Blog

Eki10

İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde Görülmesi Gereken 25 Heykel

 YAZAN:  · 9 EKİM 2015

Sayısız eseri ile Türkiye’nin eşsiz arkeoloji müzelerinden biri olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde sergilenmekte olan heykellerden bazılarını bu listede derledik. Açıklama kısmına ise müzelerdeki etiketlerini yazdık.

1- Lugal-Dalu Heykeli 

hey1

Omuzundaki yazıtta kendisini “Adab Kralı” olarak tanıtır ve heykelin Adab’ın baştanrısı Esar’ın tapınağına adandığını belirtir.

2- Yazıtlı Heykel 

hey2

Mari kenti valisi Puzur İştar. Eski Babil Dönemi. MÖ. 1894-1594

Bu heykel, yeni Babil Döneminde savaş ganimeti olarak, Mari kentinden Babil’e getirilmiştir.

3- Kral Heykeli 

hey3

III. Salmanasar. MÖ. 858-824. Yeni Assur dönemi.

Yazıtta; Kral, soyu ve özellikleri açısından kendisini şöyle anlatır:

“(Ben) Salmanasar, büyük kral, kudretli kral, dört iklimin kralı, bütün dünyanın (evrenin) prenslerinin, haşmetlilerinin, krallarının kuvvetli ve kudretli rakibi; evrenin kralı, Assur’un kralı, Tukulti-Ninurta’nın torunu”

Yazıt, kralın Urartu, Suriye, Namri, Que ve Tabal ülkelerine yaptığı seferler ve oralardaki icraatıyla devam edip şöyle son bulur;

“O zaman ben Assur Kenti’nin (Kal’at Şergat) duvarlarını temellerinden tepelerine kadar tekrar yaptırdım. Zat-ı Şahanemin bir suretini (heykelini) yaptırıp onu (kentin maden işçileri kapısına diktirdim.)

4- Kaideli Heykel 

hey4

Yanlarda çift aslan, ortada kahraman kabartmalı. Sarayın J binasından. Geç Hitit Dönemi. MÖ. 9. Yy. Samal (Zincirli)

5- Büyük İskender Başı 

hey5

Pergamon, Helenistik Dönem, MÖ. 2. Yüzyılın ilk yarısı

6- Athena Heykeli 

hey6

Akıl, beceri ve savaş tanrıçası. Leptis Manga, Trablusgarp Roma Dönemi. MÖ. 5. Yüzyıl sonuna ait kopya.

7- Hermarfrodit Heykeli 

hey7

Aynı bedende hem dişi hem de erkek özellikleri taşıyan mitolojik varlık. Pergamon. Helenistik Dönem. MÖ. 3. Yüzyıl.

8- Arkazian Stilde Karyadit 

hey8

Kadın heykeli biçiminde sütun ya da dikme. Tralles (Aydın). Erken Roma Dönemi. MÖ. 1. Yüzyıl. Augustus Zamanı.

9- Marsyas Heykeli 

hey9

Kavalı ile Apollon’a meydan okuması sonucu, cezalandırılarak derisi yüzülen Frigyalı Satir. Tarsus. Roma Devri – Helenistik Dönem. MÖ. 3. Yüzyıl eserinin kopyası

10- Hermes Heykeli 

hey10

Tanrı Hermes adına yollara dikilen yolcuların koruyucusu kutsal kilometre taşları. Pergamon. Roma Dönemi. MÖ. 5. Yüzyıla ait bir Alkamener Hermesi’nin kopyası.

11- Ephebos (Genç Atlet) Heykeli 

hey11

Tralles (Aydın) Erken Roma İmparatorluk Dönemi. MS. 1. Yüzyıl başı.

12- Kadın Ozan Sappho’nun Başı 

hey12

Smyrna (İzmir) Roma Dönemi. (Helenistik Döneme ait bir tipin kopyası.

13- İmparator Augustus Büstü 

hey13

MÖ. 27 – MS. 14. Pergamon. Roma Dönemi. Jullius Cladius Sülalesi. Augustus zamanı.

14- İmparator Marcus Aurelius Büstü 

hey14

MS. 161-180. Kandilli Köyü, Lamunia (Bozhöyük) Roma Dönemi, Antonine Sülalesi, Marcus Aurelius Zamanı.

15- Afrodisiaslı Kadın Heykeli 

hey15

Afrodisias. Geyre Köyü. Aydın. Roma Dönemi. MS. 2. Yüzyıl.

16- Kithara Çalan Tanrı Apollon 

hey16

Miletus (Balat, Söke) Roma Dönemi. MS. 2. Yüzyıl.

17- Asklepios Heykeli 

hey17

Hekimlik ve şifa tanrısı. Kos (İstanköy). Helenistik Dönem. MÖ. 2. Yüzyıl. (Mö. 5. Yüzyıl kopyası)

18- İmparator Nero Heykeli 

hey18

Ömerbeyli, Germencik-Aydın. Roma İmparatorluk Dönemi. MÖ. 1. Yüzyıl – MS. 1. Yüzyıl

19- Nehir Tanrısı Okeanos’un Heykeli 

hey19

Ephesus (Efes) Roma Dönemi. MS. 2. Yüzyıl.

20- Poseidon Heykeli 

hey20

Denizlerin tanrısı. Byblos (Cebel, Lübnan). Erken Roma Dönemi. MÖ. 1. Yüzyıl – MS. 1. Yüzyıl

21- Artemis Heykeli 

hey21

Ay, orman ve av tanrıçası. Mytilene, Lesbos (Midilli Adası). Roma Dönemi. MÖ. 2. Yüzyıl tipinde kopya

22- Kornelia Antonia’nın Heykeli 

hey22

Antiokheia ad Pisidium (Yalvaç) Roma Dönemi. Orta Antoninler Sülalesi. MS. 2. Yüzyıl ikinci yarısı

23- Orpheus Heykelciği 

hey23

Beyazıt. 4. Yüzyılın ikinci yarısı

24- Filozof veya Rahip Büstü 

hey24

Gedikpaşa. 4. Yüzyıl sonu – 5. Yüzyıl başı

25- Tiberius Başı 

hey25

I.Konstantin zamanında Forum’da ikinci kez kullanılmıştır. Çemberlitaş. Roma Dönemi. MS. 1. Yüzyıl

Arkeofili.com

Bu yazı hakkında yorum bulunamamıştır. İlk yorumu siz ekleyebilirsiniz >

Yazıya Yorum Ekleyin

* Takma ad kullanabilirsiniz

* Yorumunuzda görülmeyecektir

 Evet   Hayır* Her defasında yeniden girmemeniz için