Blog > Etiket Bulutu > "art-pr��historique"

Eyl25

Peru’da Kurban Edilmiþ 76 Çocuk Daha Bulundu

0 Yorum  |  Arkeoloji ve Sanat Haberleri  |  Link  |   25 Eylül 2022 - 12:36:47

etiketler  Chimu  Çocuk  Huanchaco  Kurban  Peru  

Peru’da Kurban Edilmiþ 76 Çocuk Daha Bulundu

Mezarlar, Huanchaco bölgesinde bulunan Pampa La Cruz arkeolojik alanýnda ortaya çýkarýldý.

Yazýnýn devamý >

Eyl25
Çin’de 3.000 Yýllýk Altýn Cenaze Maskesi Ortaya Çýktý

Yeni keþfedilen soylunun mezarý, Sarý Nehir vadisinde MÖ 1600’den MÖ 1046’ya kadar hüküm süren Shang Hanedanlýðý’na tarihleniyor.

Yazýnýn devamý >

Eyl25
Mimarlar Odasý: “Kapadokya’nýn Mirasý Tehdit Altýnda”

“Bunun adý doða, tarih ve kültür cinayetidir”

Yazýnýn devamý >

Eyl25

Elit Wari Zanaatkarlarýna Ait Gösteriþli Bir Mezar Bulundu

0 Yorum  |  Arkeoloji ve Sanat Haberleri  |  Link  |   25 Eylül 2022 - 12:15:47

etiketler  Huarmey  Lima  Peru  Wari  Zanaatkar  

Elit Wari Zanaatkarlarýna Ait Gösteriþli Bir Mezar Bulundu

Ayný mezarda diðer altý kiþinin kalýntýlarý da bulundu, bunlarýn bazýlarý muhtemelen baþka bir yere gömüldükten sonra yeniden buraya gömülmüþtü.

Yazýnýn devamý >

Eyl25

Dünyada Kaç Karýnca Yaþýyor?

0 Yorum  |  Arkeoloji ve Sanat Haberleri  |  Link  |   25 Eylül 2022 - 12:04:21

etiketler  Böcek  Ekosistem  Karýnca  Omurgasýz  

Dünyada Kaç Karýnca Yaþýyor?

Ünlü biyolog Edward O. Wilson bir keresinde böceklerin ve diðer omurgasýzlarýn “dünyayý yöneten küçük þeyler” olduðunu söylemiþti ve haklýydý.

Yazýnýn devamý >