Blog

Oca3


MÜSİAD'dan Ankara için arkeolojik hassasiyet uyarısı

 

MÜSİAD, Ankara'da koruma planları hazırlanırken, Arkeoloji, Tarih, Mimarlık, Sosyoloji, Ekonomi ve Planlama Bileşenlerini gözetmelidir uyarısında bulundu.

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı İlhan Erdal; Ulus ve Altındağ bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılması gerektiğinin altını çizerek “Bizim elimizde, Ulus gibi çok kıymetli bir değerimiz var. Bu elimizdeki kıymetli değeri hak ettiği yere getiremediğimiz gibi bugün bölgede bulunan metruk binalar nedeniyle, ne yazık ki Başkentimiz çok büyük sıkıntılar yaşıyor” açıklamasında bulunmuştu.

 

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan MÜSİAD Ankara Kurumsal İlişkiler Komisyonu Başkanı Gürkan Coşkun Ulus’un Başkent açısından önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “Ulus Tarihi Kent Merkezi, Ankara`nın tarihi yerleşim merkezi olmasının yanı sıra, sunduğu kamusal kullanımlar ile tarihi ve kültürel değerlerinin yoğunlaştığı, çeşitli ticari fonksiyonların yoğun olarak bulunduğu Ankara’nın hala en önemli merkezlerinden birisidir. Öncelikli olarak; ilan edilen Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı içerisinde kentsel, doğal ve arkeolojik sit alanlarının gösterilmesi, korunacak olan alanları yeniden ortaya çıkarmak ve canlandırmak için kriterlerin belirlenerek yenileme alanlarının yeniden belirlenmesi ve ilan edilmesi gerekmektedir.”

“Koruma Planlarının Hedefleri Belirlenmelidir”

“Tarihi kent ve kentsel alanların korunması için yapılacak planlama çalışmaları öncesinde disiplinlerarası araştırmalar yürütülmelidir” diye konuşan Gürkan Coşkun “Koruma planları Arkeoloji, Tarih, Mimarlık, Sosyoloji, Ekonomi ve Planlama Bileşenlerini gözetmelidir. Koruma planının başlıca hedefleri ve bunlara erişmek için yararlanılacak yasal, yönetimsel ve finansal araçlar da açıkça belirtilmelidir. Öncelikli olarak Ulus Tarihi Kent Merkezi içerisinde yaşayan binalar ile metruk binalar ve merkezler belirlenmeli, mevcut durumuyla sıkıntılı bir durumda olan trafik yayalaştırma ağırlıklı olarak yeniden düzenlenmeli ve ulaşım planları ayrıca ele alınarak müdahale etapları buna göre oluşturulmalıdır. Hazırlanacak eylem planı çerçevesinde Ankara’nın geneline hitap edecek sosyal alan kullanımları arttırılmalı, acele kamulaştırma kararı ile bu alanlar kamu eline geçmelidir. Sonrasında koruma amaçlı imar planı ve kentsel tasarım projesi kapsamında korunmayacak tescilli olmayan binalar ömrünü tamamlamış ise yıkılmalı veya kullanılacak durumda ise işlev kazandırılmalıdır. Bahse konu olan yapılar tescilli ise zaten kamu elinde restore edilip ticari fonksiyon ile kullanıma açılmalıdır. Alanda koruma - kullanma dengesi kurulmalı ve işlevsiz binalara işlev kazandırarak koruma yoluna gidilmelidir” açıklamasında bulundu.

“Kimliklere Zarar Verilmeden Restore Edilmelidir”

Restore çalışmaları yürütülürken yapılması gerekenlerin de altını çizen Gürkan Coşkun “ Ulus Tarihi Kent Merkezi yenileme alanı içerisinde bulunan restore edilmemiş tarihi ve tescilli yapılar kimlikleri ve özellikleri korumak amaçlı olarak restore edilebilir. Kentsel doku, yanlış restorasyonlar yapılarak orijinalinden uzaklaşmış yapılar yeniden ele alınmak suretiyle gerekirse tekrar restore edilerek tarihi kimliğine dönüştürülmelidir. Doğru yapılan restorasyonlarla kentsel doku bozulmaz aksine değerlenir ve kentsel doku tarihi simgelerle beraber tekrar oluşur” diye konuştu.

“Yerli Ve Yabancı Turist Sayısını Arttıracaktır”

Yapılan restorasyon çalışmalarının yerli ve yabancı turist açısından getirilerine de vurgu yapan Coşkun “Ulus ve yakın çevresindeki gecekondu bölgeleri Ankara’nın suç oranının yüksek olduğu bölgelerdir. Yapılaşmadan dolayı müdahalelerin çok zor olduğu bu gecekondu bölgelerinin alandan temizlenmesi ile illegal işlemler azalacaktır. Yapılacak yenileme çalışmaları ile kötü ve sağlıksız şartlar altında yaşayan düşük gelirli vatandaşların da daha iyi ve sağlıklı bir ortamda yaşama hakkı tanınmış olacaktır. Yapılan yenileme çalışmaları arazinin topoğrafik yapısı göz önüne alınarak yapılmalı, ticari merkezin en azından ulaşım ve otopark problemlerinin bu alanda çözümlenmesi gerekmektedir. Suç oranının azalması, alanda tarihi dokunun ortaya çıkarılması ile bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin artışını sağlayacağı gibi Ankaralıların da bölgeyi tercihini olumlu yönde etkileyecektir” İfadelerini kullandı.,

Kaynak: Arkeolojikhaber

Bu yazı hakkında yorum bulunamamıştır. İlk yorumu siz ekleyebilirsiniz >

Yazıya Yorum Ekleyin

* Takma ad kullanabilirsiniz

* Yorumunuzda görülmeyecektir

 Evet   Hayır* Her defasında yeniden girmemeniz için