Blog

May7


Davut ve Süleyman'ın krallık sınırlarına dair yeni iddia

 

Yahudilerin Peygamber Kralları Davut ve Süleyman'ın krallığının geniş alanı kapsadığında dair yeni kanıtlar ortaya çıkarıldığı iddia edildi.

Son 25 yılda özellikle Biblik Arkeoloji ekseninde hareket eden arkeologlar, M.Ö. 10. yüzyılda varlığı savunulan Davut ve Süleyman krallığına ait bulgular aradılar. Ancak tüm çabalara rağmen bugüne dek iddia edildiği kadar görkemli saray kalıntısı bulunamadı.   Yahudi kavminin peygamber krallarının ihtişamla yönettiği varsayılan bölgenin kalbinde, o denli büyük kraliyet merkezi kanıtı bulunamadığı için zamanla söz konucu yöneticilerin sadece Kudüs ve yakın çevresine hükmeden yerel şefler olabilecekleri fikri öne çıktı.   Konuyla ilgili olarak Radiocarbon dergisinde Prof. Avraham Faust ve Dr. Yair Sapir imzalarıyla yayınlananan makalede ise son bulguların ilk tezi desteklediğini savunuyor. 

Radiocarbon dergisindeki makaleye göre Bar-Ilan Üniversitesi araştırmacıların, İsrail'in birleşik monarşisinin varlığını destekleyen Krallığın Kudüs havzasından ötelere yayıldığını gösteren yeni kanıtlar ortaya çıkardıkları iddia ediliyor.Radiocarbon dergisinde 13 Mart tarihinde; Avraham Faust ve Yair Sapir imzaları ile yayınlanan "Tel ‘Eton Valilik Binası: Birleşik Monarşi ve Eski Ev Etkisinin Büyük Ölçekli Arkeolojik Rekonstrüksiyonlara Etkisi" "The “Governor’s Residency” at Tel ‘Eton, The United Monarchy, and the Impact of the Old-House Effect on Large-Scale Archaeological Reconstructions" başlığı ile yayınlanan makalenin yazarları "Eski ev etkisinin" dünya çapında arkeolojik yorumları etkileyeceğini ve Yehuda Krallığı coğrafyasındaki son girişimlerin sorumlu gösterildiği güncel sosyal karmaşıklıkları anlamayı kolaylaştıracağını iddia ediyorlar.  Araştırmada, Radyokarbon (14C) yöntemi analizlerine göre; 8. yüzyılın sonlarında Asur Ordusu tarafından yıkılan Tel ‘Eton Valilik Binası'nın (Hükümet Konağı) bulunduğu arkeolojik alandaki en erken yerleşim izlerinin M.Ö. 11. yüzyılın son yıllarına uzandığı ileri sürülüyor.   Kiryat Gat şehrinin 20 km güneydoğusundaki Tel Eton Shephelah'ta keşfedilen Tel ‘Eton Valilik Binası olduğu tahmin edilen kalıntılar; geçtiğimiz on yıl boyunca Prof. Avi Faust liderliğinde Bar-Ilan Üniversitesil İsrail Araştırmaları ve (Szusz) Arkeoloji Bölümü  öğrencilerince kazıldı.
  M.Ö. 8. yüzyılda Asur saldırıları sonucu yıkılan "dört odalı ev" olarak adlandırılan binanın en az iki katlı olduğu sanılıyor. Binaının zemin katı yaklaşık 225 metrekareye yayılmı, binanın köşelerine ve girişlerine büyük, yüksek kaliteli taş taşlar yerleştirilmişti. Yapı, derin temellerin üzerinde, yüksek kaliteli yapı malzemeleri kullanılarak ve titiz bir planla inşa edilmişti.   Bina inşaatında yer yer Kenan ve Filistin üslüplarının baskınlığı dikkat çekiyordu. Ancak bina genel hatları ile Yahudi alanının izlerini taşıyor ve bu tarz binalara Kenan ve Filistin bölgelerinde nadir rastlanıyor.  

 
Kaynak: Arkeolojikhaber

Bu yazı hakkında yorum bulunamamıştır. İlk yorumu siz ekleyebilirsiniz >

Yazıya Yorum Ekleyin

* Takma ad kullanabilirsiniz

* Yorumunuzda görülmeyecektir

 Evet   Hayır* Her defasında yeniden girmemeniz için