Blog

Eyl13

Müze Araştırmacısı ve Sanat Tarihçilerinin arazi tazminatı arttı

Kategori: Arkeoloji ve Sanat Haberleri  |  Yorum: 0 yorum

etiketler  Açık alan tazminatıarkeologMüze Araştırmacısı ve Sanat Tarihçilerinin arazi tazminatı arttı

 
 

Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında görev yapan Müze Araştırmacısı ve Sanat Tarihçilerinin açık alan tazminatının ödenmesinde, Arkeologlar için belirlenen oranlar esas alınacak.

2020 ve 2021 yıllarına ilişkin olarak kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında bazı düzenlemeler içeren 28 Ağustos 2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında, Müze Araştırmacısı ve Sanat Tarihçilerinin açık arazi tazminatının artırılmasına ilişkin düzenleme de yer aldı.

Açık alan (arazi) tazminatı nedir?

Devlet memurlarından bazılarına; arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışmalarından dolayı ek tazminat ödenmektedir.

Açık alan tazminatı olarak da bilinen bu ek özel hizmet tazminatının hangi memurlara ne miktarda ödeneceği, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararda belirtilmiştir.

Açık alanlarda fiilen yaptıkları çalışmalardan dolayı, sadece Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapan personele ek özel hizmet tazminatı ödenmektedir. Açık alanlarda fiilen çalışan, ancak kadroları Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında olmayan memurlara ise bu tazminat ödemesi yapılmamaktadır.

Öte yandan, bu tazminattan yararlanabilmek için, hem Teknik Hizmetler Sınıfına dahil bir kadroda görev yapıyor olmak ve hem de; arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışmak  (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil) gerekmektedir.

Ayrıca, fiilen çalışılan söz konusu yerlerin; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olması gerekir.

Bu çerçevede, faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarım işleri açık alan çalışması sayılmamakta ve bu çalışmalardan dolayı ek tazminat ödenmemektedir. Ancak, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, doğal afetler sonrası yeni yerleşim yerleri ile gayrisıhhi müesseselerin kurulacağı arazilerin yer seçimine yönelik olarak yapılan keşifler ile seçilen arazi üzerinde yürütülen alt yapı inşaatlarının her safhasının denetimi hizmetleri; açık alanlarda kurulu av tüfekleri atış sahasında yürütülen namlu testleri hizmetleri; açık pazar yerlerindeki ölçü ve ayar aletlerinin kontrollük hizmetleri; ticari taksilerin taksimetre kontrollük hizmetlerini yürüten teknik personel ise bu tazminattan yararlanabilmektedir.

Açık alan tazminatının “bir günlük miktarı” ile “üç aylık en çok miktarı”, en yüksek devlet memuru aylığının belli oranları esas alınarak hesaplanmakta ve bulunan brüt tutar üzerinden sadece damga vergisi kesilmektedir.

Kadro unvanları esas alınarak ilgili memurlar için hesaplanan bu tazminat, açık alanlarda fiilen görev yaptıkları günler karşılığında olmak üzere, görevin fiilen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönemler sonunda ödenmektedir.

Müze Araştırmacısı ve Sanat Tarihçisi kadrosunda olanların arazi tazminatı

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararına göre; müze araştırmacısı ve sanat tarihçisi unvanlı kadrolarda bulunanlar, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünün 6 ncı sırasında arkeologlar için öngörülen ek özel hizmet tazminatından aynı esas ve usuller çerçevesinde yararlanacak.

Müze araştırmacısı ve sanat tarihçisi kadrosunda görev yapanlar halen açık arazi tazminatından yararlanıyor olmakla birlikte, haklarında geçerli olan tazminat oranları Arkeolog kadrosu için belirlenmiş olan oranlardan daha düşüktür. Bu nedenle, yapılan düzenleme müze araştırmacısı ve sanat tarihçisi kadrosunda olanların alabilecekleri arazi tazminatı miktarını artırmış oldu.

Arazi tazminatının net miktarı

Müze Araştırmacısı, Sanat Tarihçisi

Arkeolog

Fark

Günlük

27 TL

41 TL

14 TL

Üç aylık (en çok)

543 TL

815 TL

272 TL

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının ilgili maddesi (kamu görevlilerinin geneline ilişkin bölüm)

Ek özel hizmet tazminatı

Madde 46- (1) Müze araştırmacısı ve sanat tarihçisi unvanlı kadrolarda bulunanlar, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünün 6 ncı sırasında arkeologlar için öngörülen ek özel hizmet tazminatından aynı esas ve usuller çerçevesinde yararlandırılır.

www.arkeolojikhaber.com

Bu yazı hakkında yorum bulunamamıştır. İlk yorumu siz ekleyebilirsiniz >

Yazıya Yorum Ekleyin

* Takma ad kullanabilirsiniz

* Yorumunuzda görülmeyecektir

 Evet   Hayır* Her defasında yeniden girmemeniz için