Blog

Nis27


Bazı Antik Yapılar Gece Ayrı Güzel

Bu listedeki antik yapıları muhtemelen hepiniz biliyorsunuz, peki gece nasıl gözüktüklerini hiç merak ettiniz mi?

15- Aspendos Antik Tiyatrosu. Antalya. 

Aspendos Antik Tiyatrosu

Anadolu’da Romalılar tarafından yapılmış türünün en büyüklerinden ve bugün Roma tiyatro mimarisinin en iyi korunmuş örneklerinden biri. MS 160-180 yılları arasında Marcus Aurelius’un hükümdarlığı sırasında inşa edilir. Batı girişi duvarındaki yazıt, mimarın Theodorus oğlu Zenon olduğunu ve A. Curtius Crispinus Arruntianus ve A. Curtius Crispinus adlı iki zengin kardeşin armağanı olduğu yazılı. Yaklaşık 100 metre genişliğinde ve 22 metre yüksekliğinde bir cepheye sahip. 13. yüzyılda tiyatronun Selçuklu sarayı olarak kullanılması onu eşsiz bir durum haline getiriyor. Sıra dışı kullanımına göre şaşırtıcı korunma seviyesi sayesinde, tiyatro farklı tarihi katmanlara ışık tutuyor. Pencere çerçevelerinde (örneğin hayvan figürlü taşlar) tespit edilebilen devşirme malzeme Akhamenid izlerini ortaya çıkarabilirken, çinilerin kullanımı (bazıları Antalya Müzesi’nde sergilenmekte) ve sahne binasında Selçuklu tasarımlarının varlığı, anıta daha da tarihi bir derinlik kazandırıyor.

14- Pantheon. MS 125. Roma.

00 yıl önce, ihtişamlı portikosu dev granit sütunlarla destekli, kubbeli bir şaheser olan Pantheon gibi büyüleyici yapılar inşa ettiğini düşünmek akıllara durgunluk veriyor. Dünyanın kullanımda olan en eski binası Pantheon’da, başınızı yukarı kaldırıp görkemli tavana ve kubbenin tam ortasından içeri göksel bir ışığın süzülmesine imkân tanıyan filgözüne baktığınızda içinizde oluşan mekân duygusu tarif edilemez.

13- Kolezyum. Roma.


Kolezyum.

Flavian Amfitiyatrosu olarak da bilinen arenanın inşası, İmparator Nero’nun sarayı Domus Aurea’nın bulunduğu alanda, MS 72’de İmparator Vespasianus tarafından başlatıldı ve MS 80 yılında oğlu Titus döneminde tamamlandı. Daha sonraki değişiklikler ise Domitian hükümdarlığında yapıldı. Roma Forumu’nun hemen doğusunda bulunan ve rütbeye göre oturan 55.000 izleyiciye kolay erişim sağlayan 80 tane kemerli girişi ile pratik tasarıma göre inşa edilmiş. Yapı, 188 metre uzunluğunda ve 156 metre genişliğinde devasa bir elips şeklinde. İmparator Titus tarafından 80 yılında yapıldığı söylenen ve 100 gün süren açılış oyunlarında, 5.000 kadar vahşi hayvanın öldürüldüğü biliniyor.

12- Celsus Kütüphanesi. İzmir.

Efes Antik Tiyatrosu.

Tiberius Julius Acquila tarafından, MS 105-107 yılları arasında Küçük Asya valisi olan babası Tiberius Julius Celsus Polemaeanus’un anısına yaptırılmıştır. Yapının inşası MS 114’te başlamış ve MS 135’te torunları tarafından bitirilmiştir. İki katlı olarak inşa edilen yapının dış cephesi 17 metre yükseklikte ve 21 metre genişliğinde mermerden yapılmıştır.Kütüphanede yaklaşık 9.500 ile 12.000 arasında kitap rulosu bulunduğu tahmin edilmekte. Celsus Kütüphanesi cephesini süsleyen heykeller Dört Erdem’i temsil eder: Sophia (Bilgelik), Arete (Cesaret), Episteme (Bilgi) ve Ennoia (Düşünce). Bu heykellerin orijinalleri günümüzde Viyana Müzesi’nde bulunuyor. Kütüphanenin alt katında ise Celsus’un süslü mermer lahdi bulunuyor.

11- Khafre Piramidi. Mısır.

