Blog

Tem12

Anglosaksonlar Kimdi?

Kategori: Arkeoloji ve Sanat Haberleri  |  Yorum: 0 yorum

etiketler  AnglosaksonBritanyaGöçKültür“Anglosaksonlar kimdi?” sorusu, uzun yıllardır tartışılan bir soru.

 

Yazar: Enes Gençtürk  

İskelet kalıntılarının üç boyutlu analizi ile Anglo-Sakson kimliğinin, ortak atadan ziyade ortak dil ve kültürle ilgili olduğu bulundu.

 

Anglo-Sakson İngiltere’den 15 ila 18 yaşındaki genç. C: G. Cole

 

Araştırmacılar ayrıca Orta Çağ Britanya’sının, Modern Britanya’ya epey benzer bir şekilde, farklı etnik kökenlerden gelen kişilerin dil ve kültür birliği altında toplandığı bir milletler mozaiği olduğunu keşfettiler.

“Anglosaksonlar kimdi?” sorusu, uzun yıllardır tartışılan bir soru. Ancak, Simon Fraser Üniversitesi (SFÜ) ve Sydney Üniversitesi’nden araştırmacılar bu sorunun cevabını bulmuş olabilir. 

İskelet kalıntılarının üç boyutlu analizi yoluyla araştırmacılar, Anglosakson kimliğinin soydaşlıktan ziyade, bir dil ve kültür birliği ile ilgili olduğunu keşfettiler.

Britanya’ya gelen yerleşimcilerin kökleri kuşkusuz Anakara Avrupası’ndan Britanya’ya 5. ila 7. yüzyıllarda göç eden Germen dilli konuşan halklara dayanıyordu, fakat yerleşimcilerin sayısı ile çoğunluğunu Roma Britanyasından insanların oluşturduğu yerli halklarla aralarındaki ilişki hala tartışma konusu.

Bu belirsizlik var olan kanıtların çelişkili olmasından kaynaklanıyor. Örneğin, tarihi belgelerde yeni gelen yerleşimcilerin sayıca fazla olmakla kalmayıp, adanın Roma Britanyası nüfusunun yerine geçtiğine işaret ediliyor.

 

SFÜ’den araştırmacı Kimberly Plomp 3 boyutlu bir kurukafa modelinin resimlerini çekerken

 

Anglosakson iskeletlerinden elde edilen izotop değerleri ise yeni gelen yerleşimcilerin sayıca az olduklarını, yani yeni gelen yerleşimcilerin eski nüfusun yerine geçmediğini, yerli nüfusun Anglosakson diline ve kültürüne asimile olduğunu gösteriyor.

“Paleoantropologlar insan kafatasının üç boyutlu analiz sayesinde, DNA’ya benzer bir şekilde, insan toplumları arasındaki ilişkilerin saptanmasında kullanılabileceğini keşfetti.” diye açıklıyor SFÜ Arkeoloji Bölümü’nde doktora sonrası araştırmacısı olan Plomp. “Biz de Britanya ve Danimarka’daki iskelet koleksiyonlarından üç boyutlu veri toplayıp bu verileri analiz ederek alınan örnekteki Anglosakson soy oranını hesapladık.”

Plomp ve ekip arkadaşları erken dönemde Anglosaksonların üçte ikisinin Anakara Avrupa’sından gelen göçmenlerin torunlarıyken sadece üçte birinin yerli kökenli olduğunu keşfetti. Ancak, araştırmacılar (ilk göçmenlerin geldiği tarihlerden yüzlerce yıl sonraki) Orta Anglosakson Dönemi’ne tarihlenen iskeletlere baktıklarında, kişilerin yüzde 50 ila 70’inin yerli soyundan geldiğini sadece yüzde 30 ila 50’sinin Anakara Avrupa’sından gelenlerin torunu olduğunu gördü.

“Bu sonuçlardan yola çıkarak, gelen göçmen sayısında veya Anglosakson kültürünün yayılma hızında bir değişikliğin meydana geldiğini söyleyebiliriz.” diyor Kanada İnsan Evrimi Araştırma Başkanı Profesör Collard.

“Çalışmamızdan öğrendiğimiz bir diğer şey ise, Orta Çağ Britanya’sının, Modern Britanya’ya epey benzer bir şekilde, farklı etnik kökenlerden gelen kişilerin dil ve kültür birliği altında toplandığı bir milletler mozaiği olduğu.” diyor çalışmada Plomp ve Collard’a yardımcı olan Sydney Üniversitesi’nden Profesör Keith Dobney.

 

Simon Fraser University. 23 Haziran 2021.

Makale: Plomp, K. A., Dobney, K., & Collard, M. (2021). A 3D basicranial shape-based assessment of local and continental northwest European ancestry among 5th to 9th century CE Anglo-Saxons. PLOS ONE, 16(6), e0252477.

 

www.arkeofili.com

Bu yazı hakkında yorum bulunamamıştır. İlk yorumu siz ekleyebilirsiniz >

Yazıya Yorum Ekleyin

* Takma ad kullanabilirsiniz

* Yorumunuzda görülmeyecektir

 Evet   Hayır* Her defasında yeniden girmemeniz için