Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Gök-Türkler I II III

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9789751624604

30,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Ürün tükenmiştir!

Ürün temini hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

ISBN: 9789751624604
Yazar: Prof.Dr. Ahmet Taşağıl
Cilt tipi: Sert Kapak

Açıklama:
Gök-Türk dönemi Türk tarihinde bir model devletin ortaya çıkışına sahne olmuştur. türk adının resmi devlet adı olarak kullanılışı, teşkilat yapısı, diğer Türk kökenli topluluklar üzerinde yaptığı etki, birleştirici vasfı, sosyal tarihi, Türkçe yazıtların meydana getirilmesi gibi konularda çok iyi bir örnektir.
Özet:
Kuruluşundan itibaren II. Gök-Türk Devleti dönemini ve yıkıldıktan sonraki durumu ele alınmıştır. 
İçindekiler:

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ

  1. Kaynaklar
  2. Kaynaklar Üzerinde Çalışmalar

 

I. KISIM

 

I.                   GÖK-TÜRKLERİN MENŞEİ MES’ELESİ

  1. Çıktıkları Yer Mes’elesi ve Asıl Yurtları
  2. Menşeyle İlgili Efsanevî Rivayetler
  3. P’ing-Liang Hun’ları ve Gök-Türklere Bağlantıları

II.                GÖK-TÜRK DEVLETİNİN KURULUŞU VE GELİŞMESİ

1.                  Gök-Türklerin Tarih Sahnesine Çıktığı Sırada Orta Asya’nın Durumu

2.                  Gök-Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı

III.               GÖK-TÜRK DEVLETİNİN YÜKSELİŞ DEVRİ

1.                  Bumın Kagan Devri (542-572)

2.                  Kara Kagan Devri (552-553)

IV.              GÖK-TÜRK DEVLETİNİN YÜKSELİŞ DEVRİ

1.                  Mukan Kagan Devri (553-572)

a.                 Mukan’ın Şahsiyeti

2.                  Kara Kagan Devri (552-553)

3.                  I. Gök-Türk Devleti Döneminde Ülkenin Batı Tarafı ve İstemi Yabgu (552-576)

4.                  Taspar Kagan’ın Ölümü ve Taht Mücadelesi

V.                 GÖK-TÜRK DEVLETİNİN İKİYE AYRILMASI VE DOĞU GÖK-TÜRK DEVLETİ

1.                  Işbara Kagan Devri (583-587)

a.                 Çinli Casus Ch’ang Sun-shengin Gök-Türkleri Bölme Planı

b.                Işbara’nın seferleri

c.                 Sui İmparatorluğunun Gök-Türkleri Bölmek İçin Hazırladığı Fermanın Etkileri

d.                Işbara’nın Çin’in Siyasî Üstünlüğünü Kabul Edişi

e.                 Işbara’nın Çin’den Askerî Yardım Alması

2.                  Baga Kagan Devri (587-588)

3.                  Tou-LAN Kagan Devri (588-600)

a.                 Ch’i-min’in Siyasî Güç Olarak Ortaya Çıkması

b.                Tardu Yang Su Savaşı

4.                  T’u-li’nin Çin’de Kagan Olması

5.                  Tardu’nun Askerî Gücünün Bertaraf Edilmesi

a.                 Tardu’nun Ch’i-min’i Ortadan Kaldırma Teşebbüsü

b.                Tardu’ya Karşı Büyük Askerî Harekât ve Töles Boylarının isyanı

6.                  Tardu’nun Sonu ve Ch’i;min’in Doğu Gök-Türk Devletinin Kaganı Olması

a.                 Ch’i-tan İsyanının Gök-Türk ve Çin Askerleriyle Bastırılması

b.                Ch’i-min’in Çinlileşmek istemesi

VI.              DOĞU GÖK-TÜRK DEVLETİNİN KUVVETLENMESİ

1.      Shih-pi Kagan Devri (609-619)

2.      Ch’u-lo Kagan Devri (619-621)

3.      İl Kagan Devri (621-630)

VII.            DOGU GÖK-TÜRK DEVLETİNİN ZAYIFLAMASI

VIII.         DOĞU GÖK-TÜRK DEVLETİNİN YIKILMASI

IX.              BATI GÖK-TÜRK DEVLETİ

1.                  Tardu’nun Batı Alemiyle Münasebetleri

2.                  Ch’u-lo kagan, (Kül Tardu Şad ve Ta-nai Tegin)

3.                  Batı Gök-Türk Devletinin Yeniden Kuvvetlenmesi ve Yıkılışı (She-kui ve T’ung Yabgu)

II. KISIM

METİNLER

  1. TUNG TİEN
  2. TS’E-FU YÜAN-Uİ
  3. TSU-HİH T’UNG-CHİEN

SONUÇ

 

II. CİLT

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ

1.      Gök-Türk Tarihinin 630-681 Yılları Arasındaki Genel Karakteri

2.      630-681 Yılları Arası Gök-Türk Tarihi Kaynaklarının Değerlendirilmesi

3.      630 Yılından Önce Gök-Türkler

4.      Çinlilerin Gök-Türk Ülkesindeki Hâkimiyetlerinin Orhun Abidelerine Aksetmesi

 

 

