Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Anadolu Türk İslam Mimarisinde Sanatçılar Başlangıçından 16. Yüzyıla Kadar

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9751601355

100,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet

İlişkili Ürünler

İlişkili ürün bulunamamıştır!

ISBN: 9751601355
Yazar: Zeki Sönmez
Cilt tipi: Karton Kapak

 ÖNSÖZ

I. BÖLÜM

I. 1 - Giriş

1.2 - Konu ile İlgili Kaynaklar ve Araştırmalar

1.3 - Konunun Sınırı, Çalışmanın Amacı ve Metodu

II. BÖLÜM

II.1 - Başlangıçtan XVI. Yüzyıla Kadar Anadolu'daki Mimari Faaliyetlerin Organizasyonu

II.2 - Başlangıçtan XVI. Yüzyıla Kadar Anadolu'da Mimari ile İlgili Sanatçı Grupları

II.2. 1 - Taşçılar

II.2 . 2 - Mezartaşı Sanatçıları

II.2 . 3 - Ağaç İşleri Sanatçıları

II.2.4 - Çiniciler

IIIl. BÖLÜM Başlangıçtan XVI. Yüzyıla Kadar Anadolu'daki İslam Ve Türk Devri Yapılarında Çalışan Mimarlar Katologu

ABBASİLER

1 - Ahmed bin Cemil el-Amidi

MERVANİLER

2 - N asır bin Habib

3 - Ukayl bin Sencer

 4 - Musa bin Mezid

 5 - Ebu Said bin Humeys

BÜYÜK SELÇUKLULAR

6 - Muhammed bin Selame el-Ruhavi

İNALOĞULLARI

7 - Hibetullah el-Gürgani

ARTUKOĞULLARI

  8 - İsa Ebu Dirhem

9 - Yahya ibni İbrahim es-Saran

10 - İbrahim bin Cafer

11 - Melik Salih Mahmud bin Karaarslan

12 - Şucaeddin Cafer bin Mahmud el-Halebi

13 - Mes'ud

14 - Osman bin Takak

EYYUBİLER

15 - Ebu el-Ala' Ebi el-Feth

16 - Ebül-Hasan ibni Ebu Said

17 - Ebül-Ferec

18 - Hacı Muhammed

19 - Ömer.

MENGÜCÜKOĞULLARI

20 - Hasan bin Firuz (Piruz) el-Meragi

21 - Tut-Beg bin Behram el-(Merag)i

22 - Ömer bin İbrahim el-Taberi

23 - Hürremşah bin Mugis el-HIlati

24 - Ahmed Nakkaş HIlati

SALTUKLULAR

25 - Ebu'n Nema'bin Mufaddalu'l-Ahval el- Hilati

ANADOLU SELÇUKLULARI

26 - Hoca Nuştekin el-Cemali

27 - Yusuf ibni Abdulgaffar el-Cuhi

 28 -el-Hılati

29 - Eminüddin Mürgun

30 - Cemaleddin

31 -Osman bin Abdurrahman

32 - Ali

33 - Ziyaeddin Lü'lü

34 - Ramazan bin Küneş el-Kayseri

35 - Ebu Ali ibn Raha el-Kettani el-Halebi

36 - Sebastos Kayserevi

37 - Mübarızüddin Mes'ud bin Artuğ el-Kayserevi

38 - Ahmed bin BizI ül-Marendi

39 - Muhammed bin Havlan el-Dımışki

40 - Bedreddin

41 - Siryanus

42 - Sıddık bin Mahmud

43 - Gazi bin Mahmud

44 - Yakub bin Ebubekir el-Malati

45 - Ahmed bin Mes'ud

46 - Cemaleddin Cestan bin Yakub el-Kayserı

47 - Şihâbeddin İnal bin el-Cemâlî

48 - Muhammed bin Muhammed bin Osman el-Tusı

49 - Üst az Hüsrev el-Benna'

