Blog

Nis28

Arkeoloji ve Sanat Dergisi - Makale Yazım Kuralları

Kategori: Makale Yazım Kuralları  |  Yorum: 0 yorumArkeoloji ve Sanat Dergisi - Makale Yazım Kuralları

ARKEOLOJİ VE SANAT DERGİSİ

MAKALE YAYIM VE YAZIM KURALLARI

Arkeoloji ve Sanat Dergisi yılda üç sayı olmak üzere dört aylık periyodlarla yayımlanan hakemli bir dergidir. Gelen yazıların önkabulü üzerine yayın kurulu görüş bildirir ve hakem önerir. Her yazı iki hakeme gönderilerek, hakem önerileri, eleştiri ve düzeltmeleri yazara, hakemin isteğine bağlı olarak, hakemi adı gizlenerek ya da belirtilerek gönderilir; yazarlar hakem görüşüne uymayı kabul etmek yükümlülüğündedir. Yazarların gerekçe göstererek görüşlerinde ısrarcı olmaları durumunda yayın kurulu hakemlerle birlikte yeni bir değerlendirme yapar.

Hakem görüşleri doğrultusunda yayın kurulu tarafından basılabilir kararı verilen makalelerin yazı düzeni, yazım kuralları, kaynakça, görsel malzeme ile yazının ilişkilendirilmesi gibi konular da dahil olmak üzere kontrolleri yapıldıktan sonra, önemli bir aksaklık bulunmaz ise son gözden geçirme editör tarafından yapılır.

YAZIM KURALLARI

Dergide basılmak üzere verilen yazılar Türkçe, İngilizce, Almanca ya da Fransızca olabilir; yazılara Türkçe ve İngilizce olmak üzere öz/abstract ve anahtar sözcükler/keywords (5 adet) eklenmesi gerekmektedir. Almanca ve Fransızca yazılarda ise anahtar sözcükler, makale dilinin yanı sıra Türkçe ve İngilizce olarak üç dilde verilmelidir.

Makale dili İngilizce, Almanca ya da Fransızca olan makalelerin Türkçe olan “öz” bölümü “abstract”tan, makale dili Türkçe olan makalelerin İngilizce olan “abstract” bölümü “öz” bölümünden, yazar/yazarların isteğine bağlı olarak daha uzun ve açıklayıcı yazılabilir.

Makale metni bilgisayar ortamında yazılmalıdır. Metin uzunluğuyla ilgili olarak 50000 vuruş üst sınır olarak kabul edilmektedir. Makaleler metin, notlar, kaynakça, görsel malzeme ve resim alt yazıları olarak elektronik ortamda teslim edilmelidir. Metin “microsoft word” sözcük işlem programında yazılmalıdır.

Metin içinde geçen yabancı sözcük ve terimler italik olarak yazılmalıdır. Örneğin in situ. Metin içinde Milattan Önce, Milattan Sonra gibi çok alışılagelmiş kısaltmalar dışında kısaltma kullanılmamalıdır. Ancak metinde çok sık geçen adlamalar, ilk olarak açık yazılıp yanında kısaltması parantez içinde belirtildikten sonra kısaltma olarak kullanılmaya devam edilebilir.

Görseller

Görsel malzeme dijital olmalıdır. Görseller en az 300 dpi ve dar kenarı 21 cm boyutlarında, jpeg ya da tiff formatında olmalıdır. Görsellerde ve metin içi göndermelerinde tek bir numaralandırma uygulanmalıdır. Fotoğraf, resim, çizim ve harita hepsi Res. 1, 2, 3... / Fig. 1, 2, 3... olarak sıralanmalıdır. Çizelgeler ise diğer görsellerden ayrı olarak Çiz. 1, 2, 3... / Tab. 1, 2, 3... olarak numaralandırılmalıdır.

Yazara/Yazarlara ait olmayan görsellerin kaynağı belirtilmeli, yayım için telif hakkı anlaşması gerektiren google earth, pinterest gibi görseller kullanılmamalıdır.

Kaynakça ve Göndermeler

Göndermeler dipnotta değil, metin içinde parantezle ayrılarak verilmelidir. Örneğin;

(Esin 2002) / (Esin ve Harmankaya 1999) / (Esin vd. 2001)

(Esin 2002: 48) / (Esin 2002: 48-50, fig. 10)

(Esin 2000, 2002) / (Esin 2000: 14-15; Esin 2002: 48-50)

(Braidwood 1995; Esin 2002)

Dipnot ancak konuyla ilgili ek bir açılım gerektirdiği zaman kullanılır. Metinde gönderme yapılan tüm kaynaklar kaynakçada yer almalıdır.

Kaynakça yazım kuralları aşağıdaki gibidir:

Antik Kaynak

Strabon, Geographika (Antik Anadolu Coğrafyası XII, XIII, XIV. Kitaplar). (Çev. A. Pekman), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 1987.

Yazarsız, Yayımlayıcısı Olan Kitap

Brockhaus (yay.) 1874. Trojanische Altertümer. Bericht über die Ausgrabungen in Troja, Verlag Brockhaus, Leipzig.

Yayımlayanı Kişi Olan Kitap

Başgelen, N. (yay.) 2002. Birecik-Suruç. Türkiye Kültür Envanteri Pilot Bölge Çalışmaları. TÜBA-TÜKSEK 1/1, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.

Yazarlı Kitap

Köprülü, F. 1999. Osmanlı Devletinin Kuruluşu. Türk Tarih Kurumu, 6. baskı, Ankara.

Çeviri Kitap

Maisels, C. K. 1999. Uygarlığın Doğuşu. (Çev. A. Şenel), İmge Kitabevi, Ankara.

Dergi İçi Makale (Dergi adı kısaltma olarak değil, açık olarak yazılmalı)

Özkan, E. 2001. “Edremit Evleri”, Arkeoloji ve Sanat Dergisi 101/102: 51-56.

Braidwood, R. J., H. Çambel ve W. Schirmer 1981. “Beginnings of Village-Farming Communities in Southeastern Turkey: Çayönü Tepesi, 1978 and 1979”, Journal of Field Archaeology 8: 249-258.

Çeviri Makale

Heikura, P.T. 2004. “Roma İmparatorluğu’nun Çöküşüne Neden Olan Veba Salgınları mıydı?”, (Çev. E. Naskalı), Arkeoloji ve Sanat Dergisi 115-117: 37-44.

Kitap İçi Bölüm

Özdoğan, A. 1999. “Çayönü”, M. Özdoğan ve N. Başgelen (yay.) Neolithic in Turkey: 35-63 (text), 19-35 (plates). Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.

Tez

Özdoğan, M. 1979. Fikirtepe, 1952-1954 Yılları Fikirtepe Buluntularının Değerlendirilme ve Tarihlenme Sorunu. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Bu yazı hakkında yorum bulunamamıştır. İlk yorumu siz ekleyebilirsiniz >

Yazıya Yorum Ekleyin

* Takma ad kullanabilirsiniz

* Yorumunuzda görülmeyecektir

 Evet   Hayır* Her defasında yeniden girmemeniz için