Blog

Nis24

SÖZLEŞMELİ PERSONEL MÜLAKAT SONUÇLARI (KÜTÜPHANECİ,ARKEOLOG,MÜZE ARAŞTIRMACISI)

 |  Kategori: Arkeoloji ve Sanat Haberleri  |  Yorum: 0 yorum

etiketler  arkeolojialımsözleşmeli personel

SÖZLEŞMELİ PERSONEL MÜLAKAT SONUÇLARI (KÜTÜPHANECİ,ARKEOLOG,MÜZE ARAŞTIRMACISI)

GENEL AÇIKLAMA:

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci maddesinde; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini; 

a)      Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b)      Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler,  bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.” hükmü yer almıştır.

Buna göre; Bakanlığımız sözleşmeli Kütüphaneci, Arkeolog, Müze Araştırmacısı pozisyonlarına atanmak amacıyla başvuran ve KPSS puan sıralaması sonucu sözlü sınava katılarak başarılı olan adayların durumlarını yukarıdaki açıklamaya göre yeniden değerlendirmeleri, durumları yukarıda belirtilen madde kapsamına girenlerin bu hususu aşağıda yer alan atamaya esas evraklarını getirirken ya da süresi içinde posta ile veya kargo aracılığıyla gönderirken bir dilekçe ile belirtmeleri gerekmektedir.

(Maddede geçen 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Ek 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri ile Ek 4 üncü maddesi aşağıda yer almıştır.

Ek Madde 3 – b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.

            c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır.

Ek Madde 4 – Sözleşmeli personelin, unvan değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı pozisyon için öngörülen ilk defa hizmete alınma prosedürüne riayet edilmesi kaydıyla, unvan değişikliği mümkündür.)

 1. Kütüphaneci pozisyon unvanı için 20-25/03/2017, Arkeolog ve Müze Araştırmacısı pozisyon unvanları için de 20-22/03/2017 tarihlerinde yapılan sözlü sınavda başarılı olan, pozisyon sayısı dikkate alınarak, asıl ve yedek olarak sıralamaya girenler pozisyon unvanları itibariyle aşağıda yer almıştır.
 2. Sözlü sınavda başarılı olan (asıl) adayların aşağıda belirtilen belgeleri en geç 15/05/2017 tarihi mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Cad.No:50 Balgat/ANKARA adresine getirerek şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgeleri ve dilekçenin son başvuru tarihi  (15/05/2017) mesai saati bitimine kadar Bakanlık Genel Evrak birimine ulaşması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlık Genel Evrak birimine ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır. Belirtilen tarihe kadar yapılmayan ya da eksik evrakla yapılan başvurular işleme alınmayacak ve bu adayların atamaları yapılmayacaktır.
 3. Sınav sonuçlarına, 02/05/2017 tarihine kadar Personel Dairesi Başkanlığı hitaplı bir dilekçeyle, gerekçesine de yer verilmek suretiyle, itiraz edilebilecektir.
 4. Belgelerin son altı ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir.
 5. Ayrıca adreslere tebligat yapılmayacaktır.
 6. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklerden herhangi birisine sahip olmadığı anlaşılan adayların atamaları yapılmayacaktır.

  AYRINTILI BİLGİ İÇİN İRTİBAT: 0312 309 08 50 / 2140 – 2141 – 2142 - 2143

  GETİRİLECEK/GÖNDERİLECEK BELGELER

 7. 1-Form dilekçe (indirmek için tıklayınız)
 8. 2-Form dilekçe (Askerde olanlar) (indirmek için tıklayınız.)
 9. 3-Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği (*),
 10. 4-Yerleşim Yeri Belgesi (Aslı), (e-Devlet üzerinden de alınabilir.)
 11. 5-Nüfus Cüzdanının noter tasdikli örneği (*),
 12. 6-24/04/2017 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (Aslı), (e-Devlet üzerinden de alınabilir.)
 13. 7-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi, (e-Devlet üzerinden de alınabilir.)
 14. 8-Sağlık Raporu, (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri veya hastanelerden alınacak sağlık raporunda “Seyahate ve arazide çalışmaya elverişlidir.” ifadesinin bulunması gerekmektedir.) (Arkeolog ve Müze Araştırmacısı için.)
 15. 9-4,5 x 6 ebadında vesikalık fotoğraf (6 adet),
 16. 10-Mal Bildirimi (için tıklayınız.) (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.) 

İlanen tebliğ olunur.

(*) Yukarıda (3) ve (5) numaralı sıralarda yer alan belgelerin fotokopileri, aslı ibraz edilmek kaydıyla, yerleştirilenlerin halen bulunduğu yerdeki Bakanlığımız birimleri yetkilisince (Kültür ve Turizm Bakanlığına verilmek üzere ibaresini de düşerek) veya Personel Dairesi Başkanlığınca başvuru esnasında onaylanabilecektir. Ancak, Bakanlığımız birimlerince yapılacak onay işleminde, onaylayan görevlinin adı-soyadı ve unvanı, onay tarihi, aslının aynıdır ibaresi ile okunaklı birim mührünün bulunması gerekmektedir.

Başarılı olan adaylar için aşağıdaki listelere tıklayınız:

http://pdb.kulturturizm.gov.tr/TR,178233/sozlesmeli-personel-mulakat-sonuclari-kutuphaneciarkeol-.html  

 

KÜTÜPHANECİ

ARKEOLOG

MÜZE ARAŞTIRMACISI

Bu yazı hakkında yorum bulunamamıştır. İlk yorumu siz ekleyebilirsiniz >

Yazıya Yorum Ekleyin

* Takma ad kullanabilirsiniz

* Yorumunuzda görülmeyecektir

 Evet   Hayır* Her defasında yeniden girmemeniz için