Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Anadolu Türk İslam Mimarisinde Sanatçılar Başlangıçından 16. Yüzyıla Kadar

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9751601355

250,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet

İlişkili Ürünler

İlişkili ürün bulunamamıştır!

ISBN: 9751601355
Yazar: Zeki Sönmez
Cilt tipi: Karton Kapak

 •  ÖNSÖZ
 • I. BÖLÜM
 • I. 1 - Giriş
 • 1.2 - Konu ile İlgili Kaynaklar ve Araştırmalar
 • 1.3 - Konunun Sınırı, Çalışmanın Amacı ve Metodu
 • II. BÖLÜM
 • II.1 - Başlangıçtan XVI. Yüzyıla Kadar Anadolu'daki Mimari Faaliyetlerin Organizasyonu
 • II.2 - Başlangıçtan XVI. Yüzyıla Kadar Anadolu'da Mimari ile İlgili Sanatçı Grupları
 • II.2. 1 - Taşçılar
 • II.2 . 2 - Mezartaşı Sanatçıları
 • II.2 . 3 - Ağaç İşleri Sanatçıları
 • II.2.4 - Çiniciler
 • IIIl. BÖLÜM Başlangıçtan XVI. Yüzyıla Kadar Anadolu'daki İslam Ve Türk Devri Yapılarında Çalışan Mimarlar Katologu
 • ABBASİLER
 • 1 - Ahmed bin Cemil el-Amidi
 • MERVANİLER
 • 2 - N asır bin Habib
 • 3 - Ukayl bin Sencer
 •  4 - Musa bin Mezid
 •  5 - Ebu Said bin Humeys
 • BÜYÜK SELÇUKLULAR
 • 6 - Muhammed bin Selame el-Ruhavi
 • İNALOĞULLARI
 • 7 - Hibetullah el-Gürgani
 • ARTUKOĞULLARI
 •   8 - İsa Ebu Dirhem
 • 9 - Yahya ibni İbrahim es-Saran
 • 10 - İbrahim bin Cafer
 • 11 - Melik Salih Mahmud bin Karaarslan
 • 12 - Şucaeddin Cafer bin Mahmud el-Halebi
 • 13 - Mes'ud
 • 14 - Osman bin Takak
 • EYYUBİLER
 • 15 - Ebu el-Ala' Ebi el-Feth
 • 16 - Ebül-Hasan ibni Ebu Said
 • 17 - Ebül-Ferec
 • 18 - Hacı Muhammed
 • 19 - Ömer.
 • MENGÜCÜKOĞULLARI
 • 20 - Hasan bin Firuz (Piruz) el-Meragi
 • 21 - Tut-Beg bin Behram el-(Merag)i
 • 22 - Ömer bin İbrahim el-Taberi
 • 23 - Hürremşah bin Mugis el-HIlati
 • 24 - Ahmed Nakkaş HIlati
 • SALTUKLULAR
 • 25 - Ebu'n Nema'bin Mufaddalu'l-Ahval el- Hilati
 • ANADOLU SELÇUKLULARI
 • 26 - Hoca Nuştekin el-Cemali
 • 27 - Yusuf ibni Abdulgaffar el-Cuhi
 •  28 -el-Hılati
 • 29 - Eminüddin Mürgun
 • 30 - Cemaleddin
 • 31 -Osman bin Abdurrahman
 • 32 - Ali
 • 33 - Ziyaeddin Lü'lü
 • 34 - Ramazan bin Küneş el-Kayseri
 • 35 - Ebu Ali ibn Raha el-Kettani el-Halebi
 • 36 - Sebastos Kayserevi
 • 37 - Mübarızüddin Mes'ud bin Artuğ el-Kayserevi
 • 38 - Ahmed bin BizI ül-Marendi
 • 39 - Muhammed bin Havlan el-Dımışki
 • 40 - Bedreddin
 • 41 - Siryanus
 • 42 - Sıddık bin Mahmud
 • 43 - Gazi bin Mahmud
 • 44 - Yakub bin Ebubekir el-Malati
 • 45 - Ahmed bin Mes'ud
 • 46 - Cemaleddin Cestan bin Yakub el-Kayserı
 • 47 - Şihâbeddin İnal bin el-Cemâlî
 • 48 - Muhammed bin Muhammed bin Osman el-Tusı
