Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Geç Antik Çağ'da Lykos Vadisi ve Çevresi / The Lykos Valley and Neighbourhood in Late Antiquity

Yayınevi: Ege Yayınları

ISBN: 9786059680585

405,00 TL450,00 TL  (KDV Dahil)

FİYATI DÜŞTÜ !  10% oranında (45,00 TL) kazançlısınız.

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet

ISBN: 9786059680585
Yazar: Kolektif
Cilt tipi: Sert Kapak

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

SUNUŞ  / INTRODUCTION 

I. GEÇ ANTİK ÇAĞ VE LYKOS VADİSİ (Late Antiquity and the Lykos Valley)

 • Turhan KAÇAR / GEÇ ANTİK ÇAĞ NEDİR? (What is Late Antiquity?)
 • Geoffrey GREATREX  / THE IMPACT ON ASIA MINOR OF THE PERSIAN INVASIONS IN THE EARLY SEVENTH CENTURY
 • (Erken VII. Yüzyılda Sasani İşgallerinin Anadolu’ya Etkileri)
 • Stephen MITCHELL / THE GREAT PLAGUE OF LATE ANTIQUITY IN ASIA MINOR (Geç Antik Çağ Anadolu’sunda Büyük Veba)
 • Mark WHITTOW / THE END OF ANTIQUITY IN THE LYKOS VALLEY: SETTING A NEW AGENDA (Lykos Vadisi’nde Antik Çağ’ın Sonu: Yeni Bir Düşünce)
 • Andreas KULZER / ROADS AND ROUTES IN WESTERN PHRYGIA IN LATE ANTIQUITY (Geç Antik Çağ’da Batı Frigya İçindeki Yollar ve Rotalar)
 • Mustafa Hamdi SAYAR / GEÇ ANTİK ÇAĞ’DA LYKOS VADİSİ VE ÇEVRESİ (Lykos Valley in Late Antiquity) 
 • Troels Myrup KRISTENSEN  / EARTHQUAKES AND LATE ANTIQUE URBANISM: SOME OBSERVATIONS ON THE CASE OF THE LYKOS VALLEY (Depremler ve Geç Antik Kentleşme: Lykos Vadisi Örneği Üzerine Bazı Gözlemler)

II. LAODIKEIA

 • Celal ŞİMŞEK / GEÇ ANTİK ÇAĞ’DA LAODIKEIA (Laodikeia in the late antiquity)
 • Fahriye BAYRAM / LAODIKEIA’DA HIRİSTİYANLIK VE KİLİSELER (Christianity and Churches in Laodikeia)
 • Ulrich HUTTNER / PERSECUTION, MARTYRDOM, AND HAGIOGRAPHY IN LAODIKEIA PRESENTATION (Laodikeia’da Takibat, Şehadet ve Aziz Hikâyeleri)
 • Çağrı Murat TARHAN / LAODIKEIA KİLİSESİ’NDE UYGULANAN RESTORASYON YÖNTEMLERİ: TEMEL PRENSİPLER VE UYGULAMA SINIRLARI (Restoration Methods Applied in the Laodikeia Church: Fundamental Principles and Application Limits)
 • Celal ŞİMŞEK – Mustafa BİLGİN / LAODIKEIA GEÇ ANTİK ÇAĞ SERAMİKLERİ (Late Antique Pottery of Laodikeia)
 • Francesco GUIZZI / THE INSCRIPTIONS OF TEMPLE A FROM LAODIKEIA. NEW EVIDENCE FROM THE AGE OF DIOCLETIAN TO THE AGE OF CONSTANTINE (Laodikeia’dan Tapınak A Yazıtları. Diocletianus’tan Constantine Yeni Bulgular)
 • Celal ŞİMŞEK – Barış YENER / AMPULLAE WITH FIGURAL DEPICTIONS FROM LAODIKEIA OF LATE ANTIQUITY (Geç Antik Çağ Laodikeiası’ndan Figürlü Ampullalar)

III. HIERAPOLIS

 • Francesco D’ANDRIA / GEÇ ANTİK ÇAĞ VE ERKEN BİZANS DÖNEMİ’NDE PHRYGIA HIERAPOLIS’İ (Late Antiquity and Early Christianity Periods in Hierapolis at Phrygia)
 • Alister FILIPPINI / COUNCILLORS, HERETICS, AND ARCHBISHOPS IN LATE ANTIQUE HIERAPOLIS: RECENT EPIGRAPHICAL FINDINGS CONCERNING THE CITY, ITS TERRITORY, AND THE HISTORY OF HIERAPOLIS’ BISHOPRIC (4TH - 9TH CENT.) (Geç Antik Hierapolis’te Konsey Üyeleri, Sapkınlar ve Başpiskoposlar: Hierapolis Kenti, Territoriumu ve Piskoposluk Tarihi ile ilgili Son Epigrafik Bulgular [IV – IX Yüzyıllar])
 • Manuela DE GIORGI / DIVINE LITURGY AND HUMAN SKILLS IN THE ARCHITECTURAL SCULPTURE FROM THE CHURCH OF THE APOSTLE IN HIERAPOLIS (PHRYGIA) (Hierapolis Aziz Philip Kilisesi’nden Mimari Heykeltıraşlıkta İnsan Yeteneği ve Dinsel Seramoni)
 • Maria Piera CAGGIA / MOSAIC AND OPUS SECTILE PAVEMENTS IN THE CHURCH OF ST. PHILIP IN HIERAPOLIS (Aziz Philip Kilisesi’nden Opus Sectile ve Mozaik Döşemeler)
 • Pio PANARELLI / THE PLOUTONION OF HIERAPOLIS IN PHRYGIA IN THE LATE ANCIENT AND PROTO-BYZANTINE PERIOD (Geç Antik Çağ ve Erken Bizans Dönemi’nde Frigya Hierapolis’i Ploutonion’u)

IV. GÜNEYBATI ANADOLU KENTLERİ (The Cities of South Western Anatolia)

 • Bahadır DUMAN / GEÇ ANTİK ÇAĞ’DA LYDIA TRIPOLIS’İ (MS 4. YY’DAN SASANİ TAHRİBATI’NA KADAR) Lydian Tripolis during Late Antiquity (from the fourth century to the Sassanian destruction)
 • Aslı SARAÇOĞLU / GEÇ ANTİK ÇAĞ’DA TRALLEIS (Tralleis in Late Ancient Period)
 • Andreas PÜLZ / SOME REMARKS ON LATE ANTIQUE AND EARLY CHRISTIAN EPHESUS (Geç Antik ve Erken Hıristiyanlık Dönemi Ephesus Üzerine Bazı Notlar)
 • Mustafa BÜYÜKKOLANCI / EFES VE MAGNESIA BİZANS SURLARININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ (Dating of the Byzantine City Walls of Ephesus and Magnesia on the Maeander Reconsidered)
 • Bilal SÖĞÜT / GEÇ ANTİK ÇAĞ’DA STRATONIKEIA (Stratonikeia in Late Antiquity)

Türkçe - İngilizce

Editör(ler) : Celal Şimşek - Turhan Kaçar

2018

472 Sayfa

24 x 31 cm