Blog

Nis17

Müze Tanımı Çalıştayı Nevşehir'de yapılacak

ICOM Türkiye Milli Komitesi'nin düzenlediği Müze Tanımı Çalıştayına katılacak isismler, 20 Nisan 2018'de Nevşehir'in Avanos ilçesinde; müze nedir, sorusuna cevap arayacaklar.

Milletlerarası Müzeler Konseyi'nin (ICOM). ülkemizdeki temsilcisi ICOM Türkiye organizasyonunda, Türkiye müzelerinin uzman ve idarecileri ile akademisyenler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden yaklaşık 50 kişilik katılımcı grubuyla 20 Nisan 2018'de Nevşehir'de “Müze Tanımı Çalıştayı” gerçekleştirilecek. 

ICOM Türkiye konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada; "Bir dizi etkinliğin başlangıcı olarak planlanan ve esas olarak müze tanımının tartışılacağı bu çalıştayın Ülkemiz müzeciliğine anlamlı ve önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz" diyerek şu bilgilere yer verdi:

"ICOM Türkiye gerek ulusal gerekse uluslararası alanda müzecilik konusunda yapılan çalışmalara katkı vermeye devam etmektedir.

ICOM’un Paris’te gerçekleştirilen 2017 yılı Genel Kurul Toplantısı’nda, üye ülkelerin katılımcıları ile müze tanımının revizyonu için yapılan yuvarlak masa çalışmasının devamı olarak ICOM bünyesinde kurulan “Müze Tanımı, Beklentiler ve Potansiyeller Çalışma Grubu” tarafından 2018 yılı Haziran ayındaki ICOM Konferansında organize edilecek toplantıda ele alınmak üzere; ICOM’un ulusal ve uluslararası komitelerince 21. yüzyıl koşulları ışığında müze tanımının yeniden yorumlanması, toplumlar ve müzeler arasındaki eğilimlerle ilgili basit ve temel sorular ekseninde bir dizi çalıştaylar yapılması önerilmiştir.

Bu doğrultuda ICOM Türkiye Milli Komitesi olarak; ICOM Türkiye bireysel üyeleri ile ICOM’un kurumsal üyelerinin bir araya getirilerek ICOM’un Müze Tanımı, Beklentiler ve Potansiyeller Komitesine sunulmak üzere “Müze Tanımı” konusunda kapsamlı bir raporun hazırlanması amacıyla; ICOM Türkiye üyeleri, Türkiye’de faaliyet gösteren özel müzeler, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzelerin uzman ve idarecileri ile akademisyenler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden müteşekkil yaklaşık 50 kişilik bir katılımcı grubuyla Nevşehir İli, Avanos İlçesinde 19 – 21 Nisan 2018 tarihleri arasında “Müze Tanımı Çalıştayı” gerçekleştirilecektir."

MÜZE NEDİR?

ICOM, 1946 yılından 2007 yılına kadar olan süreçte müzecilik tanımında değişiklikler yapmıştır.

1946 yılında yapılan müze tanımı şu şekildedir; "Müze kelimesi, sanatsal, teknik, bilimsel, tarihi veya arkeolojik materyal bulunduran, içerisine hayvanat ve botanik bahçelerinin dahil olduğu, kütüphanelerin ise içerisinde sergi salonu bulunan kütüphaneler istisna olmak üzere dışında kaldığı halka açık tüm koleksiyonları içinde barındırır.”

1951 yılında yapılan müze tanımında ise; "Müze kelimesi burada genel çıkar için yönetilen, koruma, çalışma, amaçlarıyla ve özellikle, sanatsal, tarihî, bilimsel ve teknolojik koleksiyonları, botanik ve hayvanat bahçelerini ve akvaryum gibi kültürel değer unsurlarının ve nesne gruplarının öğretimleri ve haz almaları için halka sergilendiği sürekli bir kuruluş" olarak müzeleri tanımlamaktadır.

1961 yılına gelindiğinde ise müze tanımı; "Müze, kültürel ve bilimsel önem taşıyan eser koleksiyonlarını, eğitim, çalışma ve insanlığın estetik hazzı için toplayan, koruyan, araştıran, ileten ve sergileyen, halka açık, toplumun ve toplumun gelişiminin hizmetinde olan kâr amacı gütmeyen kalıcı bir kuruluştur." şeklinde değişmiştir.

1974 yılında Danimarka'nın Kopenhag şehrinde yapılan genel kurulda, tanım tekrar değiştirilmiş olup; "Müze, insanoğlunun ve çevresinin kesin kanıtlarını, eğitim, çalışma ve insanlığın estetik hazzı için toplayan, koruyan, araştıran, ileten ve sergileyen, halka açık, toplumun ve toplumun gelişiminin hizmetinde olan kâr amacı gütmeyen kalıcı bir kuruluştur." şekline dönüşmüş ve bu tanım günümüze kadar değişmeden kalmıştır.

arkeolojikhaber.com

Bu yazı hakkında yorum bulunamamıştır. İlk yorumu siz ekleyebilirsiniz >

Yazıya Yorum Ekleyin

* Takma ad kullanabilirsiniz

* Yorumunuzda görülmeyecektir

 Evet   Hayır* Her defasında yeniden girmemeniz için