Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Başlangıçından 16. Yüzyıla Kadar Anadolu Türk-İslam Mimarisinde Sanatçılar

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9751601355

125,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet


ISBN: 9751601355
Yazar: Zeki Sönmez
Cilt tipi: Karton Kapak

İçindekiler :

 •  ÖNSÖZ

 • I. BÖLÜM

 • I. 1 - Giriş

 • 1.2 - Konu ile İlgili Kaynaklar ve Araştırmalar

 • 1.3 - Konunun Sınırı, Çalışmanın Amacı ve Metodu

 • II. BÖLÜM

 • II.1 - Başlangıçtan XVI. Yüzyıla Kadar Anadolu'daki Mimari Faaliyetlerin Organizasyonu

 • II.2 - Başlangıçtan XVI. Yüzyıla Kadar Anadolu'da Mimari ile İlgili Sanatçı Grupları

 • II.2. 1 - Taşçılar

 • II.2 . 2 - Mezartaşı Sanatçıları

 • II.2 . 3 - Ağaç İşleri Sanatçıları

 • II.2.4 - Çiniciler

 • IIIl. BÖLÜM Başlangıçtan XVI. Yüzyıla Kadar Anadolu'daki İslam Ve Türk Devri Yapılarında Çalışan Mimarlar Katologu

 • ABBASİLER

 • 1 - Ahmed bin Cemil el-Amidi

 • MERVANİLER

 • 2 - N asır bin Habib

 • 3 - Ukayl bin Sencer

 •  4 - Musa bin Mezid

 •  5 - Ebu Said bin Humeys

 • BÜYÜK SELÇUKLULAR

 • 6 - Muhammed bin Selame el-Ruhavi

 • İNALOĞULLARI

 • 7 - Hibetullah el-Gürgani

 • ARTUKOĞULLARI

 •   8 - İsa Ebu Dirhem

 • 9 - Yahya ibni İbrahim es-Saran

 • 10 - İbrahim bin Cafer

 • 11 - Melik Salih Mahmud bin Karaarslan

 • 12 - Şucaeddin Cafer bin Mahmud el-Halebi

 • 13 - Mes'ud

 • 14 - Osman bin Takak

 • EYYUBİLER

 • 15 - Ebu el-Ala' Ebi el-Feth

 • 16 - Ebül-Hasan ibni Ebu Said

 • 17 - Ebül-Ferec

 • 18 - Hacı Muhammed

 • 19 - Ömer.

 • MENGÜCÜKOĞULLARI

 • 20 - Hasan bin Firuz (Piruz) el-Meragi

 • 21 - Tut-Beg bin Behram el-(Merag)i

 • 22 - Ömer bin İbrahim el-Taberi

 • 23 - Hürremşah bin Mugis el-HIlati

 • 24 - Ahmed Nakkaş HIlati

 • SALTUKLULAR

 • 25 - Ebu'n Nema'bin Mufaddalu'l-Ahval el- Hilati

 • ANADOLU SELÇUKLULARI

 • 26 - Hoca Nuştekin el-Cemali

 • 27 - Yusuf ibni Abdulgaffar el-Cuhi

 •  28 -el-Hılati

 • 29 - Eminüddin Mürgun

 • 30 - Cemaleddin

 • 31 -Osman bin Abdurrahman

 • 32 - Ali

 • 33 - Ziyaeddin Lü'lü

 • 34 - Ramazan bin Küneş el-Kayseri

 • 35 - Ebu Ali ibn Raha el-Kettani el-Halebi

 • 36 - Sebastos Kayserevi

 • 37 - Mübarızüddin Mes'ud bin Artuğ el-Kayserevi

 • 38 - Ahmed bin BizI ül-Marendi

 • 39 - Muhammed bin Havlan el-Dımışki

 • 40 - Bedreddin

 • 41 - Siryanus

 • 42 - Sıddık bin Mahmud

 • 43 - Gazi bin Mahmud

 • 44 - Yakub bin Ebubekir el-Malati

 • 45 - Ahmed bin Mes'ud

 • 46 - Cemaleddin Cestan bin Yakub el-Kayserı

 • 47 - Şihâbeddin İnal bin el-Cemâlî

 • 48 - Muhammed bin Muhammed bin Osman el-Tusı

 • 49 - Üst az Hüsrev el-Benna'

