Blog

Mar23

Neanderthal DNA'larında Homo Sapiens geni bulunamadı

Kategori: Arkeoloji ve Sanat Haberleri  |  Yorum: 0 yorum

etiketler  AltayantropolojiDNAgengenomhomo sapiensinsanMax Planck Evrim Antropolojisi EnstitüsüNeanderthalNeanderthal DNA'larında Homo Sapiens geni bulunamadı

Neanderthaller ile Homo Sapiensler arasındaki gen akışı tek yönlü olabilir. Çünk üinsan DNA'larında Neanderthal genleri bulunurken, henüz Neanderthal DNA'larında Homo Sapiens genine raslanmadı. Ancak bu alandaki araştırmalar şimdilik çok sınırlı.

Şimdiye kadar modern insan genomlarında Neanderthal DNA’sının varlığı kanıtlandıysa da, Neanderthal genomlarının kendi arasındaki çeşitliliği hakkında daha az şey biliniyor. Bu durum ‘geç’ Neanderthaller (Homo Sapiens'in gelişi sırasında sonra hayatta kalan Neanderthaller) olarak adlandırılanlar için de geçerlidir.

Almanya’nın Leipzig kentinde bulunan Max Planck Evrim Antropolojisi Enstitüsünde görevli genetik bilimci Mateja Hajdinjak önderliğinde bir araştırma ekibi, geç döneme tarihlenen 39.000 ve 47.000 yıl öncesine ait 5 Neanderthalin genom örneklerini derlemeyi başardı.

Araştırmacıların elde ettiği örneklerden dördü Homo sapiens’in Neanderthal topraklarına gelişi için en uygun tarihin sonrasına ait. Araştırmacılar, yaptıkları çalışmada modern insanlara ait herhangi bir yeni gen akışını tespit etmediklerini ifade etti.

Daha önce yapılmış araştırmalar, Neanderthallerden modern insana gen akışının çoğunluğunun 150.000 yıl önce Kafkasya’da bulunan Altay Dağları’nda yaşayan bir gruptan ayrılan Neanderthal nüfusuna ait olduğunu göstermişti.

Hajdinjak ve meslektaşları tarafından dizilimi gerçekleştirilen Neanderthal genomları, aynı Altay soyuna aittir ve insandan türeyen DNA’nın yokluğu şaşırtıcıdır.

Ekip hazırladıkları çalışma raporunda; “Neanderthaller ve erken modern insanlar arasındaki melezleşmede, gen akışının her iki yöne doğru ve aralıklı meydana gelmesi kuvveti muhtemeldir.” ifadelerine yer veriyor.

İnsan genetik materyalinin bulunmaması beklenmedik bir sonuçtu. Ancak araştırmacılar sadece 5 genom örneği üzerinden yaptıkları çalışmanın küçük bir ölçek oluşturduğunu ve bu sebeple insan-Neanderthal gen akışını devre dışı bırakmanın doğru olmayacağına dikkati çekiyor.

Araştırma ekibi; aynı zamanda melezlenmeye rağmen insan DNA’sının Neanderthal genomuna aktarılmamış olabileceğini de belirtiyor.

Ekip bu gen akışından, Neanderthallere göre, Homo Sapienslerin daha fazla etkilenmiş olabileceğini de belirtiyor.

Araştırma ekibi soruyu çözümlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekliliğine vurgu yaparak meslektaşlarına bu konuda çağrıda bulunuyor.

Bu çalışma Journal Nature'da yayımlandı.

Aktuel Arkeoloji (cosmosmagazine.com çevirisi) -arkeolojikhaber

Bu yazı hakkında yorum bulunamamıştır. İlk yorumu siz ekleyebilirsiniz >

Yazıya Yorum Ekleyin

* Takma ad kullanabilirsiniz

* Yorumunuzda görülmeyecektir

 Evet   Hayır* Her defasında yeniden girmemeniz için