Blog

Nis12

Türkiye'nin 14 Bin 840 Tescilli Sit Alanı Bulunuyor

 |  Kategori: Arkeoloji ve Sanat Haberleri  |  Yorum: 0 yorum

etiketler  Türkiyetescilsit alanıdoğal sitarkeolojik sittarihi sitkentsel sitkültür ve turizm bakanlığı

Türkiye'nin 14 Bin 840 Tescilli Sit Alanı Bulunuyor...

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2015 yılı kayıtlarına göre, Türkiye genelinde 14 bin 840 adet tescilli Sit alanı bulunuyor.


 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2015 yılı kayıtlarına göre, Türkiye genelinde 14 bin 840 adet tescilli Sit alanı bulunuyor. 

'Tarihi ve doğal güzelliklere sahip ender bulunan alanlar' olarak tanımlanan Sit alanları bakımında dünyanın en zengin ülkelerinden olan Türkiye’de 13 bin 947 Arkeolojik Sit alanı mevcut. Ayrıca diğer Sit alanı türü olarak 267 Kentsel, 159 Tarihi, 32 Kentsel Arkeolojik, ve 358 Çakışan Sit alanı (Doğal Sit alanı ile aynı) kayıtlı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2015 yılı kayıtlarına göre, 2002 yılında 6 bin 812 olanTürkiye genelindeki Sit alanı sayısı artış eğilimini sürdürerek 2015 yılında 14 bin 840’a yükseldi. 2011 tarihinde yayınlanan 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince Doğal Sit Alanları ile ilgili işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredildi. Türkiyegenelinde derecelerine göre Arkeolojik Sit alanı sayısı 2015 yılsonu itibariyle 13 bin 947 adet olarak kaydedildi. Buna göre; 9 bin 380 adet 1. Derece, 639 adet 2. Derece, 1.427 adet 3. Derece, 1.530 adet karma dereceli arkeolojik sit alanı bulunuyor. Derecelendirme çalışmaları devam eden Arkeolojik Sit alanı sayısı ise 971 adet.

DOĞAL SİT ALANI

Doğal sit alanı, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait; ender bulunan ve özellikleri ve güzellikleri bakımından ender bulunan; korunması gereken alanları ifade ediyor. Doğal Sit Alanı kendi arasında üç kategoriye ayrılıyor. Bunlar: 1. derece Doğal Sit Alanı, 2. derece Doğal Sit Alanı ve 3. derece Doğal Sit Alanı.

ARKEOLOJİK SİT ALANLARI

Arkeolojik Sit Alanları, insanlığın varoluşundan günümüze kadar ulaşan eski uygarlıkların ürünlerini, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan her türlü kültür varlığının yer aldığı yerleşmeler ve alanlardır. Söz konusu Arkeolojik Sit Alanları, yer altında, yer üstünde ve su altında bulunabiliyor. Arkeolojik Sit Alanları 3 dereceye ayrılıyor. Bunlar 1. derece Arkeolojik Sitler, 2. derece Arkeolojik Sitler ve 3. derece Arkeolojik Sitler.

KENTSEL SİT ALANLARI

Kentsel Sit Alanları, "Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olan, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, tespiti yapılan tabiat özellikleri ile korunması gereken alanlardır." olarak ifade ediliyor.

TARİHİ SİT ALANLARI

Tarihi Sit Alanları, milli tarih ve askeri harp tarihi açısından önemli tarihi olayların meydana geldiği ve doğal yapısıyla birlikte olduğu gibi korunması gerekli alanlar olarak ifade ediliyor.

haberler.com

Bu yazı hakkında yorum bulunamamıştır. İlk yorumu siz ekleyebilirsiniz >

Yazıya Yorum Ekleyin

* Takma ad kullanabilirsiniz

* Yorumunuzda görülmeyecektir

 Evet   Hayır* Her defasında yeniden girmemeniz için