Khafre Piramidi

Khafre ya da Kefren Piramidi olarak da bilinen piramit, Gize piramitlerinin ikinci en büyüğü ve Dördüncü Hanedan firavunu Khafre’nin (MÖ 2558-2532) mezarı. 136.4 metre yüksekliğe ulaşan piramit, her biri en az 2 ton ağırlığa sahip kireçtaşı bloklardan yapılmış.

10- Göbeklitepe. MÖ 9.600. Şanlıurfa.

Göbeklitepe.

Şanlıurfa’da yer alan ve 12.000 yıllık anıtsal mimarisiyle göz kamaştıran Göbeklitepe. Henüz tarım yapmaya başlamamış avcı toplayıcı insan gruplarının inşa ettiği Göbeklitepe’deki T biçimli dikilitaşların en büyüğünün ağırlığı 16 tonu aşıyor. Bu taşları yontmak ve yakındaki taş ocağından taşımak, çok sayıda insan ve hepsini doyuracak miktarda yiyecek gerektiren zorlu bir organizasyon gerektiriyor. Burada şimdiye kadar yapılan kazılarda bu insanların yerleşik bir hayat sürdüğüne dair bir kanıt bulunamadı. Bu yüzden Göbeklitepe’nin dönemsel bir toplanma ve şölen yeri olduğu düşünülüyor.

9- Ebu Simbel Tapınağı. Mısır.

Ebu Simbel Tapınağı.

Mısır’da bulunan bu tapınak, dağın içi oyularak MÖ 1263-1243 yılları arasında 20 yılda yapılmıştır. Kapıda bulunan dört heykel de tapınağı yapan II. Ramses’i tasvir ediyor. Ramses, bu yapıyı eşi Nefertari ve kendi anısına yaptırmış. Ayrıca Hititlerle girmiş olduğu Kadeş Savaşı’nı kazandıktan sonra, bu savaşta elde ettiği zaferi onurlandırmak istemiştir. 
İngilizlerden bağımsızlığını 1956 yılında elde eden Mısır, 1960’lı yılların ortalarında Asvan Barajı’nı yapmaya başladı. Bu barajın yapımı sırasında daha önceden Nasser Gölü’nün hemen kıyısında bulunan Ramses ve Nefertari Tapınakları’nın su altında kalma tehlikesi doğdu. Bunun üzerine bu iki tapınak sekiz yıllık bir çalışma sonucunda göl kıyısından tepeye taşındı.

8- Herodes Atticus Odeon’u. Yunanistan.

Herodes Atticus Odeon’u

Atina Akropolü’nün güneybatı yamacında bulunan taş tiyatro yapısı. Yerliler tarafından basitçe “Herodeon” olarak biliniyor. MS 161 yılında, eşi Aspasia Annia Regilla’nın anısına Atina’nın ileri gelenlerinden Herodes Atticus tarafından yaptırılmış. Atina’da inşa edilmiş üçüncü Odeon ve yakınındaki Dionysos Tiyatrosu’nun aksine, belirgin bir şekilde Roma mimarisine ait. Orijinal olarak üç katlı bir taş ön duvarı, Roma kemerleri ve pahalı Lübnan sedirinden yapılmış ahşap bir çatısı olan dik eğimli bir tiyatroydu.

7- Petra. Ürdün.

Petra. Hazine.

Nebati mimarisinin çarpıcı bir parçası olan Hazine (Al-Khazneh) girişi. Hazine’nin ön cephesi, Nebati, Yunan, Pagan ve Mısır kültürünün mitolojik figürleriyle süslenmiş. Mısır tanrıçası İsis’ten, Zeus’un oğullarına ve Amazonlara kadar çok sayıda kültüre dair heykeller ve figürler barındırıyor. Mezarın sütunları Korint stilinde ve girişinde Yunan ve Romalı mitolojisinde yer edinen ikiz kardeşler Castor ve Pollux kabartmaları bulunuyor. Yukarıda ortada ise, kumaşlara sarılı, muhtemelen Mısır tanrıçası İsis olan bir kadın tasvir edilmiş. Ayrıca yine tepede balta taşıyan altı adet Amazon tasviri bulunuyor. Yapının, MS 1. yüzyılda Nebati Kralı IV. Aretas’ın mezarı olduğuna inanılıyor.

6- Luksor Tapınağı. Mısır.

Luksor Tapınağı.

Luksor (antik Thebes) olarak bilinen ve Nil Nehri’nin doğu kıyısında bulunan büyük bir Antik Mısır tapınağı kompleksi. MÖ 1400 yılında inşa edilmiş. Büyük ölçüde Yeni Krallık firavunları III. Amenhotep (MÖ 1390–1352) ve II. Ramses (MÖ 1279–1213) tarafından yaptırılan bu tapınak, modern kentin kalbinde yer alıyor.

5- Bacchus Tapınağı. Lübnan.

Bacchus Tapınağı.

UNESCO Dünya Mirası Listesindeki Lübnan Baalbek’teki Bacchus Tapınağı, dünyadaki en iyi korunmuş ve en büyük Roma tapınak kalıntılarından biri. 2. ya da 3. yüzyılın başlarında, Roma İmparatoru Antoninus Pius tarafından yaptırılan tapınak ve süslemesi, Neoklasik mimari için etkili bir model olarak hizmet etmiş. Tapınak 66 metre uzunluğunda, 35 metre genişliğinde ve 31 metre yüksekliğinde.

4- Büyük Gize Sfenksi. Mısır.

Büyük Gize Sfenksi.

Büyük Gize Sfenksi, Mısır’ın Gize kentinde bulunan, muhtemelen Kral Khafre saltanatına (MÖ 2575 – c. 2465) tarihlenen ve onun yüzünü betimleyen bir sfenksin devasa kireçtaşı heykeli. Mısır’ın en ünlü simge yapılarından biri ve tartışmasız en iyi bilinen sfenks sanatı örneği. Büyük Sfenks, yaklaşık 73 metre uzunluğunda ve 20 metre yüksekliğinde, dünyanın en büyük heykelleri arasında. Bir aslanın vücuduna ve kraliyet başlığına sahip bir insan başı var. Heykel tek bir kireçtaşından oyulmuş ve pigment kalıntıları tüm Sfenks’in boyandığını gösteriyor.

3- Stonehenge. İngiltere.

Stonehenge.

Stonehenge, tarih öncesi dairesel taş anıt, mezarlık ve arkeolojik sit alanı. Neolitik Dönem’den Tunç Çağı’na geçiş sırasında MÖ 3000 ile 1520 yılları arasında altı aşamada inşa edilmiş. Tarih öncesi bir taş çember olarak, post-lento oluşumunda düzenlenmiş yapay biçimli sarsen taşları ve 160-240 km uzaklıktaki daha küçük mavitaşlarının uzak kökeni nedeniyle benzersiz.

2- Palmira Tiyatrosu. Suriye.

Palmira Antik Tiyatrosu.

“Palmiye ağaçları kenti” anlamına gelen Palmira, şehre 1. yüzyılda Roma hükümdarları tarafından verildi. Şehirden MÖ 19. yüzyılın başlarından kalma tabletlerde bahsediliyor. MÖ 3. yüzyılda, içinden geçen bir yolun doğu-batı ticaretinin ana yollarından biri haline gelmesiyle öne çıkıyor. Tamamen bitmemiş tiyatrosu MS 2. yüzyıla kadar uzanıyor. İmparator Nero’nun heykelini Palmira’daki tiyatronun nişine yerleştirdiği biliniyor. Sahnedeki sütunlar Korint düzeninde dekore edilmiş.

1- Parthenon Tapınağı. Yunanistan.

Parthenon Tapınağı.

Atina’daki Akropolis tepesine hakim olan tapınak, MÖ 5. yüzyılın ortalarında inşa edilmiş ve Yunan tanrıçası Athena Parthenos’a ithaf edilmiş. Tapınak genellikle, üç Klasik Yunan mimari düzeninin en basiti olan Dor düzeninin gelişmesinin doruğu olarak kabul edilir. Atinalı devlet adamı Perikles’in yönettiği Parthenon, mimar Ictinus ve Callicrates tarafından heykeltıraş Phidias’ın gözetiminde yapıldı. MÖ 447’de inşa çalışmalarına başlanmış ve binanın kendisi 438’de tamamlanmıştır.

Arkeofili

Bu yazı hakkında yorum bulunamamıştır. İlk yorumu siz ekleyebilirsiniz >

Yazıya Yorum Ekleyin

* Takma ad kullanabilirsiniz

* Yorumunuzda görülmeyecektir

 Evet   Hayır* Her defasında yeniden girmemeniz için