Blog

Mar28

Roma İmparatorluk Çağı Küçükasyası'nda Dionysos Kültü

Kategori: Arkeoloji ve Sanat Haberleri  |  Yorum: 0 yorum 

 Hellen tanrılarının en eskilerinden olan Dionysos, kültü ve arkeolojik tasvirleri diğerlerine göre en yaygın ve sık olanıdır. Bu bakımdan, tarihte pagan kült uygulamalarının son bulmasından günümüze kadar, özellikle Rönesans’tan başlayarak sanatçıların, daha çok 19. yüzyıldan itibaren olmak üzere de bilimcilerin en çok ilgisini çeken Antik Çağ tanrısı olma özelliğine sahiptir. Bununla birlikte, Dionysos mitleriyle kültleri arasındaki ilişkilerin kapsamlı ve komplike olmasından dolayı, bu alanda çok sayıda henüz yeterli ölçüde aydınlatılamamış problemler bulunmaktadır. Tanrının Küçükasya’da da yaygın olarak görülen kültü, böyle sorunların aydınlatılmasına katkıda bulunacak nitelikte olup bu çalışmayla ilk kez kapsamlı olarak değerlendirilmektedir. 
Yazıtlar ışığında Roma İmparatorluk Çağı Küçükasyası’ndaki Dionysos kültünü ortaya koymayı amaçladığımız ve konuyla bağlantılı tüm yazıtların bir araya toplandığı bir katalog kimliğine sahip bu çalışmada, Dionysos kültünün Antik Dünya’daki genel durumuna, Küçükasya’daki coğrafi yayılımına, Tanrı adına yapılan şenliklerin genel karakterine, Dionysos kült ve sanatçı derneklerinin yapısına, bu derneklere bağlı kült üyelerinin kimler olduklarına, kültün diğer pagan dinler ve Hıristiyanlık ile olan ilişkilerine tanıklık edeceğiz.

Bu yazı hakkında yorum bulunamamıştır. İlk yorumu siz ekleyebilirsiniz >

Yazıya Yorum Ekleyin

* Takma ad kullanabilirsiniz

* Yorumunuzda görülmeyecektir

 Evet   Hayır* Her defasında yeniden girmemeniz için