I.             DOĞU GÖK-TÜRK DEVLETİNİN YIKILMASI

1.      İl Kagan’ın Esir Düşmesi ve Ölümü

2.      T’u-li Kagan’ın Faaliyetleri

3.      Doğu Gök-Türk Devleti Yıkıldıktan Sonra Milletin İçinde Bulunduğu Durum

4.      Çin’e Giden Gök-Türk Gruplarının Yerleştirilmeleri Konusunda Uygulanan Politika

5.      Esir gök-Türklerin Sarı Irmağın Güneyinde Yerleştirilmeleri

6.      Chie-shih-shuai’ın Gök-Türkleri bağımsızlığa kavuşturma Teşebbüsü ve Gök-Türklerin Geri Gönderilmeye Başlanması

7.      Ssu-mo’nun Çinliler Tarafından Kagan Yapılması ve İdaresinin Başarısızlığa Uğraması

II.                DİĞER TÜRK BOYLARININ ÖN PLANA ÇIKMASI VE CH’EPİ’NİN BAĞIMSIZLIK HAREKETİ

1.      Sir Tarduşların Askerî ve Siyasî Gücü (627-647)

2.      Ch’e-pi Kagan’ın Bağımsızlık Teşebbüsü

3.      Diğer Küaçük Türk Boylarının Çin ile Münasebet Kurmaları

III.             DOĞU GÖK-TÜRK ÜLKESİNDE ÇİN KONTROLU

1.      Doğu Gök-Türk Ülkesinin Çinliler Tarafından İdarî Bölgelere Ayrılması

2.      Çin Devlet Hizmetine Giren Türk Beyleri

IV.              ÇİN HÂKİMİYETİNE KARŞI BAĞIMSIZLIK HAREKETLERİNİN BAŞLAMASI VE GELİŞMESİ

V.                 BATI GÖK-TÜRK ÜLKESİNİN PARÇALANIP ÇİN NÜFUZUNA GİRMESİ

VI.              ÇİN HÂKİMİYETİNİ TANIMAYAN BATI GÖK-TÜRK BEYLERİNİN MÜCADELELERİ

1.      Batı Gök-Türk Ülkesinde Çinliler Tarafından İdarî Düzenleme Yapılması

VII.     TÜRKİSTAN ŞEHİRLERİNİN 630-632 YILLARI ARASINDAKİ DURUMU

VIII.  BELGELER

1.      Tung Tien

a.       Doğu Gök-Türkleri (T’u-chüe Shang)

b.      Batı Gök-Türkleri (T’u-chüe Hsia)

2.      Hsin T’ang Shu

a.       Sir Tarduşlar

SONUÇ

EKLER

 

III. CİLT

 

ÖNSÖZ 
 
GİRİŞ 
 
I-KUTLUG KAGAN VE II. GÖK-TÜRK DEVLETİNİN KURULUŞU
 
1-Bağımsızlık Mücadelesinin Başlaması ve Gelişmesi 
 
2-Kutlug'un Ortaya Çıkması 
 
3-Tonyukuk'un Çin'den Kaçıp Kutlug'a Katılması 
 
4-Oğuzlarla Mücadele ve Devlete Bağlanmaları 
 
5-Çin'e Karşı Akınlar 
 
6-Çinlilerin Karşı tedbirleri 
 
7-Kutlug'un Ölümü 
 
II-KAPGAN KAGAN DEVRİ
 
1-Kapgan'ın Tahta Geçmesi 
 
2-Kapgan'ın Politikasının Esasları 
 
3-Çin'in Baskı Altına Alınması 
 
4-Çin'e Karşı Düzenlenen Yeni Akınlar 
 
5-Çin'de Veliaht Değişikliği 
 
6-Kapgan'ın Yeni Bir İdarî Teşkilatlanma Yapması 
 
7-Batı Yönünde Askerî Harekât 
 
8-Yeniden Çin'e Yöneliş 
 
9-Tonyukuk Batıda 
 
10-Çin'de Taht Değişikliği ve Bunun Gök-Türkleri Etkilemesi 
 
11-Boyların İsyanı 
 
12-Kapgan'ın Pusuya Düşürülmesi ve Ölümü 
 
III-BİLGE KAGAN DEVRİ
 
1-Kagan Olmadan Önce Bilge'nin Faaliyetleri 
 
2- Kül Tegin'in Faaliyetleri 
 
3- Bilge'nin Kagan Olması 
 
4- Boy İsyanlarının Devam Etmesi ve Tonyukuk'un Devlet İşlerini
 
Plânlama Görevine Getirilmesi 
 
5-Bilge'nin Ülkeye Hakim Olması 
 
6-Bilge'nin Çin ile Mücadelesi ve Tonyukuk'un Stratejileri 
 
7-Bilge'nin Çin'deki T'ang Hanedanıyla Dostluk Kurması 
 
8-Kül Tegin'in Ölümü ve Cenaze Töreni
 
9- Bilge'nin Zehirlenmesi ve ölümü
 
IV-GÖK-TÜRKLERİN SONU
 
1- 734-742 Yılları Arasındaki Olaylar
 
2- Yıkılışlarından Sonra Gök-Türkler
 

 

Türkçe

2014

473 Sayfa+Ekler 

17 x 24 cm.