Blog

Ağu24

3.Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu

 |  Kategori: Fuar ve Etkinlik Haberleri  |  Yorum: 0 yorum

etiketler  Mimarlar odasıTMMOBkorumaprojesempozyum

3.Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu 

02-03 Ekim 2015

Mimarlar Odası, kültürel ve doğal mirasın korunması ve kamu yararına değerlendirilebilmesi için kararlılıkla çaba göstermektedir Mimarlar Odası’nın bugüne kadar korumanın farklı alanlarında yapmış olduğu etkinlikler, ülkemizin kültür mirasına gösterdiği duyarlılığın bir göstergesidir.

Mimarlar Odası, kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi konusundaki bu geleneksel tutumundan yola çıkarak, bu mirası oluşturan yapı ve yapı gruplarının bilimsel ölçütler gözetilerek onarılması ve günlük yaşamımıza katılması süreçlerini değerlendirmek amacıyla 2010 yılından beri ulusal ölçekte Mimari Koruma ve Proje Uygulamaları Sempozyumları düzenlemektedir. Bu etkinlikte kültür varlıklarının korunması ve kullanımına yönelik proje ve uygulama yapan mimarların deneyimlerini mimarlık camiası ile paylaşması ve toplantının bilimsel tartışma ve değerlendirmelere olanak sağlayacak bir zemin oluşturması öncelikli beklentidir.

Mimarlar Odası tarafından  2-3 Ekim 2015 tarihinde Eskişehir'de düzenlenecek olan 3. Ulusal Mimari ve Koruma Uygulamaları Sempozyumu’nda, özgün işlevi devam eden ya da yeniden işlevlendirilmiş koruma projeleri ile arkeolojik alanlar için üretilmiş proje ve uygulamalarının yanı sıra mevzuat değişiklikleri, ilke kararları, Koruma Kurulu kararları ve KUDEB uygulamaları tartışılacaktır.

Türkiye’de son yıllarda mimari restorasyon alanı giderek gelişmekte ve bir sektör olarak kendini göstermektedir. Bu bağlamda son dönemde üretilen proje ve uygulamaların ve bu süreçlerde yaşanan sorunların mimarlar tarafından paylaşılarak ortaklaştırılması, sektörün sağlıklı gelişmesi ve her şeyden önemlisi kültür varlıklarının doğru bir biçimde korunmasını sağlamak açısından çok önemlidir. Bu çerçevede koruma alanında çalışan meslektaşlarımızın etkin katılımı diliyoruz.

Projelerin şu niteliklere sahip olması beklenmektedir: 
Katılımlar proje ya da uygulama dalında olabilir. 

Sunuşlar:

1- Proje sunuşu, 
2- Proje ve uygulamasının sunuşu, 
3- Uygulama sunuşu olabilir.

Uygulama sunuşlarının koruma teknik ve malzemeleri konusuna ağırlık vermesi beklenmektedir. 
Başvurular kişisel ya da kurumsal yapılabilir. 
Sunulacak konuların proje ya da uygulama aşamasının son 10 yılda tamamlanmış olması gerekmektedir.  
Proje dalında yapılacak başvurularda, projenin ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanmış olması esastır.
Uygulama dalında yapılacak başvurularda, uygulamanın tamamlanmış ve/veya yapının kullanıma açılmış olması gerekmektedir. 
Yurtdışı proje ya da uygulama örneklerinin sempozyuma katılabilmesi için: 
- Müellifinin T.C. vatandaşı olması, 
- O ülkede yasallık kazanmış olması koşulları aranacaktır. 
Sempozyumda sözlü ve poster sunuşu olacaktır. 
- Sözlü sunuş için powerpoint programı kullanılacaktır. 
- Posterler sempozyum öncesi dijital olarak teslim edilecek, Mimarlar Odası tarafından baskısı yapılacaktır. Poster formatı Ek 1’de verilmiştir. 
- Poster ile birlikte bildiri metni teslim edilecektir. Bildiri metni 6 sayfayı aşmamalıdır. 10 adet görsel kullanılabilir. Tüm görseller jpg formatta olmalıdır.
Bir katılımcı Sempozyuma birden fazla proje ve / veya uygulama ile katılabilir. Yapılan değerlendirme sonucunda birden fazla başvurunun kabul edilmesi durumunda bir tanesi sunulacak, diğer(ler)i poster olarak sergilenecektir.

Sempozyum katılımcılarının ulaşım ve konaklama giderleri Sempozyum bütçesinden karşılanacaktır.

Sunuş özeti bir A4 kâğıdı geçmeyecek biçimde Ek 2’de verilen şablon kullanılarak hazırlanacaktır.

Sempozyum Takvimi 
12 Haziran 2015                                Sunuş ve Poster Çağrısının Yapılması
24 Temmuz 2015                               Sunuş Özetlerinin Sekreteryaya Teslimi
7 Ağustos 2015                                Sonuçların katılımcılara duyurulması
18 Eylül 2015                                     Katılımcıların poster ve bildirilerinin teslimi
2-3 Ekim 2015                                   3. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu

Sempozyum Düzenleme Kurulu

(TMMOB Mimarlar Odası Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesi Komitesi)

Ö.Fikret OĞUZ TMMOB Mimarlar Odası Genel Sekreteri
Banu GÜRLEK TMMOB Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
Acar AVUNDUK
Ebru SOYDAŞ ÇAKIR
Doç.Dr. Emel KAYIN
Esin BÖLÜKBAŞ DAYI
Faruk SOYDEMİR
Hakime YILMAZ
Prof.Dr. Zeynep AHUNBAY
Doç.Dr. Zeynep ERES
Zeynep ÖNEN
Özge ŞAHİN TMMOB Mimarlar Odası Genel Sekreter Yrd.

Sempozyum Sekreteryası
Özge ŞAHİN

Ek 1

Ek 2

Detaylı Bilgi... 

Bu yazı hakkında yorum bulunamamıştır. İlk yorumu siz ekleyebilirsiniz >

Yazıya Yorum Ekleyin

* Takma ad kullanabilirsiniz

* Yorumunuzda görülmeyecektir

 Evet   Hayır* Her defasında yeniden girmemeniz için