Blog

Nis17

İsa ve Mezopotamya Hükümdarı Aynı Kişiydi!

Yüzyıllardır süre gelen tartışmalar ve son yıllardaki modern araştırmaların sonucunda İsa’ya ait net bir görüntü elde edilemedi. O’nun nasıl bir yüz yapısına ya da hangi renkte tene sahip olduğu, çözülemeyen sırlar arasında yer alıyor. İncil’de geçen tarifler sadece sakallı ve uzun boylu bir adam olduğu yönünde. Araştırmalar da 1. yüzyıla ait bir sikke bulunmadan evvel bu noktadan ileriye gidememişti.

Küçücük bronz sikke İngiliz İncil tarihçi Ralph Ellis göre, İsa için yapılmış tek ve en gerçekçi görüntüyü bizlere sunuyor. O dönemde ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin de sınırları içinde bulunduğu Edessa ülkesinin kralı Manu’ya ait olduğu düşünülen sikke ve resim, Ellis’in iddialarına göre İsa’ya ait.

   

İsa’nın görünümü konusunda ikiye bölünen tarihçiler, söz konusu sikkenin kendilerini kesin sonuca ulaştıracağı konusunda Ellis ile hemfikir gözüküyor.

Mezapotamya Kralı Manu ve İsa Aslında Aynı Kişi:

30 yıl süren araştırmalarının sonucunda Ralph Ellis’in bir diğer iddiası da bu yönde. Kendisi, konuyu sonuca ulaştırmanın modern tarihin en önemli keşiflerinden biri olacağı düşüncesini taşıyor. Her iki insan için de benzer özelliklerin kayda geçmesi ve araştırmalar sonucunda bu yönde verilerin artması, bilim insanlarını bunların bir tesadüf sonucu olmadığı sonucuna yaklaştırıyor.

Ellis’e göre durum daha da ilginçleşiyor ve bulguların ışığında şunları söylüyor: O dönemde aynı adam, ölümünden sonra iki isimle defnedildi; Kral Izas Manu ve Kral Jesus(İsa) Emmanuel. 

Eğer bu öngörü doğru ise sikkedeki yüz Mezapotamya Kralı’na, yani İsa’ya ait olabilir.

  

İsa batı sanatının ve din anlayışının en bilindik figürlerinden, ancak yukarıda da belittiğimiz gibi İncil’de onun hakkında hiçbir fiziksel açıklama bulunmuyor. Uzun, düz saçları, beyaz kaftanı ve sakalı dışında tabi. Ellis bulgularına yer vereceği kitabı 2013’te yayınlanmış ve yazarın adını tarih dünyasına duyurmuştu.

“İncil’de İsa’nın başka biri olduğuna dair çok az kanıt var”

Ayrıca Ellis, yaptığı bir röportajda şunları söylüyor: ‘İncil’de kral dışında İsa’nın fiziksel figürüne ait çok az kanıt bulunuyor. Bu büyük sorunlara neden olan bir tarihçi olarak anılmak istemem. Bilinen tarihi ile İncil’deki olayları ve kişileri yeniden anlamlandırmaya hayatımı adadım. Batı tarihinin en önemli figürü olan İsa, gölgelerden kurtulup gün ışığına çıkmayı hak ediyor. Bulunan sikke üzerindeki resmin bu konuda önemli kaynaklık edeceğini düşünüyorum.

Edessa Krallığı’nın hükümdarları arasında sikke üzerinde gözüktüğü gibi dikenli taç giymek geleneksel bir olaydı.

“İsa’nın dikenlerden bir taç takmak zorunda kaldığına yönelik söylentiler var bu kral ile bir bağlantısı oladuğuna işaret ediyor İsa’nın -yani iddialara göre kral Izus Manu- ölüm sebebi ise bir güç sembolü olan ve sadece Roma imparatorları tarafından giyilen mor pelerini giymeyi reddetmesi olarak gösteriliyor. Romalılar, kendisinin hükümdarlığını devirmeye teşebbüs etti çünkü taç ve pelerin konusunda Roma’ya karşı siyasi ifadeler taşıyordu.” 

Eleştirmenler Jesus Emmanuel ve Izas Manu figürlerinin yaşamları arasında zaman uyumsuzluğu olduğunu dile getiriyor ve farklı iki kişi olduğunu savuuyorlar. Bulunan yeni sikke ve Ralph Ellis’in araştırma sonuçları, modern tarih açısından derinlemesine inceleme gerektiren bir konu.

Bakalım ilerleyen yıllarda Mezopotamya bölgesine Edessa Krallığıyla hüküm sürdüğü ön görülen İsa ya da Izas Manu’nun aynı kişi olduğu yönündeki iddialar geçeklik kazanacak mı?

(http://www.starkibris.net)

Kaynak: https://arkeokultur.com/isa-mezopotamya-hukumdari-ayni-kisiydi/

Bu yazı hakkında yorum bulunamamıştır. İlk yorumu siz ekleyebilirsiniz >

Yazıya Yorum Ekleyin

* Takma ad kullanabilirsiniz

* Yorumunuzda görülmeyecektir

 Evet   Hayır* Her defasında yeniden girmemeniz için