 • 49 - Üst az Hüsrev el-Benna'
 • 50 - Muhammed bin Ferec el-MarUf bi-ibn el-Hekım
 • 51 - Kölük bin Abdullah
 • 52 - Kaluyan bin Karabuda (?) el-Konevı
 • 53 - Gevherbaş (Küherbaş) bin Abdullah
 • 54 - Said el-Kayseri
 • 55 - Abdülvahid bin Selim
 • 56 - Oğul-Beg ibni Muhammed
 • KARAMANOĞULLARI
 • 57 - Süleyman bin Yusuf
 • 58 - Hoca Ömer
 • 59 - Hoca Ahmed bin Numan
 • 60 - Ahmed ibni Abdullah bin Asli
 • 61 - Hoca İbrahim bin İslam
 • 62 - Firuz
 • 63 - Hacı İbrahim bin el-Hatip
 • 64 - Ahmed
 • ERTENALILAR
 • 65 - Kaluyan bin Lokman (?)
 • 66 - Yusuf bin Şadi el-Konevı
 • GERMİYANOĞULLARI
 • 67 - Çoban
 • 68-Aydemir bin Abdullah
 • 69 - Muhammed bin Hasan bin Kavşid
 • HAMİDOĞULLARI
 • 70 - Balaban et-Tavaşi
 • A YDINOĞULLARI
 • 7l - Ali ibn Müşeymes el-Dımışki
 • SARUHANOĞULLARI
 • 72 - Hacı Emet bin Osman
 • MENTEŞEOĞULLARI
 • 73 - Hasan bin Abdullah
 • CANDAROĞULLARI
 •             74 - İbrahim bin Hasan
 • KARAKOYUNLULAR
 • 75 - Üstad Kasım bin Üst ad Ali
 • 76 - Üstad Ali
 • AKKOYUNLULAR
 • 77 - Pir Hasan bin Ü stad Abdurrahman
 • 78 - Üstad Abdurrahman
 • 79 - Baba Can-Beg
 • OSMANLILAR
 • 80 - Hacı Ali
 • 81 - Hacı ibn Musa
 • 82 - Ali bin Hüseyin
 • 83 - Hacı Alaeddin
 • 84 - Ömer ibn İbrahim
 • 85 - Ebu Bekir ibn Muhammed ibn Hamzat'ü! Müşeymeş el-Dımışk
 • 86 – Kenan Togan ibn Abdullah
 • 87 - Yakub ibni Abdullah
 • 88 - Zeynuddin ibni Zekeriya
 •  89 - Sinaneddin Ahmed ibni Ebu Bekir el-Müşeymeş el-Mu'allim
 • 90 - Hacı İvaz Paşa
 • 91 - Yahya
 • KAYNAKLARDA ADI GEÇEN MİMARLAR
 • 92 - Yakut el-Hesabı
 • 93 - Kara-kuş el-HesaM
 • 94 - Keyfa bin Talun
 • 95 - Ü stâd Ömer
 • 96 - Bedreddin
 • 97 - Sultan Alaeddin Keykubad
 • 98 - Sadeddin Köpek
 • 99 - Hoca İbrahim bin İsmail
 • 100 - Osman
 • 101 - Bedreddin-i Tebrizî
 • 102 - Şemseddin Muhammed bin Osman
 • 103 - Takvor bin Stefan
 • 104 - İbni Abdurrahman
 • 105 - Chnstodulos
 • 106 - Mostarios Stefanos
 • 107 - Şemseddin Ahmed eş-Şamı
 • 108 - Muhammed bin Ebubekir Hemedanı
 • 109 - Abdülkadir Isfahani
 • 110 - Muslihiddin
 • 111 - Cafer
 • 112 - Şemseddin
 • 113 - Şihabeddin
 • 114 - Mehmed
 • 115 - Ali Neccar
 • 116 - Atik/Azadlı Sinan
 • 117 - Üstad A yas bin Abdullah
 • 118 - Kemaleddin
 • 119 - Üstad Murad
 • 120 - Hayreddin bin Murad
 • 121 - İshak bin Abdullah
 • 122 - Saveci
 • 123 - Şüca/Şücaeddin
 • 124 - Abdülali bin Pûlad - Şah
 • IV. BÖLÜM
 • IV. 1 - Değerlendirme
 • IV.2 - Sonuç
 • IV. 3 - İngilizce Özet (Summary)
 • IV. 4 - Bibliyografya
 • IV. 5 - Plan ve Kesit Kaynakları.
 • DİZİN

Türkçe

1995

498 Sayfa

19,50 x 26,50 cm