylüyor.


Live Science. 3 Mayıs 2024.

Makale: Nichols, J. (2024).

 

Bu yazı hakkında yorum bulunamamıştır. İlk yorumu siz ekleyebilirsiniz >

Yazıya Yorum Ekleyin

* Takma ad kullanabilirsiniz

* Yorumunuzda görülmeyecektir

 Evet   Hayır* Her defasında yeniden girmemeniz için