Blog

Nis10

Neandertal ve Homo sapiens, Yaşam Alanını Benzer Düzenliyordu

Kategori: Arkeoloji ve Sanat Haberleri  |  Yorum: 0 yorum

etiketler  Homo SapiensİtalyaNeandertalRiparo BombriniNeandertal ve Homo sapiens, Yaşam Alanını Benzer Düzenliyordu

Kuzeybatı İtalya’daki Riparo Bombrini bölgesinin Proto-Aurignacian ve Mousterian tabakalarındaki eserleri ve özellikleri analiz eden bilim insanları, iki popülasyon arasındaki ortak yerleşim modellerini ortaya çıkardılar.

 

www.arkeofili.com

 

Yeni çalışma, Neandertallerin ve Homo sapienslerin İtalya, Riparo Bombrini’deki yaşam alanlarını nasıl organize ettiklerini gösteriyor.

 

 

Bu yeni çalışma, analitik önyargıyı en aza indirmek için Neandertallerin ve “Homo sapiens”in aynı bölgedeki mekansal davranışlarını tutarlı parametreler kullanarak doğrudan karşılaştırmanın öneminin altını çiziyor. C: Montreal Üniversitesi

Neandertaller, daha ‘ilkel’ olmak şöyle dursun, yaşam alanlarını Homo sapiens bireyleriyle hemen hemen aynı şekilde düzenliyordu.

Kuzeybatı İtalya’daki Riparo Bombrini bölgesinin Proto-Aurignacian ve Mousterian tabakalarındaki eserleri ve özellikleri analiz eden bilim insanları, iki popülasyon arasındaki ortak yerleşim modellerini ortaya çıkardılar.

Arkeologlar, taş aletlerin, hayvan kemiklerinin, aşı boyasının ve deniz kabuklarının alanın yüzeyindeki dağılımını haritalandırarak, orada yaşayan ve çalışan farklı grupların davranışsal modellerini anlamak için farklı eser ve malzeme kümelerini tanımladılar. Böylece alanın mekansal kullanımına ilişkin açık ve yorumlanabilir modeller üretebildiler.

Çalışmayı yürüten Amélie Vallerand, “Mekansal dağılımdaki bu homojenlik, bu eski insanların alanı nasıl kullandıklarının altında yatan bir yapıya işaret ediyordu” diyor.

“Aynı türdeki kümelerin bitişik birimlerinin sayısını sayarak, bu gruplar tarafından gerçekleştirilen etkinlikleri belirlememize yardımcı olacak modelleri ayırt edebiliriz. Niceliksel ve istatistiksel yöntemlerin uygulanması, önyargıyı önemli ölçüde azaltmamıza ve mekansal organizasyonun niteliksel tanımlarının ötesine geçen ikna edici kanıtlar sunmamıza olanak sağladı.”

Araştırmacılar, bu mekansal analizleri; taş teknolojisi, faunal kalıntılar ve deniz kabukları çalışmaları ile birleştirerek, eski popülasyonlar arasındaki davranışsal benzerlik ve farklılıkların kapsamlı bir resmini çizebildiler.

Benzerlikler arasında şunlar vardı:

  • Hem Neandertaller hem de Homo sapiensler, yaşam alanlarını farklı yüksek ve düşük yoğunluklu aktivite bölgelerine ayırarak, yapılandırılmış bir alan kullanımı sergilediler. Bu durum, mekansal organizasyon için ortak bir bilişsel kapasiteye işaret ediyor.
  • Her iki grup için de temel iskan eğilimleri, binlerce yıllık yeniden iskan yoluyla oluşturuldu: Alanın iç ocaklarının yinelenen konumu ve tabakalar arasında devam eden bir çöp çukuru, yerleşim planının sürekliliğini vurguluyor.
  • Her üç tabakanın organizasyonu, arazi kullanımı ve hareketlilik stratejileri tarafından belirlenmişti: iskan süresi, yeniden iskan aralıkları, sakinlerin sayısı ve üstlenilen faaliyetlerin niteliğindeki farklılıklar etrafında ifade ediliyorlardı. Bu nedenle planlama ve organizasyon çok önemliydi.

Ancak bazı farklılıklar da vardı:

  • Neandertallerin iskanları, Homo sapiens’inkilerle karşılaştırıldığında daha düşük bir yoğunluk modeli taşıyordu: eser yoğunlukları daha düşüktü ve daha az eser kümesi tespit edildi.
  • Her tabaka için farklı dağılım modeli ve alan kullanımı vardı: Neandertaller, hızlı iklim değişikliği bağlamında yüksek hareketlilik sisteminin bir parçası olarak Riparo Bombrini’yi ara sıra kullanırken, Homo sapiens yeni bölgelerine uyum sağlamak için kısa vadeli ve uzun vadeli ana kamplar arasında geçiş yapmıştı.

Liguria’da Neandertal’den Homo sapiens’e geçiş, Geç Mousterian’den (Neandertal) Proto-aurignacian (Homo sapiens) tekno-kompleksine hızlı bir şekilde geçiş ile karakterize edildi ve iki tür arasında hiçbir temas gözlenmedi.

Bu yeni çalışma, analitik önyargıyı en aza indirmek için Neandertallerin ve Homo sapiens’in aynı bölgedeki mekansal davranışlarını tutarlı parametreler kullanarak doğrudan karşılaştırmanın öneminin altını çiziyor.

Araştırmacılar genel olarak, o dönemde hangi türün mevcut olduğuna bakılmaksızın, alanın nasıl kullanıldığına dair temel bir mantık olduğu sonucuna varıyorlar.

Vallerand, “Homo sapiens gibi Neandertaller de yaşam alanlarını, orada gerçekleştirilen farklı görevlere ve ihtiyaçlarına göre yapılandırılmış bir şekilde düzenlemişlerdi. Yani bu, Neandertallerin genel olarak varsayıldığından daha “insan” olduğunu gösteren bir başka çalışma.” diyor.


University of Montreal. 5 Nisan 2024.

Makale: Vallerand, A., Negrino, F., & Riel-Salvatore, J. (2024).

 

Bu yazı hakkında yorum bulunamamıştır. İlk yorumu siz ekleyebilirsiniz >

Yazıya Yorum Ekleyin

* Takma ad kullanabilirsiniz

* Yorumunuzda görülmeyecektir

 Evet   Hayır* Her defasında yeniden girmemeniz için