Blog

Kas30

Arkeoloji ve Sanat Dergisi - Makale Yayım Kuralları

 |  Kategori: Arkeoloji ve Sanat Dergisi - Makale Yayım Kuralları  |  Yorum: 0 yorum

etiketler  arkeoloji ve sanat dergisidergimakaleyazım kuralları

ARKEOLOJİ VE SANAT YAYINLARI / DERGİSİ

 

MAKALE YAYIM KURALLARI

Dergide basılmak üzere verilen yazılar Türkçe, İngilizce, Almanca ya da Fransızca olabilir; yazılara Türkçe ve İngilizce olmak üzere özet ve anahtar sözcükler eklenmesi gerekmektedir. Almanca ve Fransızca yazılarda ise anahtar sözcükler, makalenin dilinin yanı sıra Türkçe ve İngilizce olarak üç dilde verilmelidir. 

Arkeoloji ve Sanat Dergisi hakemli bir dergidir. Gelen yazıların önkabulü üzerine yayın kurulu görüş bildirir ve hakem önerir. Her yazı hakeme gönderilerek, hakem önerileri, eleştiri ve düzeltmeleri yazara, hakemin isteğine bağlı olarak, hakemi adı gizlenerek ya da belirtilerek gönderilir; yazarlar hakem görüşüne uymayı kabul etmek yükümlülüğündedir. Yazarların, gerekçe göstererek görüşlerinde ısrarcı olmaları durumunda yayın kurulu yeni bir değerlendirme yapar

Hakem görüşleri doğrultusunda yayın kurulu tarafından basılabilir kararı verilen yazılarda, yazı düzeni, yazım kuralları, kaynakça, görsel malzeme ile yazının ilişkilendirilmesi gibi konular da dahil olmak üzere gözden geçirildikten sonra, önemli bir aksaklık bulunmaz ise son gözden geçirme yayın koordinatörü tarafından yapılır.

Makale gönderim adresi :

Serdar Kıran

[email protected]

 

YAZIM KURALLARI 

Makale metni bilgisayar ortamında yazılmalıdır. Metin uzunluğuyla ilgili olarak 50000 vuruş üst sınır olarak kabul edilmektedir. Makaleler metin, notlar, kaynakça, görsel malzeme ve resim alt yazıları olarak elektronik ortamda teslim edilmelidir. Metin “microsoft word” sözcük işlem programında yazılmalıdır. 

Metin içinde geçen yabancı sözcük ve terimler italik olarak yazılmalıdır. Örneğin in situ. Metin içinde Milattan Önce, Milattan Sonra gibi çok alışılagelmiş kısaltmalar dışında kısaltma kullanılmamalı ve açık yazılmalıdır. Ancak metinde çok sık geçen adlamalar, ilk olarak açık yazılıp yanında kısaltması parantez içinde belirtildikten sonra kısaltma olarak kullanılmaya devam edilebilir. 

Görseller 

Görsel malzeme dijital olmalıdır. Görseller en az 300 dpi ve dar kenarı 21 cm boyutlarında, jpeg ya da tiff formatında olmalıdır. Görsellerde ve metin içi göndermelerinde tek bir numaralandırma uygulanmalıdır. Fotoğraf, resim, çizim ve harita hepsi Res. 1, 2, 3... / Fig. 1, 2, 3... olarak sıralanmalıdır. Çizelgeler ise diğer görsellerden ayrı olarak Çiz. 1, 2, 3... / Tab. 1, 2, 3... olarak numaralandırılmalıdır. 

Yazara/Yazarlara ait olmayan görsellerin kaynağı belirtilmeli, yayım için telif hakkı anlaşması gerektiren google earth gibi görseller kullanılmamalıdır. 

Kaynakça ve Göndermeler 

Göndermeler metin içinde parantezle ayrılarak verilmelidir. Örneğin;

(Esin 2002) / (Esin ve Harmankaya 1999) / (Esin and Harmankaya 1999)

(Esin vd. 2001) / (Esin et al. 2001)

(Esin 2002: 48) / (Esin 2002: 48-50, fig. 10)

(Esin 2000, 2002) / (Esin 2000: 14-15; Esin 2002: 48-50)

(Braidwood 1995; Esin 2002) 

Dipnot ancak konuyla ilgili ek bir açılım gerektirdiği zaman metin sonunda “notlar” olarak kullanılır. Kaynakçada verilen tüm kaynaklara metinde gönderme yapılmalıdır. 

Kaynakça yazım kuralları aşağıdaki gibidir: 

Yazarsız, Yayımlayıcısı Olan Kitap

Brockhaus (yay.) 1874. Trojanische Altertümer. Bericht über die Ausgrabungen in Troja, Verlag Brockhaus, Leipzig. 

Yayımlayanı Kişi Olan Kitap

Başgelen, N. (yay) 2002. Birecik-Suruç. Türkiye Kültür Envanteri Pilot Bölge Çalışmaları. TÜBA-TÜKSEK 1/1, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul. 

Yazarlı Kitap

Köprülü, F. 1999. Osmanlı Devletinin Kuruluşu. Türk Tarih Kurumu, 6. baskı, Ankara. 

Çeviri Kitap

Maisels, C. K. 1999. Uygarlığın Doğuşu. (Çev. A. Şenel), İmge Kitabevi, Ankara. 

Dergi İçi Makale

Özkan, E. 2001. “Edremit Evleri”, Arkeoloji ve Sanat Dergisi 101/102: 51-56. 

Braidwood, R. J., H. Çambel ve W. Schirmer 1981. “Beginnings of Village-Farming Communities in Southeastern Turkey: Çayönü Tepesi, 1978 and 1979”, Journal of Field Archaeology 8: 249-258. 

Çeviri Makale

Heikura, P.T. 2004. “Roma İmparatorluğu’nun Çöküşüne Neden Olan Veba Salgınları mıydı?”, (çev. E. Naskalı), Arkeoloji ve Sanat Dergisi 115- 117: 37-44. 

Kitap İçi Bölüm

Özdoğan, A. 1999. “Çayönü”, M. Özdoğan ve N. Başgelen (yay.) Neolitic in Turkey: 35-63 (text), 19-35 (plates). Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.

Bu yazı hakkında yorum bulunamamıştır. İlk yorumu siz ekleyebilirsiniz >

İzlem Hasbutcu
Yazan: İzlem Hasbutcu   23.04.2019 12:30:35 - 12:30:34Merhabalar, Yazım fontu ve büyüklüğü ile ilgili bilgi alabilir miyim? En fazla 50000 vuruş olmalı denmiş, boşluklar ve noktalama işaretleri dahil demek olarak algılıyorum doğru mu düşünüyorum? Bir şablon varsa paylaşabilirseniz çok sevinirim. Saygılar.

Yazıya Yorum Ekleyin

* Takma ad kullanabilirsiniz

* Yorumunuzda görülmeyecektir

 Evet   Hayır* Her defasında yeniden girmemeniz için