Blog

Ağu25


Kültür ve Sanat Ödüllerinin İsimleri Değişti...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, Kültür ve Sanat Başarı Ödülleri ile Turizm Bakanlığı Altın Hitit Güneşi Ödülü, Altın Hitit Güneşi Liyakat Nişanı ve Turizm Başarı Ödülü artık "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri" ve "Kültür ve Turizm Bakanlığı Başarı Ödülleri" adlarıyla verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, Kültür ve Sanat Başarı Ödülleri ile Turizm Bakanlığı Altın Hitit Güneşi Ödülü, Altın Hitit Güneşi Liyakat Nişanı ve Turizm Başarı Ödülü artık "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri" ve "Kültür ve Turizm Bakanlığı Başarı Ödülleri" adlarıyla verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği ile birleştirilerek yürürlükten kaldırıldı.
Daha önceki yönetmeliklerde yer alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Başarı Ödülleri ile Turizm Bakanlığı Altın Hitit Güneşi Ödülü, Turizm Bakanlığı Altın Hitit Güneşi Liyakat Nişanı, Turizm Bakanlığı Turizm Başarı Ödülü, Ulusal ve Uluslararası Çeşitli Ödülleri birleştirildi ve yeni isimler aldı.

Bu kapsamda, yeni yönetmeliğe göre ödüllerin ismi "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri", "Kültür ve Turizm Bakanlığı Başarı Ödülleri" ve "Kültür ve Turizm BakanlığıTarafından Verilecek Ulusal ve Uluslararası Çeşitli Ödüller" olarak belirlendi.

Ödüller, kültür, sanat ve turizmin gelişmesine katkıda bulunan, söz konusu alanlarda eseri ve hizmeti bulunan, sektöre doğrudan ve dolaylı olarak başarılı hizmet veren kişi, topluluk, kurum, kuruluş, tesis ile işletmelere verilecek.

Özel ödül, Türk tarihi, edebiyatı, dili, plastik, fonetik ve sahne sanatları, sanat tarihi, mimarlık, arkeoloji, halkbilim, geleneksel Türk süsleme ve el sanatları, sinema, kütüphanecilik, müzecilik gibi kültür ve sanat dallarında eser, uygulama, yorum, sergileme, yayın, araştırma, inceleme alanlarındaki hizmet çalışmalarına, Türk kültür ve sanatını tanıtıcı örnek çalışmalar yapan ve T.C. vatandaşı olan yaşayan kişilere veya topluluk ya da kurum ve kuruluşlara verilecek.

Bakanlıkça her yıl turizm imkan ve değerleriyle Türkiye imajının yurt içi ve yurt dışında tanıtımını yapan, bu amaçla yurt içi ve yurt dışında düzenlenen seminer, sempozyum, kongre, fuar, sergi, festival ve turizm çeşitlendirilmesi kapsamına giren yarışma, gösteri gibi benzeri çalışmaları, Türk turizm değerlerinin gelişmesine veya tanıtılmasına katkıda bulunan araştırma, inceleme, etkin hizmet ya da örnek teşkil eden çalışmalar, çevre ve doğanın güzelleştirilmesine yardımcı altyapı dahil tüm hizmetleri, çağdaş turizm anlayışının yerleşmesine ve turizm değerlerinin tanıtılmasına sebep olan eğitim enformasyon ile turist rehberliği çalışmaları yapan kişilere, işletmelere, topluluk ya da kurum ve kuruluşlara ayrıca Türk turizmine katkıda bulunan Bakanlıktan belgeli tesis ve işletmelere de özel ödüller takdim edilecek.

Ödül verilecek çalışmaların kategorisi ve ödül sayısı Bakanlıkça belirlenecek. Özel ödüller için alanlara göre yeterli sayıda (en az yedi kişiden oluşan) değerlendirme kurulları, yedekleriyle birlikte oluşturulacak.

Başarı ödülü de Bakanlıkça uygun görülen dallarda ve sayıda yarışmalı ya da yarışmasız değerlendirme yolu ile karşılıksız verilecek. Bakanlıkça verilecek her bir başarı ödülünün miktarı her yıl, o yıl için belirlenen özel ödül miktarını geçmemek üzere Maliye Bakanlığıile tespit edilecek. 
Özel ödüllerin verileceği alanlarda uygun görülen dallarda ve gerekli görülen sayıda, özendirmek ve desteklemek amacı ile ulusal ya da uluslararası yarışmalar ve etkinlikler düzenlenebilecek.

Ayrıca özel günler, ulusal ve uluslararası anma ve kutlama yıl dönümleri ile çeşitli kültür, sanat şenlikleri münasebetiyle de yarışmalar açılabilecek.-haberler.com

Bu yazı hakkında yorum bulunamamıştır. İlk yorumu siz ekleyebilirsiniz >

Yazıya Yorum Ekleyin

* Takma ad kullanabilirsiniz

* Yorumunuzda görülmeyecektir

 Evet   Hayır* Her defasında yeniden girmemeniz için