Blog

Tem12

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yetkilerinde Düzenleme Yapıldı

Kategori: Arkeoloji ve Sanat Haberleri  |  Yorum: 0 yorum

etiketler  Kültür ve Turizm BakanlığıkültürturizmgörevdüzenlemeKültür ve Turizm Bakanlığı Yetkilerinde Düzenleme Yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnamede Kültür ve Turizm Bakanlığının görev ve yetkilerine ilişkin düzenlemeler yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıflar ile özel tiyatrolar tarafından gerçekleştirilecek projelere nakdi yardımda bulunulacak.

Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının görev ve yetkileri arasına, ‘yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından veya kamu personelini desteklemek için kurulan dernekler ve aynı amaçlarla Türk Medeni Kanunu’na göre kurulan vakıflar dışında, asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıflar ile özel tiyatrolar tarafından gerçekleştirilecek projelere nakdi yardımda bulunmak’ da eklendi.

Önceki görev tanımında olduğu gibi ‘Milli, manevi, tarihi, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle milli bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak’ görevini üstlenecek Bakanlık, kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirme, bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunma, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirme ve işbirliği yapma konusunda çalışmalar yürütecek.

Bakanlığın diğer görev ve yetkileri

‘Tarihi ve kültürel varlıkları korumak. Turizmi, milli ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkanlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak. Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini yönlendirmek. Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde kamulaştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını yapma ve yaptırmak. Türkiye’nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkan ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütmek.’

Eserlerin ve belgelerin buluştuğu merkez kurulacak

Kararnamede merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşan Bakanlığın ana hizmet birimleri daha önce de mevcut olan sekiz genel müdürlük, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Bakanlığı ile üç daire başkanlığından oluştu.

Reklamdan sonra devam ediyor
Bakanlığın Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri arasında ilk kez ‘Bilimsel ve sanatsal çalışma araştırma ve çalışmaları kolaylaştırmak amacıyla elverişli bütün eserler ile belgelerin bir araya getirildiği kapsamlı bir merkez oluşturma’ ifadesi de eklendi.

Milli kütüphane

Ayrıca Milli Kütüphane Başkanlığı, Bakanlığın ana hizmet birimleri arasından çıkarıldı. Milli Kütüphanenin görev ve yetkileri ise Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün alanında tanımlandı.

Genel müdürlük, Milli Kütüphaneye şahıslar ve kurumlar tarafından, bağış suretiyle yapılacak kitap ve eşya yardımlarını kabul etme, bunların ne şekilde kullanılacağı hakkında usul ve esasları belirleme, TRT tarafından yayımlanan eserlerden, milli tarih ve kültür bakımından önemli olanların çoğaltılmasını ve bir nüshasının Milli Kütüphanede saklanmasını sağlamayı da üstlenecek.

Kararnameye göre, Milli Kütüphanenin bünyesi içerisinde oluşturulacak Bibliyografya Merkezinin görev ve yetkileri Bakanlıkça belirlenecek.

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, tarihi, kültürel ve turistik potansiyellerin geliştirilerek sektörel kalkınma içinde kullanılması amacıyla, sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenmek üzere, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri oluşturmak, bu sınırlar dahilinde planlı gelişimi sağlamak için her ölçekte plan yapmak, yaptırmak, kültür ve turizm gelişim bölgelerine yatırımları yönlendirmek ve yatırım yapmakla görevli olacak.

Genel müdürlükte 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24’üncü maddesi uyarınca “kontrolör” istihdam edilebilecek. Kontrolörlerin görevleri, çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenecek.

Öte yandan Bakanlığın daha önce bağlı kuruluşları olan ve dün yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çeşitli düzenlemeler yapılan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile ilgili bir tanımlama Bakanlığın yeni görev ve yetkileri içerisinde yer almadı.


AA

arkeofili

Bu yazı hakkında yorum bulunamamıştır. İlk yorumu siz ekleyebilirsiniz >

Yazıya Yorum Ekleyin

* Takma ad kullanabilirsiniz

* Yorumunuzda görülmeyecektir

 Evet   Hayır* Her defasında yeniden girmemeniz için