 • 50 - Muhammed bin Ferec el-MarUf bi-ibn el-Hekım

 • 51 - Kölük bin Abdullah

 • 52 - Kaluyan bin Karabuda (?) el-Konevı

 • 53 - Gevherbaş (Küherbaş) bin Abdullah

 • 54 - Said el-Kayseri

 • 55 - Abdülvahid bin Selim

 • 56 - Oğul-Beg ibni Muhammed

 • KARAMANOĞULLARI

 • 57 - Süleyman bin Yusuf

 • 58 - Hoca Ömer

 • 59 - Hoca Ahmed bin Numan

 • 60 - Ahmed ibni Abdullah bin Asli

 • 61 - Hoca İbrahim bin İslam

 • 62 - Firuz

 • 63 - Hacı İbrahim bin el-Hatip

 • 64 - Ahmed

 • ERTENALILAR

 • 65 - Kaluyan bin Lokman (?)

 • 66 - Yusuf bin Şadi el-Konevı

 • GERMİYANOĞULLARI

 • 67 - Çoban

 • 68-Aydemir bin Abdullah

 • 69 - Muhammed bin Hasan bin Kavşid

 • HAMİDOĞULLARI

 • 70 - Balaban et-Tavaşi

 • A YDINOĞULLARI

 • 7l - Ali ibn Müşeymes el-Dımışki

 • SARUHANOĞULLARI

 • 72 - Hacı Emet bin Osman

 • MENTEŞEOĞULLARI

 • 73 - Hasan bin Abdullah

 • CANDAROĞULLARI

 •             74 - İbrahim bin Hasan

 • KARAKOYUNLULAR

 • 75 - Üstad Kasım bin Üst ad Ali

 • 76 - Üstad Ali

 • AKKOYUNLULAR

 • 77 - Pir Hasan bin Ü stad Abdurrahman

 • 78 - Üstad Abdurrahman

 • 79 - Baba Can-Beg

 • OSMANLILAR

 • 80 - Hacı Ali

 • 81 - Hacı ibn Musa

 • 82 - Ali bin Hüseyin

 • 83 - Hacı Alaeddin

 • 84 - Ömer ibn İbrahim

 • 85 - Ebu Bekir ibn Muhammed ibn Hamzat'ü! Müşeymeş el-Dımışk

 • 86 – Kenan Togan ibn Abdullah

 • 87 - Yakub ibni Abdullah

 • 88 - Zeynuddin ibni Zekeriya

 •  89 - Sinaneddin Ahmed ibni Ebu Bekir el-Müşeymeş el-Mu'allim

 • 90 - Hacı İvaz Paşa

 • 91 - Yahya

 • KAYNAKLARDA ADI GEÇEN MİMARLAR

 • 92 - Yakut el-Hesabı

 • 93 - Kara-kuş el-HesaM

 • 94 - Keyfa bin Talun

 • 95 - Ü stâd Ömer

 • 96 - Bedreddin

 • 97 - Sultan Alaeddin Keykubad

 • 98 - Sadeddin Köpek

 • 99 - Hoca İbrahim bin İsmail

 • 100 - Osman

 • 101 - Bedreddin-i Tebrizî

 • 102 - Şemseddin Muhammed bin Osman

 • 103 - Takvor bin Stefan

 • 104 - İbni Abdurrahman

 • 105 - Chnstodulos

 • 106 - Mostarios Stefanos

 • 107 - Şemseddin Ahmed eş-Şamı

 • 108 - Muhammed bin Ebubekir Hemedanı

 • 109 - Abdülkadir Isfahani

 • 110 - Muslihiddin

 • 111 - Cafer

 • 112 - Şemseddin

 • 113 - Şihabeddin

 • 114 - Mehmed

 • 115 - Ali Neccar

 • 116 - Atik/Azadlı Sinan

 • 117 - Üstad A yas bin Abdullah

 • 118 - Kemaleddin

 • 119 - Üstad Murad

 • 120 - Hayreddin bin Murad

 • 121 - İshak bin Abdullah

 • 122 - Saveci

 • 123 - Şüca/Şücaeddin

 • 124 - Abdülali bin Pûlad - Şah

 • IV. BÖLÜM

 • IV. 1 - Değerlendirme

 • IV.2 - Sonuç

 • IV. 3 - İngilizce Özet (Summary)

 • IV. 4 - Bibliyografya

 • IV. 5 - Plan ve Kesit Kaynakları.

 • DİZİN

Türkçe

1995

498 Sayfa

19,50 x 26,50 cm