Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Sarı Saltık (Popüler İslâm'ın Balkanlar'daki Destanî Öncüsü - XIII. Yüzyıl)

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9789751624017

16,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Ürün tükenmiştir!

Ürün temini hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.


ISBN: 9789751624017
Yazar: Ahmet Yaşar Ocak
Cilt tipi: Şömizli Sert Kapak

Sarı Saltık, XIII. yüzyılın ikinci yarısı içinde popüler İslam'ın Balkanlar'a girişine ve bunun sosyal tabanını teşkil eden bir Türk iskanına adı karışan, gerçek hayatı menkabelerle, efsanelerle iç içe geçmiş bir şahsiyettir. Onun bu yarı destani yarı gerçek kişiliği, Balkanlar'da daha sonra şöhret bulmuş hemen bütün benzerlerininkinden çok daha renkli ve ilginç, çok daha popülerdir.

***

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ : KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR

I - Kaynaklar
II - Araştırmalar

BİRİNCİ BÖLÜM
XIII. YÜZYILDA BALKANLAR'DA ANADOLU
 ÇIKIŞLI İLK TÜRK İSKÂNI: DOBRUCA'DAKİ TÜRKMENLER

I - Moğol Hakimiyetinde Anadolu Selçuklu Tahtı İçin Mücadele ve II. İzzeddin Keykâvus
II - Bizans Himayesinde Bir Selçuklu Sultanı
III – Sarı Saltık'la Anadolu'dan Dobruca’ya
IV - Bizans'taki Sefahet Hayatı, Hapis ve Kurtuluş
V - Sarı Saltık'la Dobruca’dan Deşt-i Kıpçak'a
VI - Gurbetteki Sultanın Ölümü, Dobruca’ya Dönüş

İKİNCİ BÖLÜM
MENKABEVÎ SARI SALTIK: PEYGAMBER SOYUNDAN BÜYÜK BİR GÂZİ-EVLİYÂ

I - Seyyid Battal Gâzi'nin Torunu: Şerif Hızır
II- Tahta Kılıçlı Evliyâ: Saltık Gâzi
III - Ejderha Öldüren Kahraman: Şerif Saltık
IV - Yedi Tabut, Yedi Mezar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TARİHSEL SARI SALTIK: AŞİRET REİSİ BİR KALENDERÎ ŞEYHİ VE BİR DERVİŞ-GÂZİ

I- Efsânevî Değil Tarihsel Bir Sîma
II - İskân Lideri ve Aşiret Reisi Sarı Saltık
III - Kalenderî Şeyhi Sarı Saltık
IV - Balkanlar ile Deşt-i Kıpçak'taki Gazâlar ve İslâmlaşma

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SARI SALTIK KÜLTÜ: TEKKELERİ, MEZARLARI, TÜRBELERİ , MAKAMLARI VE BEKTAŞİLİK VE ALEVİLİK'TEKİ YERİ

I- Sarı Saltık'ın Açtığı Tekkeler
II - Adına Sonradan Açılan Tekkeler
III - Mezarları, Türbeleri ve Makamları
IV - Bektaşîlik ve Alevîlik'te Sarı Saltık

SONUÇ 
SEÇİLMİŞ BİBLİYOGRAFYA
GENEL DİZİN

Türkçe

2011

137 Sayfa

18 x 24,50 cm