50 - Muhammed bin Ferec el-MarUf bi-ibn el-Hekım

51 - Kölük bin Abdullah

52 - Kaluyan bin Karabuda (?) el-Konevı

53 - Gevherbaş (Küherbaş) bin Abdullah

54 - Said el-Kayseri

55 - Abdülvahid bin Selim

56 - Oğul-Beg ibni Muhammed

KARAMANOĞULLARI

57 - Süleyman bin Yusuf

58 - Hoca Ömer

59 - Hoca Ahmed bin Numan

60 - Ahmed ibni Abdullah bin Asli

61 - Hoca İbrahim bin İslam

62 - Firuz

63 - Hacı İbrahim bin el-Hatip

64 - Ahmed

ERTENALILAR

65 - Kaluyan bin Lokman (?)

66 - Yusuf bin Şadi el-Konevı

GERMİYANOĞULLARI

67 - Çoban

68-Aydemir bin Abdullah

69 - Muhammed bin Hasan bin Kavşid

HAMİDOĞULLARI

70 - Balaban et-Tavaşi

A YDINOĞULLARI

7l - Ali ibn Müşeymes el-Dımışki

SARUHANOĞULLARI

72 - Hacı Emet bin Osman

MENTEŞEOĞULLARI

73 - Hasan bin Abdullah

CANDAROĞULLARI

            74 - İbrahim bin Hasan

KARAKOYUNLULAR

75 - Üstad Kasım bin Üst ad Ali

76 - Üstad Ali

AKKOYUNLULAR

77 - Pir Hasan bin Ü stad Abdurrahman

78 - Üstad Abdurrahman

79 - Baba Can-Beg

OSMANLILAR

80 - Hacı Ali

81 - Hacı ibn Musa

82 - Ali bin Hüseyin

83 - Hacı Alaeddin

84 - Ömer ibn İbrahim

85 - Ebu Bekir ibn Muhammed ibn Hamzat'ü! Müşeymeş el-Dımışk

86 – Kenan Togan ibn Abdullah

87 - Yakub ibni Abdullah

88 - Zeynuddin ibni Zekeriya

 89 - Sinaneddin Ahmed ibni Ebu Bekir el-Müşeymeş el-Mu'allim

90 - Hacı İvaz Paşa

91 - Yahya

KAYNAKLARDA ADI GEÇEN MİMARLAR

92 - Yakut el-Hesabı

93 - Kara-kuş el-HesaM

94 - Keyfa bin Talun

95 - Ü stâd Ömer

96 - Bedreddin

97 - Sultan Alaeddin Keykubad

98 - Sadeddin Köpek

99 - Hoca İbrahim bin İsmail

100 - Osman

101 - Bedreddin-i Tebrizî

102 - Şemseddin Muhammed bin Osman

103 - Takvor bin Stefan

104 - İbni Abdurrahman

105 - Chnstodulos

106 - Mostarios Stefanos

107 - Şemseddin Ahmed eş-Şamı

108 - Muhammed bin Ebubekir Hemedanı

109 - Abdülkadir Isfahani

110 - Muslihiddin

111 - Cafer

112 - Şemseddin

113 - Şihabeddin

114 - Mehmed

115 - Ali Neccar

116 - Atik/Azadlı Sinan

117 - Üstad A yas bin Abdullah

118 - Kemaleddin

119 - Üstad Murad

120 - Hayreddin bin Murad

121 - İshak bin Abdullah

122 - Saveci

123 - Şüca/Şücaeddin

124 - Abdülali bin Pûlad - Şah

IV. BÖLÜM

IV. 1 - Değerlendirme

IV.2 - Sonuç

IV. 3 - İngilizce Özet (Summary)

IV. 4 - Bibliyografya

IV. 5 - Plan ve Kesit Kaynakları.

DİZİN

 Türkçe

1995

498 Sayfa

19,50 x 26